Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Biträdande forskare inom medicinsk mikrobiologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten.
Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö.
Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa.
Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition.
Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning.
Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten.
Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling.
Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.


Forskargruppen

Verksamheten består av en forskargrupp vars fokus är studier av HIV utifrån ett brett spektrum av olika frågeställningar inom projekt rörande virus-värd interaktioner, där molekylär och cellulär virologi ingår.

Forskargruppen leds av universitetslektor Marianne Jansson och består av både teknisk och forskande personal.
https://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/marianne-jansson(402ea1b5-4dbf-4a60-856d-598fb2544290).html kan du läsa mer om vår spännande forskning.

Arbetsmiljöpolicyn i den aktuella verksamheten följer Lunds universitets, Medicinska fakultetens och Arbetsmiljöverkets riktlinjer och utgår ifrån riskbedömningar av både den fysiska och social miljön, för att på så vis säkra en god och säker arbetsmiljö.
Forskargruppens värdegrund följer universitets värdegrund där diskriminering eller kränkande särbehandling inte tolereras.
Gruppens mål är att alla respekterar och hjälper varandra och att alla, oberoende av position, har rätt att uttrycka sin åsikt och blir lyssnade till.

Vi söker härmed en driven biträdande forskare för att bistå med diverse arbetsuppgifter i forskargruppen.
Anställningen är tidsbegränsad till två år på 100% med önskat tillträdesdatum den 1 november eller enligt överenskommelse.


Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innebär att biträda forskargruppen genom att driva forskningsprojekt med inriktning på HIV-forskning.
Detta innebär att utforma och utföra experimentell forskning, analysera och sammanställa erhållna resultat, samt redovisa forskningsresultat i form av vetenskapliga publikationer och presentationer vid vetenskapliga konferenser.
Vidare arbetsuppgifter inkluderar utformning av ansökningar för erhållande av anslagmedel för aktuella forskningsprojekt.
Den sökande kommer också att teoretiskt och praktiskt handleda nya medarbetare, inklusive svenska och internationella kandidat- och masterstudenter, doktorander och postdoktorer.
Detta innebär introduktion och handledning av experimentell HIV-forskning i säkerhetslaboratorium, skyddsklass 3.
Till detta hör att tillsammans med forskargruppschefen ansvara för riskbedömningar och hanteringsinstruktioner kopplade till den aktuella experimentella verksamheten.
Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella.

Kvalifikationer

Följande krävs för tjänsten:

- Doktorsexamen från medicinsk fakultet och postdoktorerfarenhet
- Omfattande erfarenhet av experimentell HIV forskning i skyddsklass 3 (BSL-3) laboratorium, inklusive cell- och molekylärbiologi
- God kännedom om säkerhetsföreskrifter för arbete med humanpatogener i skyddsklass 3, vilket innebär förmåga att förstå och applicera myndighetsföreskrifter
- Erfarenhet av introduktion och handledning av medarbetare vid experimentell HIV forskning
- Erfarenhet av utförande och design av HIV kvantitativa analyser (p24, RT, qPCR), samt sekvenseringsteknik och genmodifierande verktyg, som CRISPR-Cas
- God kännedom om statistiska, bioinformatiska och fylogenetiska analyser
- Omfattande dokumenterad erfarenhet av självständig projektledning
- Utmärkt skriftlig kommunikatör, svenska och engelska, med förmåga att analysera och sammanställa vetenskaplig data i form av t.ex.
publikationer och ansökningar

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Arbetsuppgifterna kräver att du har en god förmåga att samarbeta samt kan arbeta självständigt.

Meriterande för tjänsten är:

- God kännedom om rekombinant-tekniker samt produktion av kimära virus i cellkultur, etablering och propagering av HIV-isolat i cellkultur, samt HIV-infektioner i cellinjer.
- Erfarenhet av att presentera forskningsresultat för allmänheten, det vill säga tredje uppgiften.

Instruktioner till ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis.

Övrigt

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.
Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Lunds Universitet


Lund
Sverige
publicerad: 2020-09-16
Forskarassistent
6 månader eller längre
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Månadslön
referens: PA2020/2959
ansök här
sista ansökningsdag: 2020-09-30
erfarenhet: Forskarassistent: Mindre än 1 års erfarenhet