Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Førsteamanuensis i filosofi

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter.
Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser.
Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder.
Samskaping av kunnskap er vår felles visjon.
Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt.
Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur.
UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Informasjon om stillingen/Beskrivning av arbetsuppgifter:
Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis i filosofi tilknyttet Institutt for religion, filosofi og historie.
Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.
Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for religion, filosofi og historie har 45 ansatte i vitenskapelige stillinger og omtrent 500 studenter pa? flere studieprogram, innen religion, filosofi og historie.
Instituttet vektlegger tverrfaglig samarbeid og tilbyr studier pa? BA-, MA-, og Ph.D.-niva?.
Vi har for tiden fem fast ansatte med doktorgrad i filosofi med spesialkompetanse innen etikk, teknologiens filosofi, vitenskapsfilosofi, religionsfilosofi, metafysikk, filosofihistorie og sosialfilosofi.
Instituttet har i tillegg flere Ph.D.- kandidater, faste ansatte innen anvendt etikk, samt tverrfaglige forskningsgrupper i ba?de etikk og teknologiens filosofi.
Instituttet gir et a?rsstudium i filosofi, en bachelorgrad i anvendt filosofi, samt en mastergrad med mulighet for spesialisering innen filosofi, i tillegg til ex.phil.
og ex.fac.
Høsten 2020 åpner fakultetet også opp et nytt interdisiplinært masterprogram som inkluderer undervisning i filosofi/etikk i forhold til teknologi (teknologiens filosofi).

Arbeidsoppgaver
Stillingen innebærer forskning samt undervisning og veiledning pa? bachelor-, master- og ph.d.-niva?, inkludert exphil og exfac.
Den som tilsettes ma? pa?regne a? undervise i emner som ligger utenfor kjernen av egen kompetanse, samt å ta på seg administrativt arbeid knyttet til filosofiprogrammet.

Kvalifikasjons- og stillingskrav/ Beskrivning av kvalifikationer:
Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Den som tilsettes må ha dokorgrad/ph.d i filosofi eller tilsvarende.
I vurderingen av FoU-arbeid vektlegges primært arbeider fra de siste fem årene.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

https://www.uia.no/om-uia/aa-jobbe-ved-uia/ansettelsesprosessen/kriterier-for-ansattes-utdanningsfaglige-kompetanse

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk.
Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.
Den som ansettes ma? ogsa? kunne undervise pa? engelsk.
Kandidaten må påregne å delta aktivt i instituttets daglige drift (inkludert ledelse, møter, undervisning og sensur) og må derfor beherske norsk eller et annet skandinavisk språk fra og med tiltredelsesdato.

Ønskede kvalifikasjoner
Det er ønskelig med kompetanse innen feminisme, estetikk, eksistensialisme, fenomenologi, moderne filosofihistorie og/eller generell praktisk filosofi.
Undervisnings- og ledelseserfaring fra relevante studieprogrammer i høyere utdanning vil også bli tillagt vekt.

Personlige egenskaper
.
Egnethet for stillingen
.
Samarbeidsevner og fleksibilitet
.
Stor arbeidskapasitet
.
Organisatoriske evner og evnen til å arbeide systematisk og målrettet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.


Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/187272/foersteamanuensis-i-filosofi

For spørsmål om stillingen:
Nærmere opplysninger om stillingen kan fa?s ved henvendelse til:
instituttleder Reidar Salvesen, tlf.
38 14 20 66 e-post: reidar.salvesen@uia.no
eller studieprogramleder prof.
Einar Duenger Bøhn, tlf 917 14 143, e-post: einar.d.bohn@uia.no

For spørsmål om søknadsprosessen:
Seniorådgiver HR Sevleta Memic, tlf.
38 14 20 94 mobil 951 83 570 e-post sevleta.memic@uia.no

Källa: ArbetsAnnonser.se

Universitetet i Agder


Norge
tel: 004738141000
epost: einar.d.bohn@uia.no
epost: sevleta.memic@uia.no
publicerad: 2020-05-22
Universitets- och högskolelektor
Tillsvidare
Heltid
start: Arbete utomlands
Fast månads- vecko- eller timlön
ansök här
epost: reidar.salvesen@uia.no
sista ansökningsdag: 2020-06-18
erfarenhet: Doktorsexamen, historisk-filosofiska ämnen
Filosofi, undervisning