Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Universitetslektor i tema Miljöförändring

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet.
Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden.
Alla roller är viktiga.
Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion.
Du behövs här.
Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning.
Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet.
Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som universitetslektor i tema Miljöförändring

Tillsättningsprogram
Anställningen som lektor inriktas mot samhällsvetenskapligt och humanistiskt inriktad undervisning och forskning inom global utveckling.
Fältet inbegriper studier med fokus på låg- och medelinkomstländer inriktade mot frågor som till exempel miljö- och klimateffekter, utmaningar och möjligheter för de globala målen för hållbar utveckling, globala resursflöden, post-kolonialism, avkolonisering, resiliens- och utvecklingsstrategier, miljösäkerhet, mänsklig säkerhet och/eller deltagandeforskning i olika kulturer.

Anställningen innebär undervisning och ansvar för kurser och kursmoment på kandidatprogrammet i Miljövetenskap och masterprogrammet i Science for Sustainable Development.
Tema Miljöförändring strävar efter att knyta samman undervisning med forskning.
Lämpliga kandidater bör därför bedriva samhällsvetenskaplig miljöforskning parallellt med undervisningen inom lektoratet.


Dokumenterad pedagogisk skicklighet:

• i att undervisa på svenska och engelska är ett krav.
• i att undervisa inom miljövetenskap eller andra relevanta ämnen är ett krav.
• i att undervisa inom frågor som rör global utveckling och hållbar utveckling i det globala Syd är särskilt meriterande.
• i att organisera och koordinera undervisning är meriterande.
• inom studentaktiva undervisningsformer är meriterande.
• i att planera, organisera och genomföra samverkan med det omgivande samhället i utbildningssammanhang är meriterande.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet:

• inom samhällsvetenskaplig eller humanistisk miljöforskning är ett krav.
• inom forskning rörande global utveckling, globala resursflöden och/eller låg- och medelinkomstländers utmaningar och möjligheter inom klimatförändringar, miljöförändringar eller hållbar utveckling är ett krav.
• i att initiera och driva forskning inom klimat- och miljöfrågor är särskilt meriterande.
• inom tvärvetenskapliga samarbeten och projekt och samverkan med externa aktörer är meriterande.
• inom planering och ledning av forskning samt att erhålla forskningsanslag är meriterande.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete.
Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet.
Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Behörighet och bedömningsgrunder
Se vår fullständiga kungörelse, länk nedan.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

Lika villkor
Flertalet av våra universitetslektorer inom Institutionen för Tema är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=13971&rmlang=SE
Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Linköpings Universitet


Linköping
Sverige
webbsida: liu.se
publicerad: 2020-09-16
Universitets- och högskolelektor
Tillsvidare
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Månadslön.
ansök här
sista ansökningsdag: 2020-10-21
erfarenhet: Universitets- och högskolelektor: Mindre än 1 års erfarenhet