Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
Transport
 
< tillbaka
 

Doktorand i medicinsk vetenskap - Prospektiva studier av tarmfloran

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap.
47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats.
Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen.
Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Titel på projektet: Prospektiva studier av tarmfloran hos prematura och friska barn: faktorer som påverkar koloniseringsmönstret och dess betydelse för allergiutveckling

Arbetsuppgifter
Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning.
En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration.
Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Utbildningen i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng.
Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/forskarutbildning/

Projekt: Den tidiga tarmfloran kan spela en viktig roll för hälsan, både under barndomen och senare i livet.
Stimulering från tarmflorans bakterier kan vara viktigt för att utbilda immunsystemet och därigenom skydda mot utveckling av immunreglerande sjukdomar som allergi.
Allergiska sjukdomar har ökat dramatiskt i prevalens de senaste decennierna och har nu nått epidemiska proportioner.
Trots en rad studier är tarmflorans betydelse för allergiutveckling inte klarlagd, vilket begränsar möjligheten till förebyggande åtgärder.

Å andra sidan är tarmbakterier inflammatogena och kan orsaka livshotande sjukdomar hos nyfödda, särskilt hos gravt underburna spädbarn.
Nekrotiserande enterokolit och sepsis orsakar inte sällan dödsfall i denna grupp, och tarmfloran tycks ha del i patogenesen vid båda dessa tillstånd.
Frekvent antibiotikabehandling och vård på intensivvårdsavdelning stör det normala koloniseringsmönstret, men betydelsen av andra perinatala faktorer är ofullständigt klarlagd.
En ökad kunskap om vilka faktorer som påverkar tarmflorans etablering hos gravt underburna barn kan bidra till utveckling av förbättrade strategier för att minska sjuklighet och dödlighet i denna vulnerabla grupp.

Det övergripande syftet med detta doktorandprojekt är att öka vår förståelse för hur tarmfloran etableras under spädbarnstiden i olika populationer och hur dess sammansättning och funktion kan påverka hälsan.
Det första specifika syftet är att identifiera egenskaper hos spädbarnsfloran som kan skydda mot allergiutveckling.
Det andra syftet är att undersöka hur olika perinatala faktorer påverkar tarmflorans etablering hos gravt underburna spädbarn.

Projektet baseras på tre prospektiva svenska födelsekohortstudier, varav två har följt fullgångna friska barn med avseende på allergiutveckling och den tredje har följt gravt underburna spädbarn under de första levnadsveckorna.
Barnens tarmflora karakteriseras genom 16S-sekvensering av bakteriellt DNA i upprepade fecesprover.
Tarmflorans metaboliska aktivitet studeras med gas gaskromatografi med detektion och kvantifiering av korta fettsyror i feces.
Data kommer att analyseras med hjälp av SIMCA, ett program för multivariatanalys. 

Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,
Agnes Wold, professor, institutionen för biomedicin, e-post: agnes.wold@microbio.gu.se  

Ansökan
För övrig information och för att söka platsen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb

Ansökan ska vara inkommen senast: 2019-08-12  

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Göteborgs universitet


Box 400
40530 Göteborg
Sverige
webbsida: gu.se
publicerad: 2019-06-13
Doktorand
6 månader eller längre
Heltid
Heltid/ Ej specificerat
Fast månads- vecko- eller timlön
Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.
ansök här
sista ansökningsdag: 2019-08-12