Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Produktingenjör

Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad.
Det innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden.
Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber för boende, företag och transporter, jobbar vi också för ett större mål – ett hållbart Göteborg.
Delar du vår vision och vill vara med oss på resan för att skapa en mer hållbar vardag för göteborgarna? Välkommen till Göteborg Energi!

Försäljning är en avdelning inom verksamhetsområde Marknad och Försäljning.
Avdelningen med ca 90 medarbetare servar företagskunder och privatkunder med affärsförslag kring och försäljning av alla Göteborg Energis produkter och tjänster.
Vi har ett starkt fokus på att möta våra kunder för att förenkla deras vardag och behov.

Enheten Affärsstöd ansvarar för gränssnittet mellan försäljningsenheten nätbundna produkter och den övriga organisationen när det gäller produkterna Fjärrvärme, Fjärrkyla, Gasnät, Energitjänster och Laddning samt stöttar försäljningsenheten med teknisk kompetens.

Allmän beskrivning av befattningen

Du ingår i ett team bestående av kundansvarig, säljkoordinator och i vissa fall en business manager.
Produktingenjörens huvudsakliga arbetsuppgifter är att bevaka stadsplaneärenden, göra lönsamhetskalkyler, beställa och bevaka att ingågna avtal genomförs och följa upp desamma för produkterna Fjärrvärme, Fjärrkyla och Gasnät.
Det är även av betydelse att inneha kunskap om aktuella certifieringssystem för byggnader.

Huvudsakliga arbetsuppgifter/ansvarsområden

Att vara sammanhållande och ansvarig för framdrift för stadsutevcklingsområden, dvs, vara den som håller ihop områden som består av flera olika kunder och olika kundansvariga.
Projektleda och samordna arbetet med tekniska förutsättningar, lönsamhetsbedömningar, kundkalkyler och offertunderlag.
Att bidra till att utveckla och förbättra projektprocessen från end to end.
Produktingenjören ska kunna helheten om sina produkter.
Produktingenjören ansvarar för att affären grundas på en korrekt lönsamhetskalkyl och tillser att efterkalkylen genomförs.
Detta innebär följande arbetsppgifter:

Utred teknisk lösning

samarbeta med försäljningsorganisationen om affärsupplägg och delta i kunddialoger
teknisk och ekonomisk säljsupport/kundrådgivning vid försäljning inom befattningshavarens ansvarsområde
ansvara för innehåll och kvalitet i kundkalkyler
produktingenjören ska göra jämförelser mellan olika konkurrerande energialternativ för fjärrvärme och fjärrkyla
ta fram individuell prissättning för accessavgifter och/eller för entreprenader
Planera projekt

bevaka tidskritiska moment kopplat till kundens tidplan för genomförande
ta fram underlag och skriva investeringsbeslut
ta fram underlag och upprätta uppdragsbeskrivning för utförande av kundöverenskommelsen
koordinera/ge uppdrag åt interna resurser för att leverera enligt överenskommelse med kund och mot uppsatta ekonomiska mål
Genomförande anslutning

bevaka så att kontraktsgenomgång blir genomförd med utförande enhet
bevaka budget mot prognos för respektive uppdrag mha av lägesrapportering med projektledaren
bevakar att ev avvikelserapport upprättas, utreda och rapportera avvikelser
kontinuerliga avstämningsmöten med projektledaren med fokus på ekonomi och tid
månatligen genomgång av sina projekt för att avstämma att planerad leveransstart är korrekt samt ansvara för att genomfört projekt blir fakturerat
Avsluta projekt

avsluta affären enligt bestämt arbetssätt.
Det innebär bla ekonomiskt, uppföljning av affären samt göra efterkalkyl

ansvar för återkoppling av affärsresultatet till ansvarig säljare
Vi söker dig som har följande kvalifikationer :

teknisk högskoleexamen inom energi 120 p (motsv.
180 HP) och med fördel en påbyggnadsutbildning i ekonomi med affärsinriktning och/eller entreprenadjuridik 40 p (motsv.
60 HP)
minst 2 års erfarenhet inom energisystemfrågor och görna med branscherfarenhet inom fjärrvärme och fjärrkyla
minst två års erfarenhet av relationsbyggande med kunder samt vana av förhandling och goda kunskaper i lönsamhets- och invetseringsberäkningar
goda kunskaper i Office-paketet och i synnerhet Excel
goda kunskaper i företagsekonomi och meriterande med kunskap inom entreprenad och leveransvillkor
Personliga egenskaper:

”Extrovert doer”, ledaregenskaper, strukturerad, drivande, mycket god samarbetsförmåga samt att ge god service.

Vi arbetar för en jämn fördelning av kvinnor och män och ser gärna en spridning i etnisk och kulturell bakgrund hos våra medarbetare.
Vi är övertygade om att mångfald leder till utveckling.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Göteborg Energi AB


Göteborg
Sverige
webbsida: goteborgenergi.se
publicerad: 2020-05-22
Produktutvecklare
Tillsvidare
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
ansök här
sista ansökningsdag: 2020-06-14
erfarenhet: Produktutvecklare: Mindre än 1 års erfarenhet