Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Postdoktor

Postdoktor inom skogsgenetik vid UPSC
Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå.
Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade.
I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet.
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi flyttade då in i lokaler i direkt anslutning till sin samarbetspartner, och de två institutionerna har numera ett mycket nära och framgångsrikt samarbete inom forskning och utbildning.
Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik inom ramen för SLU's jägmästarprogram och på mastersnivå.
Institutionen erbjuder även forskarutbildning inom dessa områden.
Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se.

Arbetsuppgifter:
Att förstå den genomiska grunden för egenskapers variation och selektion genom sekvensering.
Dessa strategier ligger i forskningsfronten för genetisk förbättring av djur och växter.
Du kommer att ingå i genomik-projekt med gran, tall och några kinesiska barrträd.
Projekten inkluderar: (1) Genombildning för komplexa barrträdsgenom och jämförande genomik; (2) Bioinformatiska analyser av data från resekvensering, exomsekvensering, genotypdata från SNP-mikromatriser samt utveckling av analysprocesser (pipelines) anpassade för barrträd; (3) Genom-wide associeringsstudie för kvantitativa egenskaper inklusive fenologi, blommning, ved- och virkes- och massaegenskaper, bioenergiinehåll, resistens och adaptiva egenskaper (4) Användning av genomiskt urval på barrträd.

Kvalifikationer:
Vi söker en välmotiverad och teamorienterad postdoktor med erfarenhet inom bioinformatik, statistik, dataprogrammering, samt kvantitativ genetik och/eller populationsgenetik.
Doktorsexamen inom ett för tjänsten relevant ämne är ett krav, liksom goda kunskaper inom det engelska pråket, både mutligt, skriftligt och kommunikativt.

Placering:
Umeå

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-10-05.

CV inklusive publikationslista, beskrivning av tidigare forskning och aktuellt forskningsintresse, kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt.
Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle.
SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.


SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor.
Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Sveriges Lantbruksuniversitet


Umeå
Sverige
webbsida: slu.se
publicerad: 2020-09-16
Skogsbruksforskare
6 månader eller längre
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Månadslön
ansök här
sista ansökningsdag: 2020-10-05
erfarenhet: Skogsbruksforskare: Mindre än 1 års erfarenhet