Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
Transport
 
< tillbaka
 

Statistiker (tidsbegränsad anställning)

vid Stressforskningsinstitutet.
Sista ansökningsdag: 2019-06-30.

Stressforskningsinstitutet är ett nationellt forskningscentrum inom området stress, sömn och hälsa vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet.
Stressforskningsinstitutet har ca 35 anställda och verksamheten är organiserad i tre olika forskningsenheter, ett forskningslaboratorium och ett kansli.
Den 1 januari 2020 kommer Stressforskningsinstitutet att bli en del av Psykologiska institutionen men med bibehållen identiet som ett institut.
Detta innebär stora möjligheter att utveckla ny undervisning och söka större gemensamma forskningsprojekt.
Mer information: stressforskning.su.se.

Arbetsuppgifter
Enheten för epidemiologi behöver en statistiker som kan hjälpa till med drift och underhåll av den longitudinella kohortstudie SLOSH (Swedish Longitudinal Occupational Survery of Health/Svenska Longitudinella studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa), som ingår i den nationella infrastrukturen REWHARD (RElations, Work and Health across the life-course – A Research Data infrastructure).

SLOSH är den enda storskaliga kohorten i Europa som är representativ för den arbetande befolkningen i landet och som följer individer med relativt täta upprepade mätningar under en längre period av dras yrkeskarriär.
SLOSH omfattar ca 40.000 personer och baseras på enkäter som skickas till deltagarna vartannat år med början 2006.
Enkäterna omfattar ett större antal frågor om arbetsmiljö, hälsa, hälsobeteenden och sociala faktorer.
Den självrapporterade informationen kompletteras sedan med information från nationella register, exempelvis om anställning, utköp av förskrivna läkemedel, sjukskrivning, sjukhusinläggning och dödsfall.
Mer information om studien hittar du på: www.slosh.se.

Arbetsuppgifterna omfattar drift och underhåll av databasen samt forskningsadministrativa uppgifter.
Huvudsaklig uppgift är framtagning av data till externa forskare, kontroll av datakvalitet och enklare statistiska analyser och att göra data mera tillgängliga i enlighet med rådande juridiska regler.
Arbetet inkluderar uppdatering av metadata, och harmonisering av metadata enligt internationella standarder.

Anställningen omfattar såväl arbete med stor databas samt relaterad metadata, så som dokumentation, syntaxbibliotek och uppdatering av kodbok etc.
Många kontakter med forskare, juridiskt insatt personal och myndigheter.
Arbetsuppgifterna kan även inkludera forskningsadministrativa uppgifter såsom administrering av interna och externa forskningsmöten, samt visst artikelförfattande.
Kontakter med nationella och internationella samarbetspartner förekommer och arbetsspråket varierar mellan engelska och svenska.

Kvalifikationer
Minst magisterexamen i statistik, epidemiologi, psykologi eller närliggande ämne och med minst 60 poäng i statistik.
Studier på avancerad nivå är en förutsättning.
Dokumenterad erfarenhet av hantering av kvantitativa data och statistik med hjälp av SPSS, SAS och/eller STATA.
Erfarenhet av data management, särskilt stora longitudinella databaser, är meriterande.
Dokumenterad organisationsförmåga, arbetar självständigt och tar initiativ.
Du förväntas kunna planera ditt arbete och lösa problem.
Andra egenskaper som värderas är servicemindedness, noggrannhet, god kommunikationsförmåga i tal och skrift, samt samarbetsförmåga och intresse för och erfarenhet av forskning.

Stort värde läggs på samarbetsförmåga och social kompetens.
Flytande svenska och goda kunskaper i engelska är ett krav.

Anställningsvillkor
Anställningen omfattar heltid och är en tidsbegränsad anställning på ett år med möjlighet till förlängning.
Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Närmare information om anställningen lämnas av docent Contanze Leineweber, constanze.leineweber@su.se, och professor Hugo Westerlund, hugo.westerlund@su.se.

Fackliga företrädare
Se den fullständiga annonsen.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV.
Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Stockholms universitet


Frescati Hagväg 16
10691 Stockholm
Sverige
webbsida: su.se
publicerad: 2019-06-12
Statistiker
6 månader eller längre
Heltid
Heltid/ Ej specificerat
Fast månads- vecko- eller timlön
Individuell lönesättning
ansök här
sista ansökningsdag: 2019-06-30