Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
Transport
 
< tillbaka
 

Säkerhetssamordnare till Idrott & förening

Vår vision är att göra Göteborg friskare.
Vi är till för göteborgarna och
syftet med vår verksamhet är att ge förutsättningar för en innehållsrik och
aktiv fritid.
Vi erbjuder möjligheter till aktiviteter av olika slag genom
våra många olika idrotts- och friskvårdsanläggningar.
Vi ansvarar också för bidrag och annat stöd till föreningar.
Mer information om idrotts- och föreningsförvaltningen och Göteborgs
Stad hittar du på http://www.goteborg.se

ARBETSUPPGIFTER
Som säkerhetssamordnare ingår du i staben för avdelning Utveckling & administration tillsammans med två enhetschefer, miljöstrateg och IT-funktionen.
På avdelningen ingår enheterna Utveckling & omvärldsbevakning och Ekonomi vars ansvarsområden bland annat innefattar planärendeprocessen, långsiktig planering av investeringsbehov samt idrottsområden, beställning och kvalitétsutveckling mot förvaltningens utförarorganisation inklusive uppföljning och analys.

I rollen leder, samordnar och stödjer du organisationen strategiskt, genom analyser, utarbetande av förvaltningsinterna styrdokument, rådgivning, utbildningar och övningar.
Arbetsuppgifterna utgörs i enlighet med stadens säkerhetspolicy av fyra åtgärdsområden; personsäkerhet, fysisk säkerhet, informationssäkerhet och krisberedskap.
I rollen ingår visst utredningsarbete på förvaltningsövergripande nivå.
Säkerhetschefen är direkt underställd avdelningschefen för Utveckling och Administration.
Vid en extraordinär händelse ingår säkerhetschefen i förvaltningens krisledningsgrupp.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
• Ansvara för att förvaltningens säkerhetsarbete bedrivs i enlighet med stadens säkerhetspolicy och övrigt styrande dokument inom området.
• Driva utvecklingen av förvaltningens långsiktiga säkerhetsarbete
• Planera och genomföra övningar för hur kritiska funktioner inom förvaltningen kan upprätthållas och fungera vid allvarliga störningar, så kallad krisberedskap.
• Ingå i förvaltningens krisledningsgrupp
• Leda och samordna det kontinuerliga arbetet med riskanalyser med tyngdpunkt på förebyggande aktiviteter.
• Initiera och fortlöpande genomföra utbildning och information inom området.
• Bistå förvaltningsledningen med uppföljning och rapportering av säkerhetsarbetet.
• Vara förvaltningens dataskyddskontakt

Här kan du läsa mer om förvaltningens verksamheter, organisation och ledning: http://goteborg.se/idrottoforening

Vi på idrotts- och föreningsförvaltningen erbjuder dig ett arbete där du får möjlighet att växa och utvecklas.
Du blir delaktig i en organisation som arbetar med positiva frågor som friskvård och meningsfull fritid.
Ett bra flextidsavtal gör att både arbete och fritid får ta plats.
Förvaltningen tillämpar även rökfri arbetstid.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare.
Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv.
Som medarbetare i staden får du en anställning med många karriärvägar.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har dokumenterad kunskap och minimum fem års erfarenhet inom de fyra åtgärdsområdena; personsäkerhet, fysisk säkerhet, informationssäkerhet, krisberedskap.
Du har också sakkunskap om våldsbejakande extremism och otillåten påverkan.

Du är van att självständigt leda processer och har en för området relevant högskoleutbildning.
Du har erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete, erfarenhet av att planera, leda och genomföra utbildningar.

Vi söker dig som har:
• Kunskap om de lagar, förordningar och föreskrifter som styr förvaltningens och stadens säkerhets och krisberedskapsverksamhet.
• Förmåga att skapa förtroende och kommunicera med olika aktörer, internt och externt
• Analytisk förmåga
• Strategisk förmåga
• Pedagogisk förmåga
• Administrativ förmåga
• IT mognad, datorvana
• Förmåga att utrycka dig väl i tal och skrift
• Kunskap om dataskyddsfrågor
• Kunskap om försäkringsfrågor är meriterande.

I ditt sätt att leda processer är du en förebild och du delar våra värderingar om ett normkritiskt tänkande och vill verka för ett inkluderande och icke diskriminerande arbetssätt för att kunna erbjuda likvärdig service och likvärdiga tjänster.

Vi vill att idrott & förening ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn ålders- och könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet och öka kvalitén.
Målet är att detta ska återspeglas på alla våra arbetsplatser.


ÖVRIGT
Vårt arbete med urval och intervjuer kan komma att påbörjas redan före sista ansökningsdatum så skicka in din ansökan redan idag!

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi har inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda och undanber oss därför vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Göteborgs Stad , Idrotts- och föreningsförvaltningen


Box 114
40121 Göteborg
Sverige
Nedre Kaserngården 1
Lotta Lidén Lundgren
Avdelningschef
031 – 368 21 35
epost: lotta.liden@ioff.goteborg.se
publicerad: 2019-06-12
Säkerhetsrådgivare
Tillsvidare
Heltid
Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Fast månads- vecko- eller timlön
Enligt avtal.
referens: A885648
ansök här
sista ansökningsdag: 2019-06-26