Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Förskollärare Solängens förskola, tillsvidare

Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet.

Barn- och ungdomsförvaltningen är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare.
Vi erbjuder plats i förskola och familjedaghem samt öppen förskola.
Vi ansvarar också för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem.
Hos oss finns även en kulturskola med ett varierat utbud.

På Solängens förskola präglas vår pedagogiska verksamhet av barnens nyfikenhet, intressen och lust till lärande.
Vi arbetar utifrån ett positivt förhållningssätt med en tydlig struktur som skapar goda förutsättningar för barns utveckling.
Vi strävar efter att skapa en trygg, stimulerande och föränderlig lärmiljö, där alla barn ska ha möjlighet att utveckla sitt tänkande och lärande utifrån sina egna förutsättningar.
Att vara en närvarande pedagog är mycket viktigt hos oss för att stötta och utmana barnen i sina lärprocesser och få undervisningen i utbildningen som en naturlig del.
Vår pedagogik och undervisning utvecklas och förnyas, med barnens behov i centrum och barnen som utgångspunkt.
Vårt arbete utgår från de barn vi har och hur barngruppen ser ut och kan därför se olika ut på avdelningarna men barnsyn, förhållningssätt och bemötandet är lika.
Vi står på samma värdegrund på förskolan och har ett gott samarbete i huset.
Vi har mycket tid för reflektion i olika konstellationer i personalgruppen, en mycket viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete och som leder till ett kollegialt lärande där vi tar till vara på varandras kompetenser.
Detta läsår kretsar vårt kvalitetsarbete kring lärmiljöer, undervisning och pedagogisk dokumentation.
Under förra läsåret har vi byggt upp olika föränderliga lärmiljöer som ska inspirera barnen till kreativt skapande och lek, fånga nyfikenheten och fantasi hos barnen som stimulerar till barnens utveckling och lärande.
Vi arbetar med våra lärmiljöer så att det ska inspirera och skapa nyfikenhet och kreativitet hos barnen, att de känner att de kan utforska utifrån sina egna erfarenheter, intressen och kunskaper.
Under våren har vårt utvecklingsarbete kretsat kring implementeringen av den nya läroplanen och om digitala verktyg i undervisningen.
På avdelningarna delar vi upp barnen i små grupper för att pedagogerna ska kunna vara mer närvarande i leken för att se varje individs lärande och få de att utvecklas så långt som möjligt.
Barnen ska inte bara stimuleras, de ska också utmanas i sitt lärande och erbjudas en trygg och utvecklande utbildning.
Det är viktigt att vi får med barnen i den pedagogiska dokumentationen där barnen får reflektera över sin egen lärprocess.
På avdelningen Grodan så går de minsta barnen på Solängen.
Här byggs lärmiljöerna upp utifrån att barnen ska få utveckla sina olika sinnen och sin kreativitet.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som är ansvarstagande, engagerad och en närvarande förskollärare som vill vara delaktig i att skapa en utvecklande, rolig och lärorik förskola.
Du ska ha lätt för att samarbeta med såväl föräldrar, barn och personal och du ska vara väl förtrogen med våra styrdokument och ska ha god förmåga att omsätta dem både i praktik och i teori.
Vi söker dig som har god förmåga att se alla barn och tar hänsyn till deras individuella förutsättningar och vill dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter liksom du tar del av andras.
Adekvat digital kompetens är en viktig pusselbit.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ett bra bemötande.

KVALIFIKATIONER
Du ska ha barnen i fokus, ha ett positivt förhållningssätt och vara en förebild för barnen vi möter i förskolan.
Erfarenhet att arbeta med digitala verktyg i undervisningen och arbeta språkinriktat och med tecken som stöd är meriterande men inte avgörande.
Personlig lämplighet är viktigast.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Karlstads kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen


Karlstad
65184 Karlstad
Sverige
Kontaktcenter, Västra Torggatan 26 Karlstad
Sara Lindh
Förskolechef
054-540 31 59
epost: sara.lindh@karlstad.se
publicerad: 2019-05-15
Lärare i förskola/Förskollärare
Tillsvidare
Heltid
Fast månads- vecko- eller timlön
Enligt avtal.
referens: A878627
ansök här
sista ansökningsdag: 2019-06-02