Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Kurator, Elevhälsa

Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?".
I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"

Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.


Vad jobbar du för?

Brinner du precis som vi för att genom hälsofrämjande och förebyggande insatser stärka barns måluppfyllelse, delaktighet, motivation och hälsa?

Som kurator i Bjuvs kommun har du din tillhörighet i en centralt organiserad tvärprofessionell elevhälsa som tillsammans arbetar för en likvärdig och tillgänglig elevhälsa med stark vetenskaplig förankring.

ARBETSUPPGIFTER
Som kurator I Bjuvs kommun får du möjlighet att arbeta tvärprofessionellt med ett glatt och utvecklingsbenäget gäng pedagoger, specialpedagoger, speciallärare, skolsköterska, psykolog och skolledare som tillsammans brinner för att göra skillnad för varje elev.

Som kurator är du en tydlig medledare i skolans elevhälsoteam.
Du skapar struktur och tydlighet i det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsouppdraget.
Du planerar, utför och analyserar självständigt resultat av elevhälsans psykosociala insats med tydligt mål att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
Detta gör du i dialog med rektor och verksamhetschef och i enlighet med Skollag, Socialstyrelsens och Skolverkets vägledning för elevhälsa.
Din roll innebär att du är sakkunnig inom skola gällande socialt arbete och sociallagstiftning.


Du deltar i skolans planering, genomförande och utvärdering av normkritiskt värdegrundsarbete och arbete mot kränkande behandling och diskriminering.
I din roll är du konsultativ och ett stöd till övrig skolpersonal.

Som kurator erbjuder du stöd, motivations- och krissamtal kopplat till skolrelaterade frågor till enskilda elever, grupper eller vårdnadshavare.
Du har en nyckelroll och initierar och koordinerar samverkan med olika aktörer som socialtjänst, polis, BUP, ungdomsmottagning, habiliteringen.
Du medverkar i arbetet med att upprätta och implementera handlingsplaner, arbetar kontinuerligt med dokumentation och bidrar i det systematiska kvalitetsarbetet.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad socionom, eller har likvärdig högskoleutbildning och har erfarenhet av arbete som kurator i skola eller annan verksamhet med barn och unga i centrum.


Som person är du självständig och ansvarstagande.
Ditt arbete stärker elevens delaktighet och tillgänglighet i skolans lärmiljöer.
Du strukturerar, driver och leder processer kopplat till skolans psykosociala arbete.
Du har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
I din roll arbetar du bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt.
Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Som kurator kommunicerar du på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.


ÖVRIGT

Källa: ArbetsAnnonser.se

Bjuvs kommun


Bjuv
Sverige
Elevhälsochef
0709-585358
epost: email
publicerad: 2020-11-20
Skolkurator
Tillsvidare
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Enligt avtal.
referens: A989196/2020
ansök här
sista ansökningsdag: 2020-12-13
erfarenhet: Skolkurator: Mindre än 1 års erfarenhet