Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
Transport
 
< tillbaka
 

Direktör och Avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet med säte i Göteborg.
Bland våra drygt 300 medarbetare finns både generalister och specialister inom en rad olika fackområden.
Vi ska arbeta med  kunskapsbaserad och koordinerad förvaltning från källa till hav för frågor om bevarande, re­stau­rering och hållbart nyttjande av sjöar, vatt­en­drag, hav och fiskeresurserna.
För att nå framgång samverkar och förankrar vi vårt arbete med alla berörda, nationellt såväl som internationellt.
Myndighetens vision är levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.
Vi vill ha en arbetsplats där alla trivs och kommer till sin rätt.
Det betyder att vi välkomnar olika erfarenheter, bakgrunder och personligheter som kan föra oss och vår verksamhet framåt.

Havs- och vattenmyndighetens avdelning för fiskförvaltning ansvarar för att genomföra fiskeripolitiken.
Det innebär bl.
a ansvar för fiskets reglering, licenser och tillstånd, kontroll, internationellt arbete och förvaltningens löpande kunskapsbehov.

Direktör och Avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten
 

Vill du leda och utveckla arbetet med svenskt genomförande av EU:s och Sveriges nationella fiskeripolitik?
Uppdraget som direktör och chef för avdelningen för fiskförvaltning innebär att du har ansvar att leda och utveckla avdelningens verksamhet på ett effektivt och strategiskt sätt i linje med digitaliseringsagendan inom statlig förvaltning.

Avdelningen verkar tillsammans med hela myndigheten för Sveriges bidrag till de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030 samt de nationella miljömålen.

Avdelningen ansvarar idag för att samordna arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s fiskeripolitik och särskilt verka för en hållbar förvaltning av fiskresurserna inom ramen för ekosystemansatsen från källa till hav med fokus på bred samhällsnytta.
Det innebär bland annat arbete med frågor som berör akvatiska resurser, fisketillsyn samt svenskt genomförande av EU:s fiskerikontroll och uppföljning av svenska fiskemöjligheter och genomförande av landningskontroll.
Likaså omfattas ärenden som är kopplade till stöd från Europeiska Havs- och fiskerifonden (EHFF).

I övrigt ingår att inom ansvarsområdet ge stöd till regeringskansliet.

Vi arbetar tillsammans med andra myndigheter och aktörer på lokal, regional, nationell, EU och global nivå.

Avdelningen består av drygt 90 medarbetare fördelade på sex enheter.

Som stöd i att driva avdelningens arbete har du en ledningsgrupp bestående av avdelningens enhetschefer.
Du har direkt personalansvar för avdelningens enhetschefer och för avdelningsgemensam personal.

Du ansvarar för kvalitetssäkring av de leveranser som hör till avdelningens verksamhetsområde och säkerställer att avdelningen har den kompetens som behövs för uppdraget.

Som direktör och avdelningschef ska du skapa förutsättningar för samarbeten både internt och externt på nationell och internationell nivå med samhällets aktörer inom offentlig förvaltning, akademin, näringslivet och lokala aktörer.
Du har en viktig roll att företräda verksamheten utåt.
Du medverkar till gott arbetsklimat, delaktighet och samverkan med medarbetare och personalföreträdare.

Du ska även utveckla ett  koordinerat arbetssätt med myndighetens övriga förvaltningsuppdrag inom vatten, hav, miljöövervakning och kunskap.

Som direktör och avdelningschef ingår du i generaldirektörens ledningsgrupp där du arbetar tillsammans med övriga i ledningsgruppen för att utveckla och styra myndigheten.

Vi har tyvärr inte plats här för allt som vi vill berätta.
Är du intresserad och vill veta mer om det här uppdraget är du välkommen att läsa mer på https://jobb.havochvatten.se/

Här beskriver vi vad vi kräver och önskar av dig och givetvis mer om vad rollen innebär.

För god kvalitet i Havs-och vattenmyndighetens rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi har valt rekryteringskanaler för den här anställningen och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Avdelningen för fiskförvaltning


Gullbergs strandgata 15
41103 Göteborg
Sverige
Stefan Rehnström, personalchef
010-698 6173, stefan.rehnstrom@havochvatten.se
publicerad: 2019-06-13
Förvaltningsdirektör, statlig
Tillsvidare
Heltid
100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse tillsvidareanställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Månadslön
referens: 2019/35
ansök här
sista ansökningsdag: 2019-08-18