Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Lärare grundskolans tidigare år, Almers skola

Varbergs kommun har en vision: år 2025 ska vi vara Västkustens kreativa mittpunkt.
På vägen dit ska mycket hända.
Var du än bor i Varberg finns havet, bokskogen, landsbygden, staden och kulturen inom räckhåll.
Varberg har en fin stadskärna, goda kommunikationer och en intressant historia.
Varbergs kommun har cirka 64 000 invånare och en stadig befolkningstillväxt.
Kommunen står inför flera spännande satsningar där bostäder, kommunikation och fritidsaktiviteter är i fokus.
I dag är cirka 4 800 anställda och nu behöver vi fler medarbetare för att kunna förverkliga visionens verksamhetsidé.
Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar.

Alla medarbetare i Varbergs kommun har bland annat möjlighet att köpa ett rabatterat pendelkort, få ekonomiskt friskvårdsstöd och hyra en cykel eller elcykel till ett förmånligt pris.

Almers skola är sedan höstterminen 2013 en skola med elever i grundskolan årskurs 4-9 och äldre elever i grundsärskolan.
Skolan ligger i sydöstra delen av centrala Varberg och har ca 330 elever.
Skolan arbetar med helhetssyn och fokus läggs på att lärande skapas genom trygghet, kreativitet, ansvar och motivation.
Grundskola och grundsärskola samt fritidshem samverkar och arbetar utifrån en helhetssyn på eleverna där hänsyn tas till varje elevs utvecklingsnivå och sociala situation.
Lärandet är i fokus och personalen arbetar med lärande utifrån formativt förhållningssätt där eleven regelbundet får stöd i sin lärandeprocess.
All personal i pedagogisk verksamhet deltar läsår 2018-2019 i en utbildning genom Skolverket "Specialpedagogik för lärande".
En del av elevhälsans arbete bedrivs med EHM, ElevHälsaMöten utifrån "Bergsjö modellen", där rektor och elevhälsateam regelbundet möter lärarlag för samtal kring elevers lärande och skolsituation.
Skolans organisation är indelad i lärarlag med kontaktlärare i resp.
årskurs samt arbetslag stadievis.
Grundsärskolans personal utgör ett gemensamt arbetslag med två lärarlag ett för resp.
inriktning, ämnesområden och ämnen.

Läs mer om förskole- och grundskoleförvaltningens verksamhet på Pedagog Varberg.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgifterna utgår från nationella läro- och kursplaner och från skollag.
Varbergs kommunala skolor har kommungemensamma strategier och processer för att stärka det pedagogiska ledarskapet i klassrummet, öka elevers möjligheter för snabbare väg till studier och yrkesliv, öka elevers välmående och minska risken för ett utanförskap.
Tillsammans bidrar vi till skolans utvecklings- och förbättringsarbete, arbetar för att lyfta elevers resultat.

Du arbetar i arbetslag där kollegialt lärande, ämnesdidaktiskt kollegium och ett formativt arbetssätt bidrar till att öka elevers måluppfyllelse.
Du bedriver undervisning i demokratisk form och förbereder eleverna för att aktivt delta i samhällslivet.
Du arbetar för att möta varje elev i sin kunskapsprogression, och bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevers lärande, delaktighet och inflytande.
Din undervisning formar du aktivt utifrån ett språk- och matematikutvecklande arbetssätt, vilket innebär att du gör strategiska val för kunskap och lärande, och systematiskt arbetar med att förbättra kvalitet och resultat i en lärande organisation.

I ditt pedagogiska ledarskap i klassrummet har du förmåga att strukturera ditt arbete, är lyhörd för elevers kunskapsutveckling och behov av stöd, samt ser vikten av att arbeta kollegialt för gemensamma mål och visioner i skolans utvecklings- och förbättringsarbete.
Tillsammans med elever, vårdnadshavare, lärare och rektorer arbetar du för att möta varje elev i sin progression.
Du prövar och omprövar metoder och reflekterar över din undervisning utifrån vetenskaplig grund och förståelse för beprövad erfarenhet.
Du har ett inkluderande arbetssätt för att möta elever inom NPF då förskole- och grundskoleförvaltningen bedriver flexteamsarbete för elever i behov av särskilt stöd på de olika skolorna.

KVALIFIKATIONER
Utbildad och legitimerad lärare för undervisning i åk 4-6 med bred ämneskompetens med matematik, svenska och NO-ämnen eller SO-ämnen som huvudämnen.
Därtill ser vi gärna att du har utbildning och erfarenhet av undervisning i engelska.
Du behöver ha utbildning inom specialpedagogik och erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd.
Vi ser gärna att du har utbildning och erfarenhet av arbete med elever inom autismspektra och neuropsykiatriska funktionsvariationer.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Erfarenhet är önskvärd.

Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.

ÖVRIGT
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft.

Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad.
Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.

Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!

Källa: ArbetsAnnonser.se

Varbergs kommun, Team Sydväst


Engelbrektsgatan 15
43280 VARBERG
Sverige
Engelbrektsgatan 15 VARBERG
webbsida: varberg.sepedagogvarberg
Sebastian Rundberg
Biträdande rektor
antal lediga platser: 2
publicerad: 2019-05-16
Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Tillsvidare
Heltid
Fast månads- vecko- eller timlön
Individuell lönesättning, ange löneanspråk.
referens: A878739
ansök här
sista ansökningsdag: 2019-05-30