Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Chef för avdelningen Infrastruktur och investeringar

Vill du bidra till att förbättra svensk tillväxtpolitik och har du förmåga att leda och inspirera kvalificerade medarbetare i en kunskapsorganisation?
Arbetet som avdelningschef på Tillväxtanalys innebär att du ska leda arbetet med att ta fram kvalificerade och relevanta underlag för tillväxtpolitiken och dess genomförande.

Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att tillhandahålla kvalificerade kunskapsunderlag för tillväxtpolitiken.
Myndigheten ska utifrån olika perspektiv utvärdera, analysera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling.
Våra analyser och utvärderingar är baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet.
De är framåtblickande och systemutvecklande och syftar till att utveckla, ompröva och effektivisera tillväxtpolitiken och dess genomförande.
Sakkunniga medarbetare, unika databaser och utvecklade samarbeten på nationell och internationell nivå är viktiga tillgångar i vårt arbete.
Myndighetens primära målgrupper är regeringen och andra myndigheter som har uppdrag inom tillväxtpolitiken.
I våra utvärderingar och analyser har vi en oberoende ställning.

Vi är ca 40 anställda och finns i Östersund (huvudkontor) och Stockholm.
Verksamheten bedrivs i fyra avdelningar med personal stationerad på båda orterna.
Anställningen som avdelningschef för Infrastruktur och investeringar är på Östersundskontoret.

ARBETSUPPGIFTER
Avdelningens ansvarsområde är utvärderingar och analyser av statlig infrastruktur främst i form av institutioner och regelverk som främjar landets innovationsförmåga och näringslivsdynamik samt statens roll för näringslivets kapitalförsörjning.
Avdelningen har också ett ansvar för att ett geografiskt perspektiv beaktas i myndighetens analyser och utvärderingar inom myndighetens samtliga sex studieområden.
Avdelningen ansvarar vidare för en databas över statligt stöd till företag och riskkapitalstatistik.

Som avdelningschef är din uppgift att leda och utveckla verksamheten utifrån uppsatta mål.
Du företräder avdelningens verksamhet och är ansvarig för dess kommunikation.
Du för dialog med Regeringskansliet och andra aktörer med beröringspunkter till avdelningens ansvarsområde, ansvarar för kvalitetsprocessen inom avdelningen samt deltar själv i vissa analys- och utvärderingsprojekt inom sakområdet.
Personal- och budgetansvar samt att med en helhetssyn bidra till Tillväxtanalys utveckling är andra viktiga uppgifter.
Du är direkt underställd generaldirektören och ingår i ledningsgruppen.
Arbetet innebär resor, både inom landet och internationellt.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har
• Stor erfarenhet att som chef leda kvalificerade medarbetare i kunskapsorganisationer samt kompetensförsörja genom rekrytering.
• En högre akademisk utbildning, gärna doktorsexamen, med relevant samhällsvetenskaplig profil.
• God förmåga att förstå, använda och förmedla forsknings- och utredningsresultat.
• God insikt i analys-, statistik- och utvärderingsmetoder, gärna även utifrån ett regionalt perspektiv.
• God kännedom om och kontaktnät bland aktörerna inom avdelningens ansvarsområde
• God förmåga att
- engagera och motivera medarbetare mot uppsatta mål
- samarbeta, skapa goda relationer och främja samverkan internt och externt
- kommunicera, muntligt och skriftligt, på engelska och svenska.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av
• Arbete på Regeringskansliet eller annan svensk myndighet.
• Upphandling av kvalificerade konsulttjänster.
• Internationell samverkan.

Stor vikt kommer att läggas vid ledaregenskaper, samarbetsförmåga och personlig lämplighet.


ÖVRIGT
Tillväxtanalys tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter.
Vi tolererar inte diskriminering, trakasserier eller annan kränkande särbehandling på arbetsplatsen.

För att skapa bra förutsättningar för en objektiv och kvalitetssäkrad urvalsprocess ser vi helst att du söker jobbet genom länken i denna annons.
Dina uppgifter i ansökan är inte synbara för någon annan än den arbetsgivare som ansökan är riktad till, om du inte själv väljer att visa den.
Efter att du har gjort en ansökan i Offentliga Jobb kan du logga in till din ansökan och uppdatera CV eller ändra i det personliga brevet och söka andra jobb inom Tillväxtanalys eller hos andra organisationer som är anslutna till Offentliga Jobb.

Vi har gjort mediaval i denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Tillväxtanalys


Studentplan 3
83140 Östersund
Sverige
Studentplan 3 83140 Östersund
webbsida: tillvaxtanalys.se
Sonja Daltung
Generaldirektör
010-447 44 10
epost: sonja.daltung@tillvaxtanalys.se
publicerad: 2019-05-16
Samhällsekonom
Tillsvidare
Heltid
Fast månads- vecko- eller timlön
Enligt avtal.
referens: 2019/083
ansök här
sista ansökningsdag: 2019-06-10