Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Universitetslektor i Artificiell intelligens

Institutionen för datavetenskap söker en universitetslektor i artificiell intelligens med inriktning mot datahantering.

Institutionen har mer än 130 anställda från mer än 20 olika länder och är inne i en kraftig expansionsfas.
Den utlysta anställningen är knuten till forskningsgruppen Artificiell intelligens för datahantering (AI for data management).
Gruppen, som leds av professor Diego Calvanese, är etablerad som en av världens ledande forskargrupper gällande såväl grundforskning som tillämpad forskning med fokus på skärningspunkterna mellan semantiska teknologier, kunskapsrepresentation och resonerande, och databaser.
Denna anställning, som inrättats genom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP, http://wasp-sweden.org/), åtföljs av betydande resurser för ytterligare rekrytering (se nedan).
Sista ansökningsdag är 2021-01-04.

Arbetsbeskrivning
Åtkomst av data och integration av data är ett viktigt problem som uppstår i olika varianter i de flesta större företag, privata organisationer och offentliga förvaltningar.
Det innebär många utmaningar när det gäller semantik, prestanda, användbarhet, integritet och förklaringsbarhet.
Det kan hanteras genom att kombinera metoder och tekniker som utvecklats inom olika områden, allt från logikbaserad kunskapsrepresentation i artificiell intelligens, till databaser och den semantiska webben.

Arbetsuppgifterna innefattar grundforskning och tillämpad forskning som adresserar de många öppna problem som återstår inom området dataåtkomst och integration.
Exempelvis är följande problemområden aktuella:

- Sömlös integrering av olika typer av datakällor (strukturerade, JSON, XML, RDF, grafbaserade, textuella)
- Hantering av olika specifika typer av data (temporala, geospatiala, numeriska)
- Utveckling av mer expressiva former för frågeställande, utnyttjande av semantik hos data, göra uppdateringar
- Hantera ofullständiga och inkonsistenta data

Arbetet innefattar även undervisning och handledning på samtliga nivåer.
Det inbegriper också forskningsadministration (i synnerhet att planera och leda forskningsprojekt inklusive att göra nya ansökningar om forskningsmedel, samt förädling av forskningsresultat), samt kommunikation med intressegrupper och den breda allmänheten.
Uppdrag av administrativ karaktär och ledningsuppdrag inom Umeå universitet kan också förekomma, liksom forskningsinformation.

Med anställningen följer resurser för att finansiera två doktorander (fyra år vardera).
Doktoranderna kommer att delta i den attraktiva nationella forskarskolan som drivs av WASP, som i nuläget omfattar cirka 250 doktorander.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ämnesområdet för doktorsexamen ska vara datavetenskap, artificiell intelligens eller annat relaterat ämne med relevans för anställningen.

Det är ett krav att tydligt och obehindrat kunna kommunicera på engelska i både tal och skrift.

Bedömningsgrunder och deras avvägning
Som bedömningsgrunder skall gälla i första hand graden av vetenskaplig skicklighet.
Därnäst ska graden av pedagogisk skicklighet beaktas.
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.
Därutöver skall graden av administrativ skicklighet, kommunikations- och samarbetsförmåga, samt annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen beaktas.

Fullständig ansökan se umu.se

Ansökan
Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska.
Ansökan ska bestå av följande handlingar:

- Ett personligt brev, inklusive kontaktuppgifter
- OBS: Ifyllt Ansökningsformulär https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/mallar-och-formular-anstprofil-och-anhallan/umu-application-template-2020.docx
- Vidimerade kopior av relevanta examensbevis
- Kopior av särskilt åberopade vetenskapliga arbeten
- Kopior av särskilt åberopade pedagogiska arbeten
- Forskningsplan (max 3 sidor)

Institutionen för datavetenskap strävar efter balans mellan könen och uppmuntrar därför ansökningar från kvinnor.

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2021-01-04.
Tillträdesdatum 2021-06-01 eller enligt överenskommelse.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling.
Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Umeå Universitet


Umeå
Sverige
publicerad: 2020-11-20
Universitets- och högskolelektor
Tillsvidare
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Månadslön
referens: AN 2.2.1-1310-20
ansök här
sista ansökningsdag: 2021-01-04
erfarenhet: Universitets- och högskolelektor: Mindre än 1 års erfarenhet