Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
Transport
 
< tillbaka
 

Universitetslektor i rättssociologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten.
Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö.
Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Rättssociologi är ett samhällsvetenskapligt ämne som har relationen mellan rätt och samhälle som studieobjekt.
Rättssociologin studerar rättssystemets samhälleliga grunder och konsekvenser, men den intresserar sig också för informella normer.
Ämnet framhåller vikten av utomrättsliga faktorer i samband med rättsligt beslutsfattande och för konfliktlösning.
1972 inrättades rättssociologi som självständigt ämne i Sverige i och med inrättandet av den första professuren vid Lunds universitet.
Ämnet bygger idag på spänningen mellan statens formella lagstiftning och informell normbildning i exempelvis det civila samhället.
Forskning bedrivs inom fält som gender och diskriminering, cybervärlden, utbildning, välfärd, rättskultur och juridiskt beslutsfattande.

Institutionen erbjuder kurser i rättssociologi på alla utbildningsnivåer inklusive doktorsexamen.
Rättssociologi ingår även i kandidatprogrammet i kriminologi och höstterminen 2016 startades ett nytt internationellt mastersprogram.
Rättssociologiska institutionen vinnlägger sig om att samverka över ämnesgränser och disciplingränser och har också goda kontakter med praktiker och myndigheter.
Enheten har rankats högt i kvalitetsutvärderingar och har en hög andel externfinansiering.
Goda internationella kontakter är viktiga och en stor andel av de yngre forskarna är idag internationella.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och forskning i rättssociologi generellt på alla nivåer.

Undervisningen sker på svenska och på engelska. 

Behörighet

Behörighet för anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt i föreskrifter för anställning av lärare vid Lunds universitet (http://www.hr-webben.lu.se/sites/hr-webben.lu.se/files/lunds-universitets-anstallningsordning.pdf).

Behörighetskrav är avlagd doktorsexamen i rättssociologi eller motsvarande, dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt dokumenterad samarbetsförmåga.
Den sökande skall vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För anställning som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl.

Redan från anställningens början är förmåga att undervisa på svenska eller något annat skandinaviskt språk ett krav.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen.
Vid prövningen kommer följande grunder att beaktas.

God nationell och internationell nivå som forskare; god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder; förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen; förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet; förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet; mycket god samarbetsförmåga.

Kontaktuppgifter för anställningen

Matthias Baier, prefekt, institutionen för rättssociologi.

Tel: 046-222 73 33

Mail: matthias.baier@soclaw.lu.se

Sista ansökningsdag är den 4 juli 2019. 

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets so¨kandeportal.
Kompletteringar, i form av inbundna publikationer/motsvarande, skickas till: Registrator, Lunds universitet, Box 117, 221 00 LUND.
Diarienummer ska anges i samband med handlingar som skickas via post.
Ansökan ska innehålla meritförteckning och övriga handlingar som sökande önskar belysa för aktuell anställning.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Inskickade handlingar återlämnas efter begäran eller gallras, två år efter anställningsbeslutet vunnit laga kraft.
Ansökningshandlingar återlämnas inte till den som anställts eller till dem som överklagat anställningsbeslutet.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.
Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Lund University, Faculty of Social Sciences , Sociology of Law Department


Box 117
22100 Lund
Sverige
Matthias Baier
+46462227333
publicerad: 2019-06-13
Universitets- och högskolelektor
Tillsvidare
Heltid
100. Tillträde: Snarast tillsvidareanställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Månadslön
referens: PA2019/1928
ansök här
sista ansökningsdag: 2019-07-04