Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare

Ref: 20202667

Arbetsuppgifter
Den stadsövergripande funktionen funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare startade i januari 2020.
Uppdraget är brett, men fortfarande under uppbyggnad så det finns stora påverkansmöjligheter för de fortsatta insatserna i uppdraget.
Du arbetar i team tillsammans med de två andra funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarna med att:

• bidra med kunskap, ge information och vägleda förvaltningens och övriga Malmö stads verksamheter, och externa aktörer.

• utveckla samverkan med externa aktörer i regionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i frågor om utveckling av stadens tillgänglighetsarbete.

• samverka/vara kontaktperson i funktionshinderfrågor med Malmö stads övriga förvaltningar, idéburen sektor och andra myndigheter såsom t.ex.
Länsstyrelsen och Myndigheten för delaktighet, i uppdraget med att stödja kommunerna att genomföra sitt funktionshinderpolitiska arbete.

• vara delaktig i arbetet med att identifiera och åtgärda de brister i tillgängligheten som finns i staden.

• vara medborgare och tjänstepersoner i staden behjälplig med att vägleda i tillgänglighetsrelaterade svårigheter.

• arbeta för ökat brukarperspektiv genom att företräda personer med funktionsnedsättning och deras behov i den fortsatta utvecklingen av Malmö,
• arbeta med framtagandet av en stadsövergripande strategi för stadens tillgänglighets- och funktionsrättsarbete.


Kvalifikationer
Du har akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget, exempelvis inom det beteendevetenskapliga eller sociala området.
Du har också erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation samt goda kunskaper inom tillgänglighets- och funktionshinderområdet.


Du behöver vara mycket bra på att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, där kunskap inom klarspråk är en merit.
Som tillgänglighetssamordnare är det viktigt att du kan inhämta och sortera relevant information samt sammanställa resultat och analys skriftligt.
Du känner dig trygg med att presentera och föra medskapande dialog i grupp och i politiska sammanhang.


Som person är du bra på att strukturera och planera ditt arbete.
Du är en god analytiker och du tänker strategiskt utifrån ett helhetsperspektiv för att nå uppsatta mål.
Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt, samtidigt som du arbetar självständigt med att föra processer framåt.


Om arbetsplatsen
Förvaltningen har en strategisk avdelning, med fyra enheter, vars uppdrag är att säkerställa och bidra till god kvalitet och utveckling inom förvaltningen.
Uppdragen spänner över hela förvaltningen men har även funktioner som arbetar övergripande inom Malmö stad.
Tjänsten är placerad på enheten för främjande och förebyggande arbete.
Vi sitter tillsammans med förvaltningsledningen och övriga stabsavdelningar i ljusa och tillgängliga lokaler i centrala Malmö och det finns goda pendlingsmöjligheter.
En annan del av enheten är placerad i Malmö stads habiliteringslokal vid Södervärn.


På enheten arbetar åtta utvecklingssekreterare/utvecklingssamordnare med att samordna och utveckla förvaltningens förebyggande och främjande arbete, såsom exempelvis jämställdhet, våld i nära relation, sexuell hälsa, organisationsstöd och hälsofrämjande samordning.
Här finns också den stadsövergripande verksamheten för funktionsstöd- och tillgänglighetssamordning.
Inom enheten finns även en mer operativ sektion som innefattar den kommunala habiliteringen, förvaltningens anhörigstöd och fritidsverksamheten.
Här arbetar en sektionschef, två anhörigkonsulenter, en fritids- och kulturutvecklare, två kuratorer, två psykologer, två arbetsterapeuter, två fysioterapeuter, två logopeder och en assistent

I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 2400 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning.
Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare.
Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag.
Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar.
Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö.
Vi har Sveriges viktigaste jobb.
Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats.
Här gör vi skillnad.
Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad.
Vill du vara med och påverka?

Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse

Övrigt
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen.
Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen.
Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.


För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Frågor om specifika jobb besvaras av kontaktpersonen som anges i annonsen.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Malmö kommun


Malmö
Sverige
webbsida: malmo.se
publicerad: 2020-11-20
Kvalitetssamordnare
Tillsvidare
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Lön enligt överenskommelse
ansök här
sista ansökningsdag: 2020-12-11
erfarenhet: Kvalitetssamordnare: Mindre än 1 års erfarenhet