Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Stabschef KC

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.
Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret.
Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning.
Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.


Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar stärker samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig.

Målet är att öka motståndskraften hos individer och organisationer.
Genom vägledningar, metodstöd, forskning och annan kunskap stödjer vi aktörerna i deras arbete med krisberedskap och civilt försvar.
Vi finansierar angelägna utvecklingsprojekt som ska bidra till en bättre beredskap i samhället.
Utöver stödet till aktörerna inriktar och samordnar vi planeringen för samhällets beredskap.
Vi analyserar och utvärderar samhällets förmåga att hantera kriser och bedömer risk- och hotutvecklingen inom området.
I avdelningens arbete ingår också att genomföra övningar och att ge metodstöd till andra aktörers övningar.
Avdelningen har omkring 150 medarbetare.

Stabens uppgifter
Kopplat till avdelningschefen finns en stab.
Staben har i uppgift att stödja avdelningsledningen i arbetet med att inrikta, styra och följa upp avdelningens verksamhet.
I det ingår att genomföra avdelningsövergripande verksamhetsutveckling samt utredningar för ökad kvalité och effektivitet i verksamheten.

Staben samordnar avdelningens arbete med EU och övriga internationella frågor.
Inom staben organiseras myndighetens standardiseringsarbete.
Där finns även en avdelningsresurs för arbete med säker informationshantering och andra skyddsaspekter, samt förvaltning och utveckling av informationsteknik.

Dina arbetsuppgifter
Som chef för avdelningens stab leder du verksamheten och har personal- och budgetansvar.
Staben driver olika avdelningsövergripande processer och du har ansvar för att stödja utvecklingen av verksamheten så att den möter de strategiska behoven.
Du har också ansvar för att staben har effektiva processer som ger ett bra flöde inom avdelningen.
Du arbetare nära avdelningschefen och förväntas kunna plocka ner avdelningsövergripande frågor in i stabens olika processer.
 Du förväntas också aktivt bidra till samverkan inom avdelningen och MSB.

Vidare ingår du i avdelningens ledningsgrupp och har en särskild roll i att utveckla ledningsgruppens arbete.
 

Din kompetensprofil
Vi söker dig med relevant akademisk utbildning med erfarenhet från området samhällsskydd och beredskap.
Du har förståelse för statlig förvaltning och det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i stab eller inom regeringskansliet.

Du har tidigare erfarenhet av att vara chef med goda resultat.
Som ledare är du tydlig, modig och prestigelös.
I relation till dina medarbetare är du inkluderande, coachande och utvecklingsinriktad.
Då det finns ett stort flöde av olika uppgifter inom staben är det angeläget att du kan se de stora dragen samt prioritera och delegera för att säkerställa god arbetsmiljö för stabens medarbetare och dig själv.

Som person är du proaktiv och resultatinriktad och du har en god strategisk förmåga.
Du är trygg i dig själv och har en hög grad av personlig mognad vilket gör att du är medveten om både dina styrkor och vad du behöver utveckla som chef.
Vidare är du en god kommunikatör som på ett genomtänkt, tydligt och inspirerande sätt leder och utvecklar personal och verksamhet.
Du har god analytisk förmåga.
Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tidsbegränsat chefsförordnande och är placerad i Karlstad eller i Stockholm.
MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen.
Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?
Har du några frågor är du välkommen att kontakta avdelningschef Camilla Asp.
Facklig företrädare är Mona Pütsep Saco-S, Ingrid Krook ST och Ann-Britt Paradis SEKO.
Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Ansökan
Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast 30 juni 2019, märkt med referensnummer 2019/145.
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning.
Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap


Packhusallén 2
65214 Karlstad
Sverige
publicerad: 2019-06-13
Enhetschef, offentlig förvaltning
6 månader eller längre
Heltid
Fast månads- vecko- eller timlön
Månadslön
referens: 2019/145
ansök här
sista ansökningsdag: 2019-06-30