Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
Transport
 
< tillbaka
 

Utvecklingsstrateg

I Nykvarn är det enkelt att komma nära det som är viktigt.
Nykvarn har ett strategiskt läge i Stockholmsregionen och i Mälardalen.
Vi är ett småskaligt samhälle som tänker stort, med ena foten intill storstadens möjligheter och den andra i den Sörmländska naturens lugn.
I Nykvarn bor det ca 11 000 kommuninvånare och är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige.

Kommunledningskontorets huvuduppdrag är att vara ett stöd till kommunledningen genom att leda, samordna och följa upp kommunens uppdrag.
Kommunledningskontoret ansvarar för kansli, kommunikation, digitalisering- och IT samt säkerhet; kontoret ansvarar även för juridiskt stöd, upphandling, dataskydd samt utredning.
Vi är organiserade i 4 avdelningar som leds av var sin avdelningschef.

Nykvarns kommun befinner sig i en spännande utvecklingsfas där utmaningarna bemöts med effektiva och moderna arbetsmetoder.
Vi ökar takten i arbetet med att effektivisera och digitalisera våra processer och stödfunktioner.

Vi vill utveckla en övergripande resultatorienterad och digitaliserad styrmodell som ska implementeras i hela organisationen.
Arbetet med mål och måluppföljning ska integreras i ekonomiprocessen till en enhetlig process som ska bidra till att förverkliga den vision som kommunfullmäktige har beslutat, Nykvarn 2035.

Som utvecklingsstrateg ansvarar du för arbetet med strategisk planering och ärendeberedning beträffande kommunens övergripande styr- och ledningsprocesser.
Du ansvarar för utvärderingar och genomför olika typer av kvalitetsuppföljningar.
Du planerar och leder självständigt kvalitativa och kvantitativa undersökningar och kommunicerar resultaten internt och externt.
Arbete med verksamhetsplanering och uppföljning innebär att du ansvarar för utveckling och samordning av rapporteringen i kommunens verksamhetsuppföljningssystem Stratsys.

Som utvecklingsstrateg kommer du att ha ett stort eget ansvar och arbeta både strategiskt och operativt.
Du kommer att utarbeta och ta fram beslutsunderlag för kommunstyrelsen och kommunledningen.
Visst utredningsarbete kan förekomma där du självständigt eller i samarbete med andra ska genomför analyser, svarar på remisser och yttranden som avrapporteras internt eller externt.
Du samordnar även uppföljningar som genomförs nationellt och bereder remisser och enkäter.
En viktig del av arbetet är att du medverkar i och föredrar relevanta ärenden för kommunens ledningsgrupp, förtroendevalda samt externa aktörer.

Du kommer ha ett nära samarbete med ekonomikontoret, flera av de övriga verksamhetskontoren samt med samtliga strategiska funktioner på kommunledningskontoret.
Du är ett stöd till kommunens chefer i planerings- och uppföljningsarbetet.

Tjänsten är placerad på kommunledningskontoret och du är direktrapporterande till chefen för kommunledningskontoret med ett nära samarbete med ekonomichefen.

- Relevant universitets- eller högskoleutbildning, gärna med samhällsvetenskaplig inriktning eller motsvarande.
- Dokumenterad erfarenhet av arbete med målstyrning, verksamhetsplanering och uppföljning på kommunövergripande nivå.
- Arbetslivserfarenhet inom kommunal förvaltning.
- Erfarenhet av utrednings- och processutvecklingsarbete.
- Vana att analysera verksamhetsresultat och att hantera kvalitativ och kvantitativ data.
- Erfarenhet av Stratsys, kommunens verktyg för strategisk planering.
- Mycket goda kunskaper i Office-paketet.
- Mycket god kunskap och erfarenhet av att uttrycka sig väl i tal och skrift.

Meriterande:
- Praktisk erfarenhet av arbete med metodutveckling, implementering, systematisk uppföljning och återrapportering av målstyrningsprocesser.
- Erfarenhet av uppföljning av inköps- och upphandlingsarbete.
- Erfarenhet av arbete med utrednings- och utvärderingsmetodik samt systematiskt kvalitetsarbete på kommunövergripande nivå.


Rollen ställer stora krav på:
- God förmåga att samarbeta på olika nivåer i hela organisationen med ett professionellt och serviceinriktat bemötande.
- God förmåga att driva och samordna processer tillsammans med inblandade parter.
- God analytisk förmåga, kan koppla ihop större samband och hitta strukturer i komplexa processer.

Som person är du kommunikativ och lyhörd och du har lätt för att bygga goda och förtroendefulla relationer.
Du har du ett pedagogiskt och professionellt förhållningssätt samt arbetar noggrant och strukturerat.
Du arbetar självständigt, organiserar, driver och följer upp ditt eget arbete systematiskt.
Det personliga förhållningssättet samt personlig lämplighet värderas mycket högt.

Tjänsten som utvecklingsstrateg är en nyskapad roll som du får chansen att forma och utveckla!

Källa: ArbetsAnnonser.se

Nykvarns kommun


Centrumvägen 26
15580 Nykvarn
Sverige
webbsida: nykvarn.se
Daniela Fuciu
Chef
08-555 010 09
publicerad: 2019-06-12
Administrativ utvecklare
Tillsvidare
Heltid
Heltid Tillsvidare.
Fast månads- vecko- eller timlön
Månadslön
referens: 07:2019:7
ansök här
sista ansökningsdag: 2019-06-19
via webb