Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Överläkare/specialistläkare till psykiatrin, Sunderby sjukhus

Verksamhetsområdet Vuxenpsykiatrin Sunderbyn har cirka 260 medarbetare.
Psykiatriska öppenvårdsmottagningar finns i Luleå, Boden och Kalix inkluderat CS- och LARO-mottagningar samt en ätstörningsmottagning med länsuppdrag i Luleå.
Öppenvården är indelat i enheter efter patientens behov och funktionsnivå.
Den akutpsykiatriska slutenvården bedrivs i Sunderbyn på avdelning 32.
Här finns 24 vårdplatser och cirka 50 medarbetare som arbetar i två vårdlag, samt en PIVA enhet.
I anslutning till avdelning 32 finns en ECT-mottagning samt en jourmottagning som är öppen dygnet runt.
Beroendecentrum har tio slutenvårdsplatser på Sunderby sjukhus och en LARO-mottagning.
Vi söker en kollega till oss som vill vara med och forma framtidens psykiatri.
Läs mer om oss på http://www.norrbotten.se/

Vi söker
Som överläkare ska du ha:
flerårig välmeriterad klinisk tjänstgöring (minst 4 år) som specialistläkare med bred och omfattande kunskap i specialiteten och/eller relevant subspecialitet som krävs för arbete på sektionen
dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter (inklusive godkänd ST-handledarutbildning)
kompetens att vara självständig bakjour, vilket också innebär medicinskt ledningsansvarig på jourtid
Disputerad med aktiv forskning inom relevant ämnesområde är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Som specialist:
Vi söker dig med svensk läkarlegitimation samt med fullgjord specialisttjänstgöring inom psykiatri.
Duhar också ett gediget intresse av vår specialitet och vill vara med och påverka den framtida utvecklingen av specialiteten inom regionen.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Ansökan till överläkare/specialistläkare
Till ansökan bifogas:
Intyg om läkarexamen från det eller de lärosäten där du har fullgjort din grundutbildning.
Detta gäller även om du är utbildad i annat EU-land eller i land utanför EU
Legitimationsbevis från Socialstyrelsen
Specialistbevis från Socialstyrelsen
Eventuellt intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent, samt datum för disputation och titel på avhandlingen
Fullständigt uppdaterad publikationslista, om tillämpligt
Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet och eventuellt andra pedagogiska meriter
Eventuellt ytterligare dokumenterad meritering avseende exempelvis klinisk kunskap/erfarenhet, kliniskt utvecklingsarbete, ledningserfarenhet och annat som du vill framhålla som meriterande för den sökta tjänsten
Nuvarande befattning ska också framgå i ansökan.

Det här får du arbeta med
Att tjänstgöra som överläkare innebär ett ökat ansvar jämfört med att tjänstgöra som specialistläkare.
En överläkare:
ska ha medicinsk kunskap och kompetens för att kunna vara självständigt medicinsk ansvarig för ett visst område och tar del i ett övergripande ansvar för sin specialitet samt del i det övergripande ansvaret för klinikens totala verksamhet.
Det innebär bland annat att verka för att få berörda medarbetare inriktade mot uppsatta mål
förväntas medverka till utvecklingen av evidensbaserad vård och vara beredd att handleda studenter och kollegor i alla kliniska situationer
förväntas uppvisa goda ledaregenskaper och kunna ta ansvar för verksamhetsutveckling samt leda projekt och förbättringsarbeten
Enbart arbetad tid som specialistläkare räcker inte för att bli kvalificerad som överläkare.
Du kommer att arbeta som överläkare/specialist inom den psykiatriska sluten- och öppenvården.
I samverkan med verksamhetschef, chefsöverläkare och medarbetare driver och utvecklar du den psykiatriska sluten- och öppenvården.
Arbete i bakjourslinjen ingår i tjänsten.
Du ska kunna arbeta efter klinikens värdegrund om patienten i centrum, vilket har sin utgångspunkt att alla insatser grundar sig i vad som är bäst för patientgruppen.
Vi erbjuder psykiatrisk diagnostik och behandling till vuxna inom Luleå, Kalix och Bodens upptagningsområde.
Vi betonar tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram och satsar ambitiöst på fortsatt utvecklingsarbete i områdena patientsäkerhet, flödeskartläggning, kvalitet, forskning, utbildning och medarbetare.
Inom Psykiatrin Sunderbyn pågår stora förändringar och förbättringar inom såväl- öppen som slutenvården och som överläkare har du möjlighet att påverka vårdens innehåll och arbetssätt och förväntas delta i det kontinuerliga förbättringsarbetet inom verksamheten.
Nya lokaler för slutenvården planeras vara klara 2021.
Det här erbjuder vi dig
- Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens psykiatriska hälsa och vård
- Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
- Länk till våra förmåner
-Regionen är knuten till Umeå universitetet och bedriver läkarkandidatutbildning och vetenskaplig utbildning, inklusive möjlighet till disputation, inom ramen för Umeå universitets uppdrag.
- Psykiatrin Sunderbyn är aktivt engagerad i samordningen av nationella och internationella utbildningar i form av Masterclass Psychiatry programmet som återkommande arrangerar utbildningar i samarbete med Maudsley hospital och Institute of Psychiatry/King’s College London samt Tavistock Clinic London.

- Vi erbjuder dig ett brett spektrum med möjlighet att använda sig av egna subspecialiseringar och inriktningar, till exempel utredningar, affektiva sjukdomar, psykoser, beroendesjukdomar eller akutpsykiatri med mer.
Information om tjänsten
Vi söker en Överläkare/specialistläkare med möjlighet till tillsvidareanställning.Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.

Välkommen med din ansökan!

Källa: ArbetsAnnonser.se

REGION NORRBOTTEN


Luleå
Sverige
webbsida: nll.se
Markus Boman
073- 050 60 41
epost: markus.boman@norrbotten.se
publicerad: 2020-10-16
Specialistläkare
Tillsvidare
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
referens: 198906
ansök här
sista ansökningsdag: 2020-10-18
erfarenhet: Specialistläkare: Mindre än 1 års erfarenhet