Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Programchef SLU Future One Health

SLU driver sedan fyra år tematiska och framtidsorienterade forskningsplattformar.
Framtidsplattformarnas verksamhet kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt, som bedrivs fakultetsövergripande och i samverkan med relevanta samhällsaktörer.
Förmågan att arbeta med komplexa, vetenskapliga frågeställningar med ett sådant angreppssätt är något som gör framtidsplattformarnas verksamhet unik.

SLU Future One Health (i nuläget SLU Framtidens djur, natur och hälsa) inriktar sig på en hållbar framtid med tryggad hälsa för djur och människor och hög djurvälfärd.
Perspektivet ”en hälsa”, One Health, är centralt för frågeställningar kring spridning av smittor mellan djur och människor och vice versa, antimikrobiell resistens, utveckling av livsstilssjukdomar och komparativ medicin samt djurs och naturs betydelse för människans hälsa.
SLU Future One Health är en fortsättning och utveckling av plattformen SLU Framtidens djur, natur och hälsa.
Läs mer på: SLU Framtidens djur, natur och hälsa

Arbetsuppgifter
Som programchef för plattformen SLU Future One Health kommer du framför allt att arbeta med att strategiskt leda, utveckla och planera verksamheten inom plattformen.
I detta arbete ingår också budgetansvar.
Du kommer att arbetsleda en liten enhet bestående av programsekreterare/koordinator, kommunikatör och administratör samt de som arbetar med större projekt inom plattformen.
I arbetet ingår att hålla sig uppdaterad om både den nationella och den internationella forskningen, politiken och marknadsutvecklingen inom området.
Du kommer också att medverka i såväl interna som externa möten och vid dessa representera SLU och plattformen.

Som programchef kommer du att vara underställd dekanen vid VH-fakulteten.
En styrgrupp finns knuten till plattformen som har till uppgift att vara beslutande organ och styra och följa upp, på ett övergripande plan, plattformens verksamhet och ekonomi.
Som stöd för arbetet kommer vi ha externa referensgrupper med ledamöter från verksamhetens viktigaste intressenter.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är disputerad inom ett ämne relevant för plattformens inriktning och har erfarenhet av att leda och utveckla kunskapsintensiva verksamheter.
Dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete är meriterande.
Erfarenhet av arbete inom eller i samverkan med näringsliv, myndigheter och intresseorganisationer är också meriterande.
Vi söker dig som har lätt att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och på engelska.
Stor vikt läggs på personliga egenskaper vad gäller dokumenterad god förmåga att samarbete, kommunicera och leda kunskapsintensiva verksamheter.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Att vara chef för SLU Future One Health är ett uppdrag, som är tidsbegränsat i fyra år med möjlighet till förlängning.
För externa sökande kommer en lämplig grundanställning tillsvidare att ordnas.
SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:
100 % (kan diskuteras)

Tillträde:
1 januari 2021

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2020-10-07.

Kontaktpersoner:
Rauni Niskanen, dekan vid Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Rauni.Niskanen@slu.se
018-671607, 073-0761356

Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt.
Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle.
SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.


SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor.
Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Sveriges Lantbruksuniversitet


Uppsala
Sverige
webbsida: slu.se
publicerad: 2020-09-16
Administrativ chef
6 månader eller längre
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Månadslön
ansök här
epost: email
sista ansökningsdag: 2020-10-07
erfarenhet: Administrativ chef: Mindre än 1 års erfarenhet