Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Lärare åk 7-9 i ma/no/teknik, Fröknegårdskolan

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss.
Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.ARBETSUPPGIFTER
Du kommer undervisa i matematik, No-ämnena och teknik i åk 7-9, samt vara mentor i en av klasserna du undervisar i.
Du kommer ingå i ett arbetslag och ämneslag där ni gemensamt arbetar utifrån skolans mål som i år har fokus på Språkutvecklande arbetssätt.
Under läsåret kommer du ta del av vårt kollegiala lärande som leds av våra förstelärare.


Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande.
Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet.

Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare.
Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på elevens bästa.


Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt.
I din roll håller du dig à jour om händelser i omvärld och ungdomars vardag.
Alternativa läroverktyg och dokumentation ingår som en naturlig del i ditt arbete.
På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbete i arbetsgruppen/skolan.
Du har också ett gemensamt ansvar både för din egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Är du ny som lärare stöttas du av en mentor för bästa vägledning i arbetet och du som är obehörig lärare kan bedriva undervisning men inte ansvara för den.
Ansvar för betygsättning har en legitimerad lärare.

KVALIFIKATIONER
Vi söker i första hand dig som har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 7-9 i ämnena matematik och No-ämnena och teknik i grundskolan.
I andra hand söker vi dig som har ämneskunskaper i relevant på högskolenivå.
Det är meriterande om du har pedagogisk utbildning på högskolenivå.


Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från arbete som lärare i grundskolan, arbetat med barn/ungdomar i åldern 13-16 år och har erfarenhet av att bedriva undervisning.

Undervisningen ska du kunna anpassa utifrån varje elevs förutsättningar och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära.
Arbetet organiserar och strukturerar du utifrån angivna mål.

För att lyckas i arbetet krävs att du skapar förtroendefulla relationer både i som utanför skolan.
Du har engagemang, entusiasm och ett genuint intresse för skolans värld och hur den påverkas av omvärlden.

Vidare är du en trygg pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera eget och arbetsgruppens arbetssätt för ständig utveckling.
God förmåga att använda digital teknik i undervisningen samt som redskap för information, planering, kommunikation och rapportering krävs.
Du har även god förmåga att undervisa barn i behov av särskilt stöd och att stödja eleverna lösa de konflikter som uppstår.

Som person är du kommunikativ, lyhörd och väl förtrogen och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har fallenhet att analysera och dokumentera elevers förmågor och kunskaper.

För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation.
Finns inga behöriga legitimerade lärare, kan du som är obehörig anställas tidsbegränsat enligt skollagen.
När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap.
31-33 §§ skollagen.

ÖVRIGT
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning.
I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg.
Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!

I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet.
Vi tillämpar också rökfri arbetstid.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 för en säker ansökningsprocess.

Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Kristianstads kommun


Kristianstad
Sverige
publicerad: 2021-01-13
Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Tillsvidare
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Månadslön
referens: BUF-2021-2
ansök här
sista ansökningsdag: 2021-01-27