Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Räddningschef

Vill du vara med och bygga framtidens moderna räddningstjänst tillsammans med engagerade medarbetare och ledare i Hässleholm och Osby?

Det här erbjuder vi dig!
Som räddningschef kommer du att leda, samordna och utveckla räddningstjänstens förebyggande och operativa verksamhet så att den bedrivs effektivt, kostnadsmedvetet och i enlighet med politiskt uppsatta mål.

Du är en viktig kugge i att skapa förutsättningar för att arbetet bedrivs effektivt genom att beslut och processer kvalitetssäkras samt rutiner och metoder förtydligas och utvecklas.

Från och med 1 januari har Hässleholm och Osby räddningstjänst ingått ett civilrättsligt avtal som innebär att du som räddningschef, tillsammans med verksamhetschefer ansvarar för verksamheten i båda kommunerna.
Även andra delar av verksamheten, så som myndighetsutövning och vissa operativa tjänster, delas mellan kommunerna.

I uppdraget ingår att se till att räddningstjänsten uppfyller kommunernas handlingsprogram för lagen om skydd mot olyckor.
Hos oss finns många spännande utvecklingsområden att ta vid, bland annat ska nya stationer byggas i Osby och Sösdala, ett politiskt beslut att införa kombitjänster för RIB har antagits och en ny organisation har tagit form och behöver arbetas vidare med.


Du har en viktig roll i att samverka brett med invånare, näringsliv, myndigheter, organisationer och övriga kommunala verksamheter.
De skånska räddningstjänsterna har en överenskommelse om samverkan, och räddningstjänsten Hässleholm driver flera gemensamma projekt med övriga räddningstjänster i nordöstra Skåne.
Du kommer att ha en drivande roll i detta arbete, där vi värnar om vårt gemensamma samarbete.
I din roll bidrar du också till kommunernas utveckling i samverkan med andra förvaltningar och kommunala bolag.

Till din hjälp har du räddningstjänstens ledningsgrupp där ni tillsammans tar fram gemensamma mål och inriktningar för verksamheten.
Du har ansvar för räddningstjänstens personal, arbetsmiljö, verksamhet och ekonomi.
Rollen är direkt underställd kommundirektören och du ingår i kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp.

Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras i samband med anställning.
Din arbetsplats kommer i huvudsak vara på räddningstjänsten i Hässleholm, men även i Osby.

Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje.
En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som till exempel friskvårdsbidrag och möjlighet till byte av semesterdagstillägg mot lediga dagar.

Vem är du?
Du har erfarenhet från arbete inom räddningstjänstområdet och erfarenhet från arbete i en ledande befattning, där du gärna har lett genom andra chefer.
I din tidigare roll har du även fått erfarenhet av kvalitets-, utvecklings-, process- och förändringsarbete på strategisk nivå, Din utbildningsbakgrund är brandingenjörsexamen kompletterad med påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB).
Du har god förståelse för hur en politiskt styrd organisation fungerar och är väl insatt i myndighetsutövning och beslutsprocesser som finns inom kommunal verksamhet.
För jobbet behöver du B-körkort.

Som person har du ett genuint intresse för ledarskap och är stabil, drivande och trygg i att fatta beslut.
Du har en analytisk och strategisk förmåga och ett starkt samhällsintresse.
Som ledare är du lyhörd och använder kommunikation som ett redskap för att involvera och skapa förståelse för helheten.
Du har ett tydligt ledarskap som skapar tillit och engagemang.
Viktigt för rollen är även att du har hög förmåga att samarbeta och att skapa ett gott samverkansklimat.

Som en viktig del i en ständigt utvecklande verksamhet välkomnar vi alla sökande då vi vill spegla Hässleholms kommuns alla invånare.

Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i https://www.hassleholm.se/jobb-och-foretagande/jobba-hos-oss/medarbetar--och-ledarpolicy.html

Övrigt
Intervjuer är inplanerade den 17 december.

Om oss
Räddningstjänsten i Hässleholm är uppbyggd på förebyggande och operativ verksamhet där vi tillsammans arbetar för att skapa en trygg och säker kommun, både för invånare och besökare.
Inom den förebyggande verksamheten arbetar 5 personer med tillsyns- och tillståndsarbete enligt LSO och LBE, remisshantering samt externutbildning och räddningsgymnasium.
Den operativa verksamheten består av 32 heltidsanställda och 75 RIB-anställda fördelade på en heltidsstation och sex avdelningar.
Ett 30-tal är uttagna med tjänsteplikt i fyra räddningsvärn.
Som administrativ stödfunktion finns ett kansli.
Räddningstjänsten i Osby har 6 heltidsanställda och cirka 40 RIB-anställda fördelade på två deltidsstationer.
I Hökön finns även ett räddningsvärn

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige.
Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling.
Våra medarbetare skapar kvalité som syns, visar respekt för individen och sätter medborgaren i fokus.


Välkommen att bli en av oss!

Källa: ArbetsAnnonser.se

Hässleholms kommun


Hässleholm
Sverige
publicerad: 2020-11-20
Räddningschef
Tillsvidare
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Månadslön
referens: 2020/654
ansök här
sista ansökningsdag: 2020-12-04
körkort: B
erfarenhet: Räddningschef: Mindre än 1 års erfarenhet