Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Forskningssekreterare Nordiska Latinamerikainstitutet (tidsbegränsad)

vid Romanska och klassiska institutionen.
Sista ansökningsdag: 2020-06-10.

Latinamerikainstitutet, numera Nordiska Latinamerikainstitutet (NILAS) grundades år 1951 vid Handelshögskolan i Stockholm.
År 1969 ombildades det till ett självständigt statligt institut för latinamerikastudier och gavs karaktär av riksinstitution med rätt att initiera nordiskt samarbete.
År 1977 blev det en del av Stockholms universitet och från år 2000 är det knutet till Humanistiska fakulteten och ingår i det Humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet, numera inom Romanska och klassiska institutionen, där institutet har utbildning i latinamerikastudier på grundnivå och avancerad nivå.

Institutet har som ändamål att med inriktning mot Latinamerika bedriva: 1) humanvetenskaplig forskning, 2) humanvetenskapligt inriktad utbildning, 3) dokumentationsverksamhet samt 4) seminarier, föreläsningar och symposier.
Sedan 2019 och det nya namnet ingår det i institutets syfte och mål att främja det nordiska universitetssamarbetet inom Latinamerikaområdet samt relationerna mellan nordiska och latinamerikanska samhällen.
Vid institutionen bedrivs även undervisning och forskning i romanska och klassiska språk.

Arbetsuppgifter
I denna tidsbegränsade anställning som forskningssekreterare kommer du att arbeta med administrativa uppgifter kopplade till NILAS verksamhet.
Institutets föreståndare kommer att vara din närmaste chef.
Tjänsten är en pelare för delar av institutets kärnverksamhet och består av tre huvudområden: 1) Arbete som Managing Editorial Secretary för institutets tidskrift Iberoamericana.
Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies, 25%; 2) ansvarig för institutets öppna föreläsningar, 25%; 3) administrativt arbete med bl.a.
institutets verksamhetsberättelse samt i det arbete som pågår med anledning av institutets nya nordiska inriktning (30%).
Häri ingår även att skriva underlag för projektansökningar och närvara vid möten och ha ansvar över protokollskrivande.
Andra uppgifter kan tillkomma.

Kvalifikationer
Du har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter, lämpligen från universitets- och högskolesektorn.
Du har god erfarenhet av arbete med akademiska tidskrifter och texter.
Du har god kännedom om området latinamerikastudier och du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska, engelska och spanska.
Du har också erfarenhet av att skriva projekt samt organisera seminarier och föreläsningar.


Utöver det ovan nämnda ställs stora krav på noggrannhet och intresse för administrativa frågor.
Du behöver vara flexibel, lösningsorienterad och bra på att kommunicera.
Du har god social kompetens och har god förmåga att arbeta självständigt, ansvarsfullt och strukturerat.

Meriterande är doktorsexamen inom ett humanvetenskapligt område, gärna med inriktning mot Latinamerika.

Anställningsvillkor
Anställningen omfattar 80 % av en heltid och är tidsbegränsad till perioden från och med 1 juli 2020 till och med 30 juni 2021.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats fri från diskriminering och som ger lika möjligheter för alla.


Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten vid Romanska och klassiska institutionen, professor Anders Bengtsson, prefekt.romklass@su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Maria Tullgren Pearman, maria.tullgren-pearman@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV.
Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Stockholms Universitet


Stockholm
Sverige
epost: maria.tullgren-pearman@su.se
webbsida: su.se
epost: saco@saco.su.se
publicerad: 2020-05-22
Institutionssekreterare
6 månader eller längre
Deltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Individuell lönesättning
ansök här
epost: prefekt.romklass@su.se
sista ansökningsdag: 2020-06-10
erfarenhet: Institutionssekreterare: Mindre än 1 års erfarenhet