Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Doktorand vid Umeå Plant Science Centre

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå.
Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade.
I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet.
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi flyttade då in i lokaler i direkt anslutning till sin samarbetspartner, och de två institutionerna har numera ett mycket nära och framgångsrikt samarbete inom forskning och utbildning.
Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade.Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik inom ramen för SLU's jägmästarprogram och på mastersnivå.
Institutionen erbjuder även forskarutbildning inom dessa områden.

Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se.

Mekanik och dynamik vid cell till cell adhesion i växter

Innehållsbeskrivning:
Cell-till-cell adhesion (vidhäftning) är en av de mest grundläggande egenskaperna hos multicellulära organismer.
Förutom att vara nyckeln till sammanhållningen hos en multicellulär organism spelar den också en mycket viktig roll vid cellulär kommunikation och morfogenes.
Även om fenomenet cell-till-cell adhesion har studerats mycket i djur och har lett till ett antal stora forsknings-upptäckter, är väldigt lite känt om dess funktion i växter.

Projektet bygger på tidigare forskning inom genetik (Verger et al., 2016, Development, Doi: 10,242 / dev132308) och mekanik (Verger et al., 2018, eLife, doi: 10.7554 / eLife.34460) av celladhesion i växter.
Det kommer att fokusera på att studera cellvidhäftning på cellulär nivå, och att integrera nya och tvärvetenskapliga metoder, inklusive realtidsbildanalys, mikrofluider, biofysiska verktyg och beräkningsmodellering, både i Arabidopsis och i hybrid asp.


Kvalifikationer:
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå krävs vilket är den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper inom exempelvis cell- and molekylärbiologi eller motsvarande.
Erfarenhet av olika mikroskopimetoder och praktisk erfarenhet av cellbiologiskt arbete är meriterande.
Mycket god förmåga till talad och skriven engelska är viktigt.
Utmärkt samarbetsförmåga, hög motivation och entusiasm är viktigt, liksom förmåga att arbeta både självständigt och i ett team.
I denna rekrytering kommer vi främst att beakta de/den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomgå forskarutbildning.

Placering:
Umeå

Försörjningsform:
Anställning som doktorand 4 års utbildning

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2020-09-30.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.
Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt.
Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle.
SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.


SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor.
Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Sveriges Lantbruksuniversitet


Umeå
Sverige
webbsida: slu.se
epost: förnamn.efternamn@slu.se
publicerad: 2020-09-16
Doktorand
6 månader eller längre
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Månadslön
ansök här
sista ansökningsdag: 2020-09-30