Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Specialistläkare, biträdande överläkare, överläkare internmedicin, Med ...

Om oss
Inom verksamhetsområdet Medicinsk Enhet Akut arbetar internmedicinare och akutläkare tillsammans.
Hela vår verksamhet är fördelad på två siter, Solna och Huddinge.
På båda siter bedriver vi bred vård av akut sjuka patienter i ett högt flöde där varje patient och medarbetare är viktig.

Akutmottagningen i Huddinge är en av Sveriges största och tar emot cirka 55 000 patientbesök per år.
Intensivakuten i Solna har ett mindre flöde, cirka 15 000 patientbesök.
Hit kommer patienter med ett på förhand definierat högspecialiserat vårdbehov eller som av annan anledning har ett behov av vård på NKS.
Årligen vårdas drygt 17 000 akut sjuka patienter på våra akutvårdsavdelningar MAVA, MIMA och AVA i Huddinge.
Motsvarande siffra för AVA och IMA i Solna är ungefär7 000.
Inom verksamhetsområdet utbildas ST-läkare inom både akutsjukvård och internmedicin.
Totalt har verksamheten omkring 80 ST-läkare anställda sammanräknat de båda specialiteterna.

Om tjänsten
På bägge siter kommer du ha en viktig roll som handledare för våra yngre kollegor.
Du blir, tillsammans med andra medarbetare, en viktig förebild för ST-läkare, AT-läkare, läkar-vikarier och omvårdnadspersonal, både som kliniker och senior kollega.
Vi förväntar oss att du utöver detta även är delaktig i utformandet av internutbildningar och tar ansvar för handledning av ST-läkare inom verksamhetsområdet.
Du kommer att inneha en viktig roll i det fortsatta förändringsarbetet för den framtida vårdavdelningen.

Din huvudsakliga arbetsplats är antingen i Solna eller Huddinge.
Om du har din arbetsplats i Huddinge kommer du att arbeta som specialistkompetent läkare på MAVA, AVA och MIMA.
MIMA är vår avdelning för intermediärvård där vi vårdar patienter med större medicinskt- och omvårdnadsbehov.
Du kommer även att arbeta på akutmottagningen i rollen som flödesläkare/ handledare i det patientflöde som är styrt mot sökorsaker inom det traditionellt internmedicinska spektrat.

I Solna arbetar du som specialistkompetent läkare på AVA och IMA samt på intensivakuten i positionen som ledningsläkare.
IMA i Solna är liksom MIMA i Huddinge en förhöjd vårdnivå där vi bedriver intermediärvård av svårt sjuka patienter.
Kvalifikationer
Legitimerad läkare, specialist i internmedicin.  
För biträdande överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst tre års heltidstjänstgöring inom specialiteten samt definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde liksom dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter. 
För överläkarbefattning vid Karolinska Universitetssjukhuset krävs minst fem års heltidstjänstgöring i huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens, definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde, dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter samt disputation. 
Befattningsnivå bestäms utifrån sökandes kvalifikationer. 
Personliga egenskaper
Vi söker dig som känner dig trygg i din yrkesroll och har en positiv grundinställning.
Du bemöter patienter och kolleger med omtanke och respekt och bidrar med din kunskap och entusiasm.
Du har social kompetens, kommunicerar tydligt, är lyhörd och är en god lagspelare.

Om du har ett forskningsintresse finns det goda möjligheter till forskning inom verksamhetsområdet.
Det är viktigt att du anser det viktigt att bidra till förändrings- och förbättringsarbete med patientens bästa i fokus. 
Stor hänsyn kommer att tas till tidigare arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet.  
I den här rekryteringsprocessen arbetar vi med ett löpande urval.

Varmt välkommen med din ansökan!
Viktig information till dig som söker tjänst som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare, så kallad LUS-tjänst: 
För att sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå krävs nedanstående dokument/bilagor.
Dokumenten ska vara läsbara, fullstora och rättvända, samt begripligt namnade.
Skanna gärna.  
Sakkunnigbedömning är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska.
Karolinskas meritförteckningför läkare - korrekt ifylld elektroniskt (handskriven beaktas inte), tjänstgöringstid och tjänstledigheter sammanräknade på sid 2, sid 4 undertecknad och vidimerad  
Bevis om specialistkompetens  
Bevis om medicine doktorsexamen (i förekommande fall)  
Bevis om docentur (i förekommande fall)  
Publikationsförteckning, ange tio utvalda publikationer  
Godkända filformat är .pdf, .doc, .docx, .xls och .rtf 
Korrekta ansökningshandlingar måste vara oss tillhanda senast sista ansökningsdag för att ansökan ska tas upp på Sakkunniggruppens möte.
Du kommer inte att få någon uppmaning om komplettering vid ofullständig ansökan.  
Kriterierför specialistläkartjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset.
Meritförteckning för läkare hittar du på karolinska.se/jobb, se vidare under "Ansökan läkartjänst".  

Tema Akut och reparativ medicin består av fem medicinska enheter (Akut, Trauma/akutkirurgi och ortopedi, Plastikkirurgi och kraniofaciala sjukdomar, Öron-näsa-hals och hörsel och balans, samt Transplantation), två omvårdnadsområden (Solna respektive Huddinge) samt en vårdadministrativ enhet.

Vårt arbete inom forskning och utbildning innefattar både medicinska och omvårdnads ämnen och sker i samarbete med Karolinska Institutet och andra utomstående aktörer.
Grundutbildningsuppdraget är en stor och viktig del av verksamheten.
Tema ARM är långt framme inom området verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.
Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.
Karolinska Universitetssjukhuset är ett rökfritt sjukhus!

Källa: ArbetsAnnonser.se

REGION STOCKHOLM


Stockholm
Sverige
Özlem Erer
0736-20 45 68
epost: ozlem.erer@sll.se
antal lediga platser: 2
publicerad: 2020-02-14
Specialistläkare
Tillsvidare
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
referens: 168546
ansök här
sista ansökningsdag: 2020-03-10
erfarenhet: Specialistläkare: Mindre än 1 års erfarenhet