Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Chef för avdelningen Drift & Underhåll sökes till Barsebäck Kraft AB

Vad söker vi

Nu söker vi en chef till avdelningen Drift och Underhåll som blir en nyckelspelare under nedmontering och rivning av en av Öresundsregionens ikoner, Barsebäcksverket.
Rivningen sträcker sig över en lång tidsrymd, där bara den radiologiska nedmonteringen kommer att pågå i mer än 8 år, och omfattar många spännande och utmanande moment.
Flera av dessa är vi med och sätter standard för.
Budgeten för hela rivningsprojektet är ca 4 miljarder kronor, vilket gör det till ett av Sveriges största anläggningsprojekt. 

Som chef för avdelningen Drift och Underhåll ingår du i företagets ledning och svarar för att anläggningens status följer de olika faserna genom nedmonteringen.
Barsebäcksverket är en kärnteknisk anläggning med de särskilda krav som ställs på anläggningsstyrning.
Till din hjälp har du ett team med erfarna drift- och underhållsingenjörer och säkerhetssamornare, jämte externa resurser inom facility management och bevakning. Din roll blir att styra och utveckla verksamheten så att verksamheten inom drift och underhåll optimeras utifrån behovet och medverka till att projektet Nedmontering och Rivning kan nå sina mål.
I dina arbetsuppgifter ingår bl.a.
att:

-   Coacha och utveckla avdelningen och dess medarbetare, sätta upp mål och följa upp dessa.

-   Optimera drift – och underhållsarbetet och utveckla strategier för detta

-   Samordna bolagets säkerhetsvärdering

-   Upprätta underhållsplaner

-   Samordna facility management och fysiskt skydd av anläggningen

-   Samverka med avdelningar inom skydd, avfall, säkerhet & kvalitet, projekt samt med projektchefen så att verksamhetens utmanande mål kan uppnås

-   Budget- och resultatansvar

-   Personalansvar för ca 20 medarbetare

Uniper är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därför kommer vi att genomföra både en säkerhetsprövning och ett drogtest innan anställning.

Vem vi söker

Du har flerårig erfarenhet av att leda individer och team.
Vi tror att du har teknisk bakgrund inom maskin och/eller elektronik från högskola/universitet eller motsvarande erfarenhet från en operativ industriell verksamhet och specifikt inom området drift och underhåll. 

Viktigast är att du är en god ledare med fokus på säkerhet, mål och resultat.
Du har en entusiasmerande och kommunikativ ledarstil och drivs av att utveckla individer och team mot sin bästa förmåga.
Du är självgående med helhetssyn och god affärsförståelse och är innovativ och lösningsorienterad.
Rollen kräver god samarbetsförmåga både inom bolaget och med motsvarande verksamhet på OKG i Oskarshamn.
Du är ansvarstagande och verkar med hög integritet, kan analysera och omsätta lagar och föreskrifter i internt styrande krav.

Barsebäck Kraft AB ingår i en internationell och funktionellt organiserad koncern och rollen kräver god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Vi värdesätter mångfald i vår organisation och välkomnar sökande med olika bakgrund.

Uniper som företag

Uniper är en global energikoncern och ett globalt varumärke.
Vår verksamhet grundar sig på E.ONs tidigare storskaliga elproduktion.
Därmed vilar Uniper på stolta anor och gedigen energiexpertis.
I Sverige är vi en stor elproducent för svensk basindustri, med produktionsanläggningar runt om i landet för klimateffektiv vattenkraft och kärnkraft samt reservkraft och värmekraft.
Hos oss arbetar människor som har ett gemensamt mål: en tillförlitlig och koldioxidsnål elförsörjning för jobb och välfärd.

Unipers helägda kraftbolag i Sverige är Sydkraft Nuclear Power AB, Sydkraft Hydropower AB, Sydkraft Thermal Power AB samt Barsebäck Kraft AB.
Inom OKG AB är vi dessutom majoritetsägare.
Kontoret för svenska moderbolaget Sydkraft AB finns i Malmö.

Vi strävar efter att spegla samhällets utveckling och vi välkomnar sökanden som breddar vår mångfald.
Vi anser att olikheter skapar möjligheter.

Passion for Energy

Vi på Uniper gillar passionerade medarbetare och kollegor.
Med passion som drivkraft ser vi till att leverera el med högsta kvalitet till samhälle och industri i Sverige – varje sekund av årets alla dagar.
Det är i det personliga engagemanget, i dialog, mångfald och olikheter på jobbet som vi tillsammans levererar samhällsnytta i realtid – och samtidigt fokuserar vår innovationskraft mot framtidens energilösningar.
Eller som vi säger: ’”Passion for energy”.
Vi behöver fler som brinner för energi och vill göra skillnad på riktigt.
Är du en av dem?

The Uniper Way – så arbetar vi

Våra medarbetare är grunden för Unipers framgång och framtid.
Vi arbetar tillsammans och i dialog.
Hos oss utvecklas och förstärks kompetens på individnivå.
Vi visar entreprenöranda och tar ansvar, i alla delar av koncernen.
Vi har en gemensam hållning och värdegrund för hur vi bedriver det dagliga arbetet inom koncernen och i våra olika verksamheter.
Vi kallar det ”The Uniper Way”.Källa: ArbetsAnnonser.se

Sydkraft AB


Barsebäcksverket, Kraftverksvägen 150
24657 Kävlinge
Sverige
Barsebäck
Åsa Carlson
VD, rekryterande chef
epost: asa.carlson@bkab.uniper.energy
publicerad: 2020-02-14
Driftchef, energi
Tillsvidare
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
ansök här
sista ansökningsdag: 2020-03-01
erfarenhet: Driftchef, energi: 5 års erfarenhet eller mer