Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Forskare i ytkaraktärisering av halvledarheterostrukturer

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten.
Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö.
Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap.
Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet.
Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda.
Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar.
Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.se


Avdelningen för synkrotronljusfysik (http://www.

sljus.lu.se) är en del av fysiska institutionen och har mer än 50 anställda.
Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av materialets elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper samt acceleratorer, instrumentering och metoder för synkrotronljusforskning.
Vid avdelningen använder och utvecklar vi ett brett urval av synkrotron- och lab-baserade tekniker, såsom röntgenfotoelektronspektroskopi / -avbildning och röntgendiffraktion/avbildning.
Vi är också värd för en av Sveriges största anläggningar för svepspetsmikroskopi.
Vi är dessutom engagerade i utvecklingen av MAX IV-laboratoriet och arbetar med strålrör, experimentstationer och acceleratorsystem.

Ämnesområdet
För att rationellt kunna utforma halvledar nanostrukturer med tillämpningar i framtida elektronik och fotonik är det avgörande att nå en grundläggande förståelse för deras struktur-funktionsrelation från mikrometer till atomskala.
För nanobjekt är ytor och gränssnitt av särskild betydelse, eftersom de ofta direkt definierar funktionalitet och starkt påverkar fysiska egenskaper.

Syftet av projektet är att studera strukturen och funktion av halvledande nanostrukturytor och gränssnitt genom att kombinera avancerad sveptunnel­mikroskopi/spektroskopi (STM/S) med den avancerade Lund III-V halvledare nano-komponent plattformen.
Dessutom kommer synkrotronbaserad spektroskopi att användes.
Syftet är att utforska och förstå tillväxten och funktionen hos nya nanoskalakomponenter för elektronik, fotonik och kvantteknik från mikrometer ner till atomskalan.
Studier kan innefatta ytfunktionalisering och tillväxt, elektroniska egenskaper i atomskala och direkt avbilding ”in-situ” av nanostrukturerna i funktion.
Fokus ligger på ytor och gränssnitt för nanoskalaobjekt, som är av särskild betydelse, eftersom de ofta direkt definierar funktionalitet.
Medan det kommer att läggas vikt på III-V nanotråds heterostrukturer som de grundläggande byggstenen, kan även nanostrukturer av andra dimensioner (2D eller 3D) eller andra materialsystem (med potential för nya tillämpningar inom förnybar energi och nya typer av datorer) undersökas.

Forskargruppen har idag tillgång till sex svepspetsmikroskopisystem i ultrahögt vakuum, varav flera är utrustade med elektriska kontakter för in situ-studier av elektroniska komponenter.
Dessutom har vi nyligen förvärvat ett nytt STM för mätningar vid låga temperaturer (10K), t.ex.
för att undersöka kvantiseringseffekter i nanostrukturer.
Resultat från experimenter som utfördes vid MAX IV-laboratoriet i Lund, världens mest briljanta synkrotronljusanläggning (www.maxiv.lu.se), och vid andra internationella synkrotroner kommer också att vara del av projektet.

Kandidaten kommer att jobba inom NanoLund (www.nano.lu.se), centret för nanovetenskap.
Den framgångsrika kandidaten kommer att jobba med experter inom tillverkning av halvledar nanostrukturer.
Arbetet ska genomföras i samarbete med flera andra forskare vid institutet samt ett antal doktorander och masterstudenter.

Arbetsuppgifter
Den framgångsrika kandidaten ska bedriva forskning inom ämnesområdet.
Mer specifikt inkluderar arbetsuppgifterna följande tre projekt:

- analys av röntgenfotoemissionsspektroskopidata från tunna dielektriska filmer (så kallade ”high-k dielectrics”) på InAs
- att genomföra och analysera STM/S experiment på InGaAs nanotrådar
- att skapa hexagonal bornitrid (hBN) lager på metalliska och halvledande ytor, avbilda dessa strukturer med svepspetsmikroskopi och analysera resultatet.

Undervisning kommer inte att ingå i projektet.

Krav för anställningen

- Avlagd doktorsexamen.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- På grund av projektets korta tidsperiod finns också krav på kandidaten av praktiska erfarenheter i sveptunnelmikroskopi och röntgenfotoemissions­spektroskopi

Meriterande för anställningen
Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet och vid tidigare erfarenhet som har förmågan att hjälpa att genomföra arbetsuppgifter inom projektets korta tidsperiod.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor mm
Anställningen är tidsbegränsad till 2 månader och avser heltid.
Anställningen bör börja 2020-06-01.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och ska sammanställas till en PDF-fil som  innehåller:

- Ett motivationsbrev där sökande beskriver sig själva och sina särskilda forskningsintressen, inklusive bidrag till det beskrivna forskningsprojektet (högst 2 sidor)
- CV inklusive publikationslista
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev.
andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.
Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Lunds Universitet


Lund
Sverige
publicerad: 2020-03-26
Forskarassistent
11 dagar - 3 månader
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Månadslön
referens: PA2020/905
ansök här
sista ansökningsdag: 2020-04-08
erfarenhet: Forskarassistent: Mindre än 1 års erfarenhet