Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Universitetslektor i landskapsarkitektur med inriktning vegetationsbyggnad

Fakultet för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Institution för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning är en del av fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och
växtproduktionsvetenskap.
Undervisningen och forskningen inom institutionen bedrivs inom fyra tematiska ämnesområden: Design av
urbana landskap, Landskapsplanering, Stadslandskapets skötsel och förvaltning samt Vegetationsbyggnad.
Forskningen och
undervisningen på institutionen är multidisciplinär och inkluderar humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, design och teknologi.
Institutionen består av ungefär 80 medarbetare aktiva inom undervisning och eller forskning och utveckling.

Ämnesbeskrivning
Anställningens ämnesområde är landskapsarkitektur inriktad mot utveckling, skötsel och förvaltning av urbana skogar i såväl anlagda stadsmiljöer och trafikmiljöer som rekreationsmiljöer i det tätortsnära landskapet.

Anställningen är inriktad mot vegetationsbyggnad (eng.
Urban vegetation), där institutionen huvudsakligen fokuserar på att utveckla nya metoder och koncept för design, anläggning och skötsel av miljömässigt effektiva och attraktiva vegetationssystem.
Anställningen innefattar forskning och undervisning kring de faktorer som påverkar utvecklingen av beskogade miljöer: design, skötsel och etableringsmetoder för vedartat material i tätortsnära skogar.

Arbetsuppgifter
Universitetslektorn förväntas aktivt bidra till forskning, utbildning och utveckling av ämnesområdet i stort.
Den sökande förväntas driva ansökningar för forskningsfinansiering, och publicera i ett internationellt vetenskapligt sammanhang.
Anställningen inkluderar ansvar för forskningsbaserad undervisning.
Lektorn ska också fungera som handledare på kandidat- och mastersnivåer samt som biträdande handledare på forskarutbildningsnivå.
Speciellt fokus ligger på fortsatt utveckling av Alnarps landskapslaboratorium som en resurs för tillämpad forskning, demonstration och utbildning både i Sverige och internationellt.
Den sökande förväntas kunna knyta samman teoretiska kunskaper med praktiska erfarenheter inom både undervisning och forskning, och förväntas också aktivt utveckla samarbete med relevanta aktörer och intressenter i samhället.

Behörighet
Den sökande ska

• ha avlagt doktorsexamen i ämnet landskapsarkitektur, landskapsplanering eller närliggande ämne som passar anställningens ämnesinnehåll
• ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckors heltidsstudier, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
• vara pedagogiskt skicklig
• ha goda muntliga och skriftliga kommunikationsfärdigheter i något skandinaviskt språk (senast inom 2 år) samt i engelska

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer sökande att utvärderas utifrån sina kvalifikationer inom följande områden

• utveckling och förvaltning av urban och tätortsnära skog
• dynamisk utveckling av växtbestånd genom skötsel för rekreativa och miljömässiga värden

Förmåga att initiera och bedriva forskning och utvecklingsarbete inom ämnesområdet är meriterande.
Ett väl utvecklat internationellt och nationellt nätverk är önskvärt.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas

• erfarenhet av kursutveckling, planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning
• förmåga att integrera pedagogisk och vetenskaplig skicklighet

Sista ansökningsdatum:
2019-09-02

Placering/ort:
Alnarp

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Källa: ArbetsAnnonser.se

Sveriges lantbruksuniversitet


SLU AlnarpBox 52
23053 Alnarp
Sverige
webbsida: slu.se
Torleif Ljung, Handläggare
+46 (0)40-415044
epost: Torleif.Ljung@slu.se
publicerad: 2019-06-13
Universitets- och högskolelektor
Tillsvidare
Heltid
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast lön.
ansök här
sista ansökningsdag: 2019-09-02