Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Stödpedagoger

Ansök idag.
Kollegor imorgon.

Socialförvaltningen

Mora i hjärtat av Dalarna!

Socialförvaltningens uppgift är att vara det yttersta skyddsnätet då människor i svåra situationer behöver stöd och hjälp och saknar andra hjälpmöjligheter.
Socialförvaltningen är en förvaltning med drygt 700 medarbetare och har en budget på c:a 525 miljoner.
Organisationen är uppdelad i fyra avdelningar: vård- och omsorgsboende, ordinärt boende, arbete och integration samt individ- och familjeomsorg.
Förvaltningens uppdrag är att utreda och verkställa beslut inom SoL, LSS, HSL m fl.

Välkommen med din ansökan till oss!


Beskrivning
På enheten för arbete och sysselsättning finns funktionerna stödpedagog och handledare.

De utför daglig verksamhet främst inom lagen om särskilt stöd (LSS).
Enheten har ett tydligt fokus att arbeta enligt individens behov i centrum (IBIC).
Ett övergripande mål med insatsen är att stärka och utveckla individen.

Stödpedagogen ska, med sin fördjupade kunskap, kunna vara en resurs i det dagliga arbetet i arbetslaget utifrån sin specifika kompetens.

Stödpedagogen ska också kunna vara ett stöd i arbetet med kvalitet- och helhetssyn, brukarfokus, utveckling och samordning.
Målet är goda levnadsvillkor för den enskilde i form av delaktighet och självständighet.


Vi söker nu sex stycken stödpedagoger till oss med start 2021-01-01 eller enligt överenskommelse.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande intervjuer.


Arbetsuppgifter
Utifrån sin kompetens samverkar stödpedagogen med omgivningen och arbetar lösningsfokuserat för att tillmötesgå den enskilde utan att inskränka på dennes rätt till självbestämmande, integritet och inflytande.

Stödpedagogen är en del av det dagliga arbetet för att individer ska upprätthålla goda levnadsvillkor utifrån olika förutsättning och behov, detta genom att bland annat:

- Utifrån sin fördjupade kunskap som knyter an till verksamhetsområdet utgöra ett stöd i att tillämpa pedagogiskt arbetssätt (pedagogisk handledning).
- Vägleda arbetet med att stödja den enskilde i ett levnadssätt som förebygger ohälsa, bland annat utifrån kost, fysisk aktivitet och social stimulans.
- Medverka till att arbetet sker habiliterande och rehabiliterande.
- Verka för ökad självständighet och ökat självbestämmande för den enskilde, bland annat genom en anpassad miljö och hjälpmedel.
- Vara behjälplig vid personlig omsorg och medverka i det dagliga arbetet.
- Verka för social gemenskap, sysselsättning och planering och genomförande av aktiviteter i vardagen.

I uppdraget som stödpedagog ingår också att medverka till att verksamheten håller en god kvalitet utifrån angivna mål, bland annat genom att vara ett stöd i omvärldsbevakningen, i arbetet med social dokumentation samt uppföljning och utvärdering av insatser.


Kvalifikationer
Det är viktigt att du har kunskaper om lagstiftningen inom socialtjänstens område som rör personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS och även annan relevant lagstiftning som exempelvis HSL, socialförsäkring och god man och förvaltare.

Du bör ha kunskap om offentlighet och sekretess, lagstiftning inom arbetsmiljö och smittskydd samt kunskap om läkemedelshantering.

Vi ser det som viktigt att du har erfarenhet av arbete med funktionshindrade samt erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa.

Har du någon påbyggnadsutbildning inom autism, MI, socialpsykiatri, Case Management, Supported Employment eller liknande ses det som meriterande.
Likaså om du har erfarenhet av arbete med utsatta personer eller av att ha verkat i politiskt styrda organisationer.

Du bör ha datafärdigheter relevanta för befattningen.

Som stödpedagog på enheten för arbete och sysselsättning är det mycket viktigt att du är självgående, tydlig och flexibel.
Du har väl grundade och tydliga värderingar samt förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt perspektiv.

Det är viktigt att du har en helhetssyn, samarbetar bra med andra människor och uttrycker en positiv attityd till arbetet, verksamheten och organisationen.

Du har en god förståelse för hur människan tar till sig kunskap, människors olika förutsättningar och kan anpassa ditt sätt att förmedla budskap till mottagaren.


Krav
Eftergymnasial utbildning inom området för funktionshinder motsvarande yrkeshögskola (200p) eller högskola (60 p).

Erfarenhet av stöd- och omsorgsarbete.

Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.

Förmåga att dokumentera.

Körkort B för manuell växellåda.Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här.
Det är summan av de vi är och allt vi gör.
Varje hemtjänstbesök, skolexamen och utlånad biblioteksbok.
Varje skollunch, brandkårsutryckning och nytt bostadsområde.
Vi är närheten till naturen och den rena luften.
De gamla traditionerna och de nystartade företagen.
Vi är vår fantastiska historia men också det som tar oss framåt.
Tillsammans gör vi Mora till ett hem.
Var med oss när vi växer som människor och kommun.
Idag och imorgon.

Vi värnar om din integritet, läs mer om Mora kommuns behandling av personuppgifter på vår hemsida.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Mora kommun


Mora
Sverige
antal lediga platser: 6
publicerad: 2020-11-20
Stödpedagog
Tillsvidare
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Månadslön
referens: 2020/275
ansök här
sista ansökningsdag: 2020-12-13
körkort: B
erfarenhet: Stödpedagog: Mindre än 1 års erfarenhet