Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Kriminalvårdschef till verksamhetsområdet Mariestad

Kriminalvården är en del av rättsväsendet och vi ansvarar för häkten, anstalter, frivård och transporter.
Vi arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare.
Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln.

Kriminalvårdens verksamhet är geografiskt indelad i sex regioner.
Varje region leds av en regionchef och består av ett regionkontor och ett antal lokala verksamhetsområden.
Region Väst täcker Västra Götalands och Hallands län och har tio anstalter, fyra häkten och fem frivårdskontor.

Vi söker nu en anstalts- och häkteschef till verksamhetsområde Mariestad då nuvarande chef går i pension.
Verksamhetsområdet består av anstalterna Johannesberg och Rödjan samt häktet.
Anstalten Johannesberg har 70 platser i säkerhetsklass 2 och tar emot intagna som dömts för relationsvåld.
Anstalten Rödjan med 60 platser i säkerhetsklass 3 och har jordbruk som huvudsaklig sysselsättning för intagna.
Häktet i Mariestad är ett så kallat normalhäkte med 31 platser.
Totalt arbetar ca 150 medarbetare fördelade inom olika yrkeskategorier och kompetenser i verksamheten.

ARBETSUPPGIFTER
Som chef inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och intressant samhällsuppdrag i en modern myndighet.
Du ingår i den regionala ledningsgruppen som består av en regionchef och övriga anstalts-, häktes- och frivårdschefer.
I den regionala ledningsgruppen bidrar du tillsammans med din chef och dina kollegor till att utveckla verksamheten och omsätta Kriminalvårdens övergripande mål till praktik inom ditt ansvarsområde.
Samarbetet med övriga verksamhetschefer syftar till att nå gemensamma mål och hitta effektiva gränsöverskridande arbetssätt.

Vidare har du verksamhets-, budget- och personalansvar inom verksamhetsområdet.
Till din hjälp har du bl.a.
sex kriminalvårdsinspektörer (första linjens chefer).
Uppgiften är att leda och samordna den dagliga verksamheten utifrån regionala inriktningar och lokala förändringar i omvärlden.
På regionchefens uppdrag bedriver anstalts- och häkteschefen en effektiv verksamhet inom tilldelade budgetramar och tillser att kompetens och materiella resurser används optimalt och i god dialog med personalorganisationer och skyddsorganisation.
Du ansvarar för lokal verksamhetsplanering, lokala arbetsgivarfrågor, arbetsmiljö, intern och extern samverkan och klientbeslut.
Även personalplanering på kort och lång sikt ingår i arbetet.
Ditt uppdrag innebär att leda förbättrings- och utvecklingsarbete inom säkerhet, arbetsmiljö, påverkansarbete, vård och behandling samt tillse intern styrning och kontroll.
Då Kriminalvården står inför krav på omfattande kapacitetshöjning medför det sannolikt betydande förändringsarbeten för att möta kommande behov.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är en stabil person, har stor personlig mognad, är relationsbyggare och besitter en god kommunikativ förmåga.
I ditt chefs- och ledarskap har du framträdande kompetenser inom förändringsledarskap, problemlösningsförmåga, planeringsförmåga och resultatorientering.
Vi förutsätter att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas.
I handling omsätter du den värdegrund vår verksamhet vilar på och därmed agerar du förebild för dina medarbetare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att kunna bli aktuell för tjänsten behöver du uppfylla följande krav:

• Du har akademisk utbildning/examen om minst 120 hp motsvarande två år på högskola/universitet inom områden som arbetsgivaren bedömer relevant, t.ex.
juridik eller beteendevetenskap.
• Alternativt har du annan eftergymnasial utbildning/examen i kombination med flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom rättskedjan, vilka båda arbetsgivaren bedömer som relevanta.
• Flerårig och väl vitsordad chefserfarenhet.
• Väl vitsordad erfarenhet av att leda utvecklingsarbete och att driva förändringsprocesser.
• Erfarenhet och förmåga att samverka både internt och externt.
• Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
• B-körkort.

Det är meriterande om du har någon av följande meriter:
• Väl vitsordad flerårig erfarenhet av att leda andra chefer samt leda ledningsgrupp
• Dokumenterad ledarskapsutbildning
• Aktuell och väl vitsordad kriminalvårdserfarenhet.
• Erfarenhet från flera verksamhetsgrenar inom Kriminalvården.
• Relevant erfarenhet från annan offentlig verksamhet.
• Relevanta språkkunskaper.
• Goda kunskaper om de övergripande förutsättningar (regelverk, budget, arbetsgivarepolitik m.m.) som gäller för offentligverksamhet i allmänhet och statlig verksamhet i synnerhet.

ÖVRIGT
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass två och då utförs en säkerhetsprövning med registerkontroll och personutredning som kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
För denna befattning krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Arbetspsykologiska tester kommer att vara en del av rekryteringsprocessen.
Kriminalvården tillämpar rökfri arbetstid.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693.
Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.
Kriminalvården har upphandlade avtal.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Kriminalvården


Mariestad
Sverige
webbsida: kriminalvarden.se
publicerad: 2020-11-20
Sektionschef, offentlig förvaltning
Tillsvidare
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas.
referens: A988874
ansök här
sista ansökningsdag: 2020-12-09
körkort: B
erfarenhet: Sektionschef, offentlig förvaltning: Mindre än 1 års erfarenhet