Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Specialpedagog/speciallärare till högstadiet på spännansde Vällingbyskolan

Stockholm växer som aldrig förr.
Våra ambitioner är höga.
Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.


Beskrivning

Vällingbyskolan är en F-9 skola som ligger nära Vällingby Centrum.

På skolan går ca 820 elever som bor i närområdet i och runt ABC-staden Vällingbys alla typer av bostadsområden/upptagningsområden.
Vår skolbyggnad är en K-märkt, häftig, funkisbyggnad med en stor inbjudande skolgård och härliga grönområden runt om.
Vällingbyskolan befinner sig i ett spännande utvecklingsarbete med ett stort fokus på språkutveckling, matematisk utveckling, social utveckling samt rörelse för lärande.
Detta vill vi ska sippra ned i hela verksamhetens vardagsarbete för att ge varje elev bästa förutsättningar att lyckas med sin skolgång.

Vi strävar efter att vara det självklara valet för elever och föräldrar i Vällingby.
Vi har ett väl fungerande elevhälsoteam som strävar efter att arbeta förebyggande.
Teamet består av skolsköterska, kurator, specialpedagog/speciallärare, studie- och yrkesvägledare, biträdande rektorer och leds av skolans rektor.


Vällingbyskolan har ett samarbete med Anna Borg, tidigare Skolsamordnare på KIND- Center of Neurodevelopmental Disorders, Karolinska Institutet Stockholm.
Anna arbetar 60% på Vällingbyskolan med elevhälsoutveckling och pedagogisk utveckling där hon coachar och handleder både elevhälsoteamet och skolledningen samt handleder i olika delar av verksamheten.

Under 2020-22 deltar Vällingbyskolan i ett spännande pilotprojekt med Hässelby/Vällingby stadsdels socialtjänst där ett mycket nära samarbete sker mellan familjen, socialtjänsten, skolan och andra aktörer.
Från socialtjänsten är det samma handläggare för alla familjens olika behov.
Arbetsuppgifter

- I tjänsten ingår undervisning av elever med anpassad studiegång.

- Handleda personal i specialpedagogiska frågor.

- Skriva pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram.

- Delta och ibland leda elevhälsosamtal samt att ha kontakt med vårdnadshavare i specifika elevärenden.
- Del EHT-team där även resurspedagog, kurator, skolsköterska och biträdande rektor ingår.
Arbetet bygger på aktuella behov och med ett medvetet proaktivt elevhälsoarbete.

- Del i hela skolans elevhälsoarbete.Kvalifikationer

Vi söker en utbildad speciallärare, specialpedagog (alt.
utbildad lärare med erfarenheter av arbetsuppgifterna ovan).

- Du är en person som utför ditt arbete med stort engagemang.
Du vill fortsätta att utvecklas i din yrkesroll och reflekterar ofta över hur du kan bidra till förbättrade resultat.

- Du är bra på att kommunicera och värnar om goda relationer med elever, vårdnadshavare och personal.
Du har en vilja att agera förebild för medarbetare och en drivkraft att vara med och utveckla vår skola.
- Du besitter god IT-kunskap och är förtrogen med Stockholm stads digitala elevhälsomiljöer.
- Du besitter goda erfarenheter av att leda elevhälsoarbete för samspel mellan fritidspersonal, pedagoger, elevhälsa och specialpedagogiskt stöd.
Stor vikt läggs vid kompetenser kring elever med särskilda utmaningar.
- Du är en person som går till din arbetsplats med glädje och utför ditt jobb med stort engagemang.

- Du vill fortsätta att utvecklas i din yrkesroll och reflekterar ofta över hur du kan bidra till förbättrade resultat.

- Du är bra på att kommunicera, värnar om goda relationer och är alltid professionell i varje möte med elever, vårdnadshavare och personal.


Tjänsten är tidsbegränsad då vi är i ett utvecklingsarbete kopplat till skolans elevhälsoarbete.
Start 2021-02-01 och slut 2021-06-14.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Stockholms kommun


Stockholm
Sverige
publicerad: 2021-01-13
Speciallärare
6 månader eller längre
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Månadslön
referens: 2021/104
ansök här
sista ansökningsdag: 2021-01-27
erfarenhet: Speciallärare: Mindre än 1 års erfarenhet