Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Postdoktor i evolutionär genomik

vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik.
Sista ansökningsdag: 2019-06-07.

Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö.
Ämnesområdena är ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik.
Delar av forskningen har direkt miljö- och samhällsrelevans och bedrivs ofta brett och interdisciplinärt.
Institutionen har ca 140 anställda, av vilka ca 35 är lärare och forskare och ca 50 är forskarstuderande.

Projektbeskrivning
Postdoktorn kommer att arbeta inom det ERC-finansierade forskningsprojektet "SuperGenE: Evolution av en supergen i ett klassiskt växtsystem".

Projektet syftar specifikt till att testa hypoteser angående uppkomsten och evolutionen av en klassisk supergen.
Vi är specifikt intresserade av att undersöka den genomiska region (även kallad supergen) som styr distyli hos vilda linarter (Linum) och testa om denna genomiska region uppvisar evolutionära likheter med könskromosomer.
Vi kommer att undersöka förekomsten av rekombination, selektion samt evolution av genuttryck vid denna supergen.
Inom projektet tar vi fram nya genomsekvenser för flera vilda linarter och analyserar storskaliga genom- och transkriptomdata.

Postdoktorn kommer att ingå i en grupp av postdoktorer och doktorander som leds av dr Tanja Slotte (https://tanjaslottelab.se).
Arbetsmiljön är internationell och anställningen ger stora möjligheter till vetenskapligt utbyte både med genomiker, evolutionsbiologer och ekologer.

Arbetsuppgifter
Postdoktorn kommer att bedriva forskning inom ERC-projektet SuperGenE.
Postdoktorns huvudsakliga arbetsuppgift kommer at vara att generera och analysera genomiska data samt genuttrycksdata, för att svara på evolutionsgenetiska frågor angående supergenevolution samt evolution av växters reproduktionssystem.
Det finns även möjligheter till fältarbete i Medelhavsområdet.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, företrädesvis i genetik, ekologi, evolution, bioinformatik, eller ett närliggande område.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång.
Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.
Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, särskilt vad gäller erfarenhet av analyser av storskaliga genomiska data.
Postdoktorn bör ha erfarenhet av genomik och kunna analysera storskaliga genomiska och/eller transkriptomiska dataset.
Ett starkt intresse för och dokumenterad utbildning i evolutionär genetik/populationsgenetik är en merit.
En stark relevant publikationslista är också en merit.
Erfarenhet av molekylärgenetiskt labarbete är en merit.
Erfarenhet av experimentellt arbete med växter är en fördel.
Utmärkta kunskaper i engelska (gruppens arbetsspråk) är ett krav.
Postdoktorn måste kunna arbeta både som en del av en grupp och självständigt.
Slutligen är initiativförmåga, analytiska kunskaper och driv personliga egenskaper som är önskvärda.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl.
Tillträde omedelbart eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av dr Tanja Slotte, tanja.slotte@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Stockholms universitet


Stockholms universitet.
10691 Stockholm
Sverige
webbsida: su.se
publicerad: 2019-05-15
Ärftlighetsforskare
6 månader eller längre
Heltid
Fast månads- vecko- eller timlön
Individuell lönesättning.
ansök här
sista ansökningsdag: 2019-06-07