Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Förskollärare Tallåsens förskola, tillsvidare

Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet.

Barn- och ungdomsförvaltningen är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare.
Vi erbjuder plats i förskola och familjedaghem samt öppen förskola.
Vi ansvarar också för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem.
Hos oss finns även en kulturskola med ett varierat utbud.

På Tallåsens förskola präglas utbildningen av barnens nyfikenhet, intressen och lust till lärande.
Vi arbetar utifrån ett positivt förhållningssätt med en tydlig struktur som skapar goda förutsättningar för barns utveckling.
Vi strävar efter att skapa en trygg, stimulerande och föränderlig lärmiljö, där alla barn ska ha möjlighet att utveckla sitt tänkande och lärande utifrån sina egna förutsättningar.
Att vara en närvarande pedagog är mycket viktigt hos oss för att stötta och utmana barnen i sina lärprocesser och få undervisningen i utbildningen som en naturlig del.
Vår pedagogik och undervisning utvecklas och förnyas, med barnens behov i centrum och barnen som utgångspunkt.
Vårt arbete utgår från de barn vi har och hur barngruppen ser ut och kan därför se olika ut på avdelningarna men barnsyn, förhållningssätt och bemötandet är lika.
Vi står på samma värdegrund på förskolan och har ett gott samarbete i huset.
Vi har mycket tid för reflektion i olika konstellationer i personalgruppen, en mycket viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete och som leder till ett kollegialt lärande där vi tar till vara på varandras kompetenser.
Detta läsår kretsar vårt kvalitetsarbete kring lärmiljöer, undervisning och pedagogisk dokumentation.
Under förra läsåret har vi byggt upp olika föränderliga lärmiljöer som ska inspirera barnen till kreativt skapande och lek, fånga nyfikenheten och fantasi hos barnen som stimulerar till barnens utveckling och lärande.
Vi arbetar med våra lärmiljöer så att det ska inspirera och skapa nyfikenhet och kreativitet hos barnen, att de känner att de kan utforska utifrån sina egna erfarenheter, intressen och kunskaper.
Under våren kommer vårt utvecklingsarbete kretsa kring implementeringen av den nya läroplanen och om digitala verktyg i undervisningen.
På avdelningarna delar vi upp barnen i små grupper för att pedagogerna ska kunna vara mer närvarande i leken för att se varje individs lärande och få de att utvecklas så långt som möjligt.
Barnen ska inte bara stimuleras, de ska också utmanas i sitt lärande och erbjudas en trygg och utvecklande utbildning.
Det är viktigt att vi får med barnen i den pedagogiska dokumentationen där barnen får reflektera över sin egen lärprocess.
På Taltrasten erbjuder vi barn med grava primära språkstörningar tidig optimal språkstimulans i en språkstimulerande miljö.
Barngruppen består av ca 15 barn varav fem med en primär språkstörning.
Arbetssättet är inkluderande och genomsyras dagligen av språklig stimulans.
Förskoleundervisning kompletterat med specifik kunskap om tal- och språkutveckling utgör grund för arbetet.
Avdelningen tar emot 5 barn som är i behov av särskilt stöd i sin språkliga utveckling utöver de 10 barn som flyttats upp från den egna enheten.
Barnen på avdelningen är mellan 3–6 år.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som är ansvarstagande, engagerad och en närvarande förskollärare som vill vara delaktig i att skapa en utvecklande, rolig och lärorik förskola.
Du ska ha lätt för att samarbeta med såväl föräldrar, barn och personal och du ska vara väl förtrogen med våra styrdokument och ska ha god förmåga att omsätta dem både i praktik och i teori.
Vi söker dig som har god förmåga att se alla barn och tar hänsyn till deras individuella förutsättningar och vill dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter liksom du tar del av andras.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ett bra bemötande.
Som förskollärare på en språkförskola ska du kunna använda dig av alternativa kommunikation som tex tecken som stöd.
Språkförskolan är en förskola som erbjuder en stimulerande miljö för alla barn, precis som övriga förskolor.
Du ska ingå i arbetslaget och tillsammans har ni ett gemensamt ansvar för den pedagogiska verksamheten på förskolan.

KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad förskollärare med erfarenhet inom tal, språk och kommunikation.
Du har vana att jobba enskilt, men har även god samarbetsförmåga och är van att arbeta i arbetslag.
Du har kunskap i att planera, dokumentera, följa upp och analysera resultat för att med detta stöd utforma handlingsplaner.
Du ska ha barnen i fokus, ha ett positivt förhållningssätt och vara en förebild för barnen vi möter i förskolan.
Erfarenhet att arbeta språkinriktat och med tecken som stöd är meriterande men inte avgörande.
Personlig lämplighet är viktigast.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Karlstads kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen


Karlstad
65184 Karlstad
Sverige
Kontaktcenter, Västra Torggatan 26 Karlstad
Carina Hultvall
Förskollärare, utvecklingsledare, arbetslagsledare
054-540 32 12
publicerad: 2019-05-15
Lärare i förskola/Förskollärare
Tillsvidare
Heltid
Fast månads- vecko- eller timlön
Enligt avtal.
referens: A878620
ansök här
sista ansökningsdag: 2019-06-02