Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
 
< tillbaka
 

Lärare i en klass för elever med austism, åk 1-6

Vi söker dig som vill vara med och leda och utveckla vår klass för elever med autism.
Tillsammans med ditt team får du kontinuerlig handledning och utbildning och har stora möjligheter att vara med och påverka arbetets utformning.
Klassen har helt nyrenoverade lokaler och möbler anpassade för deras verksamhet.
Brickebackens skola är en skola med stor flexibilitet i hur vi genomför uppdraget.
Vi arbetar strategiskt med trygghet och studiero och utvecklar just nu en övergripande plan för det förebyggande trygghetsarbetet.
Vi är delaktiga i flera utvecklingsprojekt och satsningar tillsammans med kulturskolan, Örebro Läns idrottsförbund och ingår i ett partnerskap tillsammans med andra intressenter som finns här i Brickebacken.

Om tjänsten
Du kommer att planera, undervisa, utvärdera och följa upp undervisningen tillsammans med dina två lärarkollegor.
Till er hjälp har ni två-tre elevassistenter som också har hand om fritids.
Tillsammans utformar ni dagen utifrån varje elevs behov.
Klassen kommer att ha 10 elever från åk 1-6.
Vi arbetar för att alla eleverna ska vara delaktiga i det som skolan anordnar och delta på lektioner med elever i övriga klasser.
På skolan finns ett elevhälsoteam(EHT) med mycken kunskap och erfarenhet av elever med olika NPF diagnoser.
Det är kontinuerliga träffar tillsammans med EHT där varje elev kan lyftas för konsultation och insatser.
Till klassen finns en specialpedagog som arbetar med eleverna vid behov.
Om du känner att du är redo för att även vara ledare för teamet så finns den möjligheten.
Som teamledare deltar du i skolan ledningsgrupp som leds av rektor.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
- du har fördjupad kunskap om barns och ungdomars utveckling och lärande och arbetar utifrån gällande styrdokument
- du visar kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen
- du arbetar främjande och förebyggande samt stödjer utvecklingen av det pedagogiska arbetet för att möta behoven hos alla elever
- du följer upp och utvärderar insatta åtgärder samt följer tillsammans med berörda, upp insatser på organisation-, grupp och individnivå
- du visar fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd samt visar förmåga att kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling
- du är en kvalificerad samtalspartner och rådgivare utifrån specialisering
- i samarbete med Barn- och elevhälsoteam genomför du pedagogiska utredningar om behov av särskilt stöd gällande språk-, skriv-, läs- och matematikutveckling för elever
- du känner till och följer verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
- du arbetar och dokumenterar i de verksamhetssystem som finns

Kompetenskrav
- lärarutbildning och lärarlegitimation.
- kunskaper och erfarenhet av NPF med tonvikt på autism och ADHD. 
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande
- kunskaper i alternativ, kompletterande kommunikation (AKK)

Omfattning och tillträde
Tillsvidareanställning 100%
Tillträde: 12 augusti 2019
Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Brickebackens skola är en skola med förskoleklass – åk 6 och fritids.
I skolan finns också Särskola 1-9.
Vi planerar för att bli intraprenad (kommunal entreprenad) tillsammans vid årsskiftet 19-20.
Vi har redan på börjat ett samarbete kring lokaler.
På skolan finns ca 50 anställda inom grundskolan och 40 inom särskolan.
I skolan finns även bibliotek (både för skola och allmänhet) och idrottshall med träningslokaler och bad.
Brickebackens ligger ca 5 km från centrala Örebro och det finns goda bussförbindelser.

Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på orebro.se/jobb/grundskollarare!

Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb/larare.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 29 maj 2019.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Örebro Kommun


Box 30060
70135 Örebro
Sverige
webbsida: orebro.se
Lärarnas Riksförbund, Facklig expedition
019-18 31 99
publicerad: 2019-05-16
Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Tillsvidare
Heltid
Heltid/ Ej specificerat
Fast månads- vecko- eller timlön
Enligt avtal
ansök här
sista ansökningsdag: 2019-05-29