Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Specialpedagog

I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav.
Kommunen som ligger strategiskt i östra Sörmland, har 12 000 invånare och ett rikt kultur- och föreningsliv.
Dryga timmen upp till Stockholm och strax under timmen ner till Norrköping, det är inte heller långt till regionens flygplats, E4:an och järnvägen.

Oxelösunds kommun är en liten kommun som vill mycket.
Vi är nyfikna och vågar hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer.
För att lyckas jobbar vi nära varandra.
Vi samarbetar och jobbar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv.
Att vi har nära till varandra märks bland annat genom att vi hjälps åt och tar vara på varandras styrkor.
Att förvaltningar och verksamheter är nära gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef.
Vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och får mycket gjort.

ARBETSUPPGIFTER
I Oxelösunds kommun organiserar vi just nu vår barn- och elevhälsa på ett nytt sätt.
Vill Du vara med och utveckla samt arbeta i en barn- och elevhälsa där vi aktivt strävar efter en röd tråd från det lilla förskolebarnet och uppåt genom skolåren? Sök till oss!

Den centrala barn- och elevhälsan i Oxelösund söker förstärkning med en specialpedagog som arbetar övergripande mot förskola och skola.
Arbetet sker i ett nära samarbete med ytterligare en övergripande specialpedagog, logoped och skolpsykolog.
Grundskolornas elevhälsa har specialpedagoger och speciallärare i sina verksamheter, vilka är en del i kommunens barn- och elevhälsa.

Fokus för centrala barn- och elevhälsans arbete ligger på förebyggande och hälsofrämjande insatser på olika nivåer med målet att nå en jämlik barn- och elevhälsa i Oxelösunds kommun.

Arrbetsuppgifter
Som specialpedagog i centrala barn- och elevhälsan får du stor frihet att tillsammans med dina närmaste kollegor och chef lägga upp dina uppdrag.
Du förväntas arbeta både självständigt och i samarbete med andra professioner.
Det kan vara både inom barn- och elevhälsans olika professioner samt med externa samverkansparter så som socialtjänst, barn-och ungdomspsykiatri, habiliteringsverksamhet och barnhälsovård.

Du arbetar hälsofrämjande och förebyggande med utbildning, handledning och konsultation i olika former till pedagoger inom så väl förskola som skola.

Du arbetar med specialpedagogiska uppdrag från förskola utifrån behov samt ger stöd, rekommendationer på individ-, grupp-, och organisationsnivå.
Du utför observationer och dokumenterar i systemet PMO.

Du tillsammans med din kollega, också specialpedagog i centrala barn- och elevhälsan ansvarar för uppföljning av placerade elever.
Ytterligare ansvarsområde är grundsärskolan i form av handledning, information, del i mottagandeprocessen och uppföljning av elever inom grund- och gymnasiesärskolan.
Ni har ett särskilt ansvar vid övergång från förskola till förskoleklass kring barn i behov av särskilt stöd och extra anpassningar, så att kunskap och behov tillgodoses.

Du är i hög grad delaktig i barn- och elevhälsans systematiska kvalitetsarbete.

Tjänsten är en tillsvidareanställning och semestertjänst med flextidsavtal.

Sista ansökningsdag är 18 augusti 2019.
Tjänsten kan tillsättas innan detta datum då urval och intervjuer sker fortlöpande.

KVALIFIKATIONER
Krav på formell utbildning:
Vi söker Dig med specialpedagogexamen med inriktning förskola och/eller grundskola.

Krav på erfarenhet:
Du har erfarenhet av att arbeta tvärprofessionellt med barn- och elevhälsoarbete på olika nivåer.
Du bör ha god erfarenhet av att arbeta med utbildning, handledning och konsultation till arbetslag utifrån svårigheter kring olika specialpedagogiska områden.

Specifik kompetens:
Kunskap och erfarenhet kring grundsärskola och dess verksamhet, NPF, lågaffektivt bemötande samt utbildning inom TAKK och motiverande samtal (MI), är meriterande.

Personliga egenskaper:
Hög förmåga till samarbete, förmåga att se helhet och delar samt kunna pendla mellan dessa olika perspektiv.
Kunna uttrycka sig väl i tal och skrift.
Ansvarstagande, flexibel och självständig.
Vara reflekterande, ödmjuk och ha en god kommunikativ förmåga.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.

Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.

Då Oxelösunds kommun ingår i finskt förvaltningsområde, ser vi gärna sökande med kunskaper i finska.
Andra språkkunskaper utöver svenska och engelska ses också som positivt.

Oxelösunds kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd.
Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos.
Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Oxelösunds kommun, Utbildningsförvaltningen


Oxelösunds kommun
61381 Oxelösund
Sverige
61381 Oxelösund
webbsida: oxelosund.sebarn-och-utbildning
Anna-Karin Hammar
Chef för barn- och elevhälsan
0155-380 00
publicerad: 2019-06-13
Specialpedagog
Tillsvidare
Heltid
Fast månads- vecko- eller timlön
Enligt avtal.
referens: A886176 - 2019
ansök här
sista ansökningsdag: 2019-08-18