Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Afsnitsleder (specialeansvarlig overlæge) Center for Reproduktiv Medicin

Afsnitsleder (specialeansvarlig overlæge) til Center for Reproduktiv Medicin/Head of Fertility Section

På Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge er en stilling som specialansvarlig overlæge ledig fra 1.4.2020 eller snarest derefter.

Vil du være med til at forandre fertilitetsområdet i Region Sjælland, så vi i fremtiden kan indtage en førende position inden for reproduktiv medicin?

Du skal bidrage til at udvikle nye tilgange til Region Sjællands fertilitetsbehandling med fokus på livsstilsinterventioner, som i kombination med andre tiltag sætter patienten i centrum for egen behandlingen.
Du bistår med at udvikle forskningsprojekter, bl.a.
i samarbejde med ReproHealth konsortiet og bidrager til udviklingen af viden på fertilitetsområdet.
Du tager udgangspunkt i patientens behov og i en tydelig patientinddragelse og har høje idealer for det kliniske arbejde.
Du arbejder målrettet for at levere høj kvalitet såvel inden for afdelingens egne rammer som i de samlede patientforløb.
Din opgave bliver at organisere og understøtte kvaliteten af offentlig fertilitetsudredning og behandling på centeret.
I samarbejde med afdelingsledelsen skal du sætte mål og visioner for et robust, kvalitetsstærkt og patientvenligt Center for Reproduktiv Medicin som en del af Gynækologisk Obstetrisk Universitetsafdeling 2024 på Sjællands Universitetshospital i Køge.
Du udgør sammen med en anden mellemleder afsnitsledelsen for centret.
Afsnitsledelsen refererer til afdelingsledelsen på Gynækologisk og Obstetrisk Afdeling på SUH.

Region Sjællands Center for Reproduktiv Medicin i Køge har følgende aktiviteter
- Er berammet til 1000-1500 friske IVF/ICSI cykli årligt
- Varetager al fertilitetsbehandling, herunder
Behandling med nedfrosne embryoner/blastocyster
Udredning af nedsat sædkvalitet
Indgår i udredning/behandling af kvinder med gynækologiske endokrine tilstande, herunder
Recurrent Implantation Failure
- Indgår i nationale og internationale forskningsprojekter, delfinansieret af midler fra ReproHealth konsortiet.
Vi forventer at øge udrednings- og behandlingskapaciteten i centeret over de kommende år.

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde omfatter i øvrigt
- Afsnit for fødende og svangre og barsel med årligt 2300 fødsler
- Afsnit for gynækologi med døgnsenge og gynækologisk ambulatorium
- Varetager gynækologiske regions og højt specialiserede funktioner indenfor urogynækologi og onkogynækologi
- Varetager obstetriske regionsfunktioner
- Dagskirurgisk afsnit (1-3 operationsstuer dagligt)
- Central operationsafdeling (otte operationsstuer om ugen)

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling indgår i speciallægeuddannelsen i Gynækologi og Obstetrik (seks forløb fordelt på H1, H2 og H3 faser) samt i uddannelsen af speciallæger i Almen Praksis (fire forløb).
Afdelingen i Roskilde forventes at flytte til Køge i 2024 - i nabofællesskab med Center for Reproduktiv Medicin.

Køge har et indbyggerantal på 65.000 og er beliggende i Østdanmark.
Afstanden fra Køge til København er 45 km.
og fra Køge til Malmø 75 km.
Der er god togforbindelse fra København og kort afstand til den internationale lufthavn i Kastrup.

Vi tilbyder:
At du, afhængig af dine nuværende kvalifikationer og behov, får mulighed for
- at deltage i lederkurser og ledernetværk
- at deltage i forskning
- indgå i forskningssamarbejde med danske og internationale forskergrupper

For kollegaer fra øvrige nordiske lande:
- hjælp til relokation til Danmark (hjælp til at finde bolig, registrering ved de danske myndigheder, assistance med indskrivning i skoler og børneinstitutioner, og hjælp til ægtefællejobsøgning).
Desuden yder regionen et flyttetilskud på op til 20.000 dkr.
for en familie før skat.

Vi vægter følgende egenskaber højt
- Gode evner til at opretholde et helhedsperspektiv, skabe sammenhænge og mening
- Strategisk og analytisk tænkning og handlekraft samt vedholdenhed med henblik på at eksekvere beslutninger
- Evne til at holde fokus på kerneopgaven i en tid med forandringer og løbende udfordringer.
Ambition på patienternes, fagets og afdelingens vegne
- God forståelse for vilkår og rammer
- Løsningsfokuseret tilgang, præget af kreativitet og nytænkning
- En respekterende, synlig og involverende ledelsesstil samt evne til at koordinere og træffe de nødvendige beslutninger
- Klar og motiverende kommunikation med fokus på et højt informationsniveau
- Forståelse for arbejdsmiljøets betydning for at vi kan yde patientbehandling på et højt niveau
- Forståelse for forskningens betydning for afdelingens udvikling
- Lederskab i forhold til kontinuerligt at udvikle og implementere nye arbejdsgange og metoder med henblik på smart ressource udnyttelse og optimering af patientbehandlingen
- Anvendelse af ny teknologi i patientbehandlingen
- Rekruttering, udvikling og fastholdelse af kompetent personale
- Kvalitet i uddannelse af yngre læger og medicinstuderende

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med en overlægekvalificeret speciallæge i Gynækologi og Obstetrik med særlig kompetence og interesse inden for reproduktiv medicin, fertilitet og ledelse, og som ønsker at bidrage til den videre opbygning og ledelse af Region Sjællands eneste offentlige fertilitetsklinik.
Ansøgere med forskningserfaring, dokumenteret solid erfaring indenfor reproduktionsmedicin og gynækologisk endokrinologi samt ledelse vil blive foretrukket.
Tillige lægges vægt på pædagogisk erfaring.
Ansøgere må forvente, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.
Vedkommende er medlem af hospitalets patientforum, og har underskrevet en tavshedserklæring.
Øvrige medlemmer af samtaleudvalget er omfattet af den tavshedspligt, der gælder for offentligt ansatte.
Ansøgere til stillingen som overlæge skal have erfaringsgrundlag som speciallæge i minimum fem år.
Beroende på konkrete kvalifikationer, kan dispensation ansøges.

Center for Reproduktiv Medicin
Region Sjælland har samlet al offentlig fertilitetsbehandling i regionen i Center for Reproduktiv Medicin i nye lokaler (1000 m2) beliggende i nabofællesskab med Sjællands Universitetshospital, Køge.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Lars Alling Møller, 23 32 79 23 eller overlæge konst.
afsnitsleder Anne Lis Mikkelsen 47 32 12 48.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh
(http://www.regionsjaelland.dk/suh)

Källa: ArbetsAnnonser.se

Region Sjælland


Danmark
Lars Møller
Ledende overlæge
+4547324001
epost: lamm@regionsjaelland.dk
publicerad: 2020-02-14
Läkare
Tillsvidare
Heltid
start: Arbete utomlands
Fast månads- vecko- eller timlön
Løn- og ansættelsesvilkår efter aftale for overenskomstansatte specialeansvarlige overlæger.Stillingen er vagtfri, men deltagelse i weekend dagvagter kan aftales
ansök här
sista ansökningsdag: 2020-02-23
erfarenhet: Gynekologisk onkologi
Obstetrik och gynekologi
Endokrinologi och diabetologi