Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Rektor till Fria Läroverken Karlstad

Fria Läroverken har gymnasieskolor i Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Linköping, Malmö, Norrköping samt Ystad.
Vi kan konstatera att vi har rekordmånga elever som har oss som förstahandsalternativ inför ht 2019.
Inom koncernen finns också Kronoberg grundskola i Växjö samt grundskolorna Nordic International School i Norrköping, Trollhättan och Karlstad.
Vi driver också en resursskola i Norrköping, KF-utbildning.
Under 2018 lanserade vi vårt nya koncept kring studier och träning, något som tagits emot väl av elever.
Koncernen vill med konceptet uppmuntra sina elever till ambitiösa studier med sikte på kunskapsutveckling.
- I samband med konceptlanseringen har vi tagit fram ett betygssystem som möjliggör ett helt nytt sätt att mäta elevernas kunskapsutveckling.
Systemet är ett så kallat Business Intelligence system och innebär att vi kan fånga upp och utmana varje enskild elev på den nivå som den befinner sig, samt dra slutsatser både inom och mellan koncernens olika skolor, säger Katharina Sjögren-Edström, VD Fria Läroverken.
Konceptet uppmuntrar också eleverna till rörelse på skoltid, ett behov som bekräftats i Folkhälsomyndighetens senaste rapport om att skolelever rör sig allt mindre.
Läs mer på www.laroverken.se
Karlstad Fria Läroverk är en gymnasieskola som brinner för att locka fram det bästa ur varje elev, och vi har en tydlig syn på hur det ska gå till.
Vi vill att våra elever skall vara ambitiösa utifrån sin egen utgångspunkt.
Vi erbjuder trygghet och studiero, och lägger stort fokus på idrott och träning eftersom vi är övertygade om att det är oerhört viktigt för att göra studierna framgångsrika.

Skolan har från HT 19 ca 570 elever och är en omtyckt skola av elever och personal.
Bland medarbetarna finns mycket kompetenta, drivande och engagerade pedagoger.
Att vara rektor på Fria Läroverken innebär ett stort personligt ansvar för kvalitet och det pedagogiska uppdraget.
Till din hjälp har du dina medarbetare på skolan samt stödfunktioner från vårt huvudkontor som är placerat i Norrköping.
Du får stor frihet att själv lägga upp ditt arbete utifrån de gemensamma ramar vi satt upp för våra skolor.
För oss är det viktigt med korta beslutsvägar samt rak och ärlig kommunikation mellan skola och ledning.
Somrektoransvararduför:
 
·     det pedagogiskaledarskapet ochtilldinhjälpidettaarbeteharduskolansförstelärare.
·     att utvecklaskolanenligtföretagets mål,övergripanderiktlinjerochpolicys samt de nationellastyrdokumenten.
·     attskolanarbetareftervårtgemensammakvalitetssystem.
·     attskolans organiseraspåbästasätt utifrånelevensbehov.
·     att rekryteraochintroduceradebästamedarbetarna.
·     att medarbetare ocheleverkanvaradelaktigaiskolans verksamhet.
·     engodarbetsmiljö.
 
Somrektorsåärduenviktigmedlemavvårcentralarektorsgruppdärmötenskerregelbundet.
Gruppenärettforumförinformation, skolutveckling,kompetensutvecklingoch erfarenhetsutbyten.
Dudeltaräven istrategikonferenserochandraevent-därmedförekommerresorochövernattningarisambandmed detta.Vårrektorsgruppären   styrkaochvi läggerstorviktvidatt duskapassainiden bådekompetensmässigtochsocialt.
Durapporterartill VD menharäventätauppföljningsmötenmedekonomi,HR ochkvalitet.
 
Kravprofil
•   vi söker dig som har en gedigen pedagogiskbakgrund,helst en lärarexamen i grunden.
•   du skall ha flera års erfarenhet av att vara skolledare och de tä rmeriterande om du har genomgått rektorsutbildningen.
•   du vill arbeta i en målstyrdorganisation med höga kvalitetskrav.
•   du skall vara bekväm irollen i att representera skolan externt i olika sammanhang.
•   du har förståelse för vikten av en ekonomi i balans.
•   det är meriterande om du har en bakgrund inom idrotten.
 
Personliga egenskaper: 
Du skall ha en hög nivå av prestationsorientering som visar sig genom en vilja att uppnå de mål som sätts.
Du ser också att kvalitet och goda resultat är samstämmigt.
Du skall ha en mycket god förmåga att planera verksamheten och därefter arbeta långsiktigt och strukturerat.
Villkor: 
Vi har kollektivavtal och tillämpar ferietjänst för pedagogisk personal och semestertjänst för övriga medarbetare.Vi har individuell lönesättning.
Uppvisande av utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt.
Tillträde efter överenskommelse men önskvärt under hösten 2019.
Frågor och ansökan:
Ansök gärna snarast, dock senast 12 augusti, urval och intervjuer sker löpande.
Ansvarig för rekryteringen är: Jonas Berkling, ProAcademic AB.
ProAcademic AB och dess systerföretag Rektorspoolen AB är specialiserade på rekryteringar och interimslösningar inom utbildningssektorn.
Jonas nås på 0709-202 333 eller jonas@proacademic.se

Källa: ArbetsAnnonser.se

ProAcademic AB - Kompetensbaserad rekrytering


Kristinelundsgatan 3
41137 Göteborg
Sverige
webbsida: proacademic.se
Jonas Berkling
0709-202333
epost: jonas@proacademic.se
publicerad: 2019-07-12
Rektor
Tillsvidare
Heltid
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast
ansök här
sista ansökningsdag: 2019-08-12