Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Teknisk direktör

Verksamhetsbeskrivning

Elnos Nordic AB Bygger högspänningsledare och transformatorstationer med material och personal från Elnos Gruppen i Republika Srpska, Bosnien.

Arbetsuppgifter

Erfarenhet av hantering av resurser inom transformatorstationer samt resursplanering - mänskliga och materiella

Erfarenhet av teknisk och ekonomisk planering av projekt, utveckling av arbetsdynamik och att hitta kritiska punkter, planera projektets ekonomiska flöde.

Erfarenhet av att planera enskilda aktiviteter på projekt, definiera risker och bilda en riskmatris, implementera HMS-dokument, RAMS och med kvalitetsplan.

Erfarenhet av samordning vid upphandlings- och leverans.

Erfarenhet av teknisk och ekonomisk uppföljning.

Erfarenhet av kommunikation med investerare och optimering av projektaktiviteter.

Erfarenhet av avslut av projekt, implementering av eventuella observerade brister, genomföra förbättring i kommande projekt.

Erfarenhet av samordning med andra divisioner inom sektorn, när det gäller resurser och i gemensamma projekt.

CERTIFIKAT svenska licenser BAS-P och BAS-U (Byggarbetsmiljösamordnare BAS P / BAS U)

CERTIFIKAT enligt kommissionsförordning (EU) nr 2015/2066 av den 17 november 2015.
(förvärv av expertkunskap i enlighet med artikel 10 i kommissionens förordning (EU)

Den anställde skall vara en erfaren teknisk ingenjör med 5 - 10 års vana från projekt- och arbetsledning inom anläggningsverksamhet.
Ha kunskap om regelverk och bestämmelser som krävs av marknaden och myndigheter.
Språkmässigt skall den anställde behärska engelska och serbiska i tal och skrift samt tala svenska.Källa: ArbetsAnnonser.se

Elnos Nordic AB


Elektrodgatan 6
72137 Västerås
Sverige
publicerad: 2020-02-14
Civilingenjör, anläggning
Tillsvidare
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
referens: Teknisk direktör
epost: office@elnosnordic.se
sista ansökningsdag: 2020-02-25
körkort: B
erfarenhet: Civilingenjör, anläggning: 5 års erfarenhet eller mer