Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Samordnare för Nära vård i Västernorrland, Härnösand

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare.
Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården.
Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.


Regionledningsförvaltningen har i uppdrag att stödja kärnverksamheternas processer inom olika kompetensområden.
Förvaltningen ger också stöd och kvalitativa underlag till regiondirektören och politikerna.

Regionen håller tillsammans med länets kommuner på att utveckla samverkan kring God och nära vård.
En gemensam målbild är kommunernas och regionens gemensamma vision och riktningsgivare för att över tid kunna bygga en mer sammanhållen, jämlik och effektiv hälso- och sjukvård, för länets alla individer utifrån ett nära vårdperspektiv.

.

Utgångspunkterna för arbetet är den Regionala utvecklingsstrategin (RUS), Målbilden för god och nära vård i Västernorrland 2030 samt Regionplanen.
En gemensam avsiktsförklaring och ett programdirektiv är under beredning.
En programplan med förslag på inledande övergripande aktiviteter beräknas klar i början av 2021.

Rollen som samordnare innebär att tillsammans med kommunernas gemensamma samordnare, bistå i utvecklingsarbetet.
Uppdraget är av strategisk karaktär, där frågor som hållbara strukturer, styrning, samordning och samverkan mellan huvudmännen är viktiga delar.
Kännetecknande för utvecklingsarbetet är att det bygger på programstyrning.

En välfungerande samverkan på verksamhetsnivå utgör plattformen för den önskvärda utvecklingen.
Samverkan sker även på politisk- och tjänstepersonnivå, regionalt och lokalt.


I ditt uppdrag förväntas du bidra till att koordinera regionens arbete och vara en medspelare i den samverkan med kommunerna som ska präglas av öppenhet, välfungerande kommunikation och tillit.
Arbetet innebär bland annat att förslag ska utarbetas, skrivas fram, paketeras och kommuniceras i framförallt olika ledningssammanhang.
Som stöd i ditt arbete finns bland annat en styrgrupp och programgrupp.
Du ingår i det nationella nätverket för God och nära vård, som Sveriges kommuner och regioner (SKR) ansvarar för.

Du behöver vara förtrogen med regionens huvuduppdrag och verksamheter, samt ha erfarenhet av att leda chefer och specialister.
Kännetecknande för uppdraget är samverkan, processutveckling och systemskifte.

Den kompetensprofil som vi söker innebär att du har:
- systemförståelse
- en god förmåga att kommunicera och att uttrycka dig muntligt, skriftligt och visuellt
- erfarenhet av processarbete
- erfarenheter av samverkan och egen förmåga att utveckla och bibehålla goda relationer.

Projektanställning, heltid under perioden 2021-01-01 - 2024-11-01.

Befattningen är organiserad hos Samordningsdirektören inom Regionledningsförvaltningen.
Placeringsort är Härnösand men arbetet kräver resor inom länet så du behöver ha B-körkort.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.


Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare.
Du får tillgång till regionens friskvårdsanläggningar i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik samt Sollefteå.
Genom din anställning hos oss har du flera anställningsförmåner som exempelvis tillägg till föräldraförsäkringen, extra semesterdagar när du fyllt 40 år, möjlighet att löneväxla till tjänstepension.
Att du mår bra och trivs är viktigt för oss.
Region Västernorrlands arbetsplatser är rökfria och vi tillämpar rökfri arbetstid.

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Källa: ArbetsAnnonser.se

REGION VÄSTERNORRLAND


Härnösand
Sverige
webbsida: rvn.se
Samordningsdirektör
+4661184260
epost: email
publicerad: 2020-11-20
Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
6 månader eller längre
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Månadslön.
referens: 80:2020:205
ansök här
sista ansökningsdag: 2020-12-06
körkort: B
erfarenhet: Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning: Mindre än 1 års erfarenhet