Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Doktorand i medicinsk vetenskap

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet.
Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden.
Alla roller är viktiga.
Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion.
Du behövs här.
Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) är en av universitetets största institutioner med verksamhet framför allt inom den medicinska fakulteten.

Vår målsättning är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet.
Vid BKV finner du ledande forskning med både spets och bredd inom ett stort spektrum av modern biomedicin.

Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/bkv

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som doktorand i medicinsk vetenskap med placering vid Institutionen för Biomedicinska och Kliniska vetenskaper.

Arbetsuppgifter
Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning.
En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration.
Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Som doktorand kommer du att delta i projektet: ’’Deubiquitinas (DUB) vid hälsa och sjukdom ”

Underhåll av proteinhomeostas är en avgörande process för cellens normala funktion.
Den reglerade nedbrytningen av proteiner underlättas främst av ubiquitin-proteasom-systemet (UPS), ett system för selektiv märkning av proteiner med ubiquitin följt av proteasom-medierad proteolys.
UPS är mycket dynamisk bestående av både ubiquitination och deubiquitination, steg som modulerar proteinstabilisering och nedbrytning.
Avreglering av proteinstabilitet är ett vanligt inslag i utvecklingen av många cancertyper.
Deubiquitinases (DUB) är enzymkomponenter i UPS som katalyserar omredigering av polyubiquitinkedjor och / eller avlägsnande av ubiquitin från målsubstrat vilket leder till förändringar i proteinstabilitet och / eller nedströms signalering.
Projektet kommer att involvera utredning av DUB både på cellulär och biofysisk nivå.

Behörighet
Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Vi söker nu någon som har masters examen i proteinkemi eller motsvarande.

Sökande behöver ha en stark bakgrund i proteinkemi och cellbiologi.
Detta inkluderar erfarenheter av att arbeta med cellodling samt rekombinant proteinproduktion och rening.
Teoretisk eller praktisk kunskap om biofysiska tekniker (för att studera struktur, stabilitet och interaktioner) såsom CD-spektroskopi, NMR-spektroskopi och ITC är meriterande.
Ett krav är att du kan kommunicera på engelska, muntligt och skriftligt.

Som person tar du initiativ till aktiviteter och uppnår resultat.
Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandarder och lägger vikt vid att dessa uppfylls.
Arbetet kräver också att du tycker om att arbeta individuellt med komplexa frågor och analyser samt vara en del i ett vetenskapligt team

Förordnandetid
Den första anställningen får gälla högst ett år.
Anställningen får förnyas med högst två år i taget.
En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år.
Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.


Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön
Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.
Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 11 december 2020.
Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Linköpings Universitet


Linköping
Sverige
webbsida: liu.se
013 28 68 71
epost: email
publicerad: 2020-11-20
Doktorand
6 månader eller längre
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Månadslön
ansök här
sista ansökningsdag: 2020-12-11
erfarenhet: Doktorand: Mindre än 1 års erfarenhet