Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Lärare i spanska åk 6-9, 75 %

Thea Privata Grundskola på Kungsgatan 33 ligger mitt i staden, fem minuter från resecentrum och Stora Torget.
Det gula huset är skolans hjärta och nav men vi har också salar samt matsal tvärsöver gatan och nyrenoverade musiksalar längre upp på Kungsgatan.

Huvudman för Thea Privata Grundskola är Theducation AB som driver två skolor inom grundskolans högre årskurser, varav en i Linköping och en i Stockholm.
Huvudmannen för vår skola har tidigare varit huvudman för Klara Gymnasium i både Stockholm, Linköping och Karlstad och vi hette tidigare Klara Privata Grundskola.

Vi söker dig som har höga ambitioner med din lärargärning och som gärna arbetar i ett mindre sammanhang där vi gemensamt arbetar för samma vision och mål.
Våra lärare och övrig personal arbetar för en god stämning på skolan och en lugn studiemiljö med fokus på uppgiften.

Vår utgångspunkt är att en god relation till eleven är grunden för både lärande och motivation.
Det är också av stor vikt att du delar uppfattningen att skolans utveckling beror på din och andras förmåga att lära av och med varandra som lärare på skolan.

Undervisningen i moderna språk omfattar hos oss undervisning i spanska, franska och tyska.
Det innebär att vi ser fram emot att du vill delta i ett aktivt samarbete med dina kolleger inom moderna språk men även i andra ämnen om och när det kan vara aktuellt.

Vi ser gärna att du inom ditt språkområde vill tävla med dina elever eller på andra sätt engagera och stimulera eleverna i en god kunskapsutveckling som ger eleven goda förutsättningar att klara gymnasiets fortsatta språkstudier på en hög nivå.

Stämmer beskrivningen för dig vill vi gärna träffa dig och höra mer om vad du ser som dina främsta framgångsfaktorer som lärare.

Våra lärare arbetar utifrån en helhetssyn där du förväntas dela vår värdegrund och vision och även delta i gemensamma aktiviteter för skolan som helhet, för enskilda årskurser eller för enskilda klasser.
Hos oss är du både ämneslärare och mentor för del av klass.

Ansvaret som mentor innebär utöver ett individuellt elevansvar även en vilja och förmåga att skapa en god sammanhållning i den klass du och din med mentor ansvarar för.

Som kollegium har vi ett ansvar för att aktivt bidra till en god utveckling av vår samlade undervisning och vill fortsätta att utvecklas i gemensam reflektion och utvärdering.
I dina arbetsuppgifter ingår därför att auskultera dina kolleger och delta i ett systematiskt utvecklingsarbete för skolan.

Inom skolan har vi ett väl fungerande arbete med särskilt stöd i olika former och har en väl utbyggd elevhälsa.
Om din tjänst inte omfattar undervisning fullt ut kan särskilt stöd till en eller flera elever eller ett utvidgat mentorskap för enskild elev ingå i tjänsten.

Vi strävar även efter att kollegiet som helhet ska kunna omfattas av lärarlönelyftet, där variationen i ersättning inom lärarlyftet är 1000 till 4000 kr beroende den enskildes kompetens.
Om statsbidraget inte är tillräckligt för de lärare som omfattas av lärarlönelyftet avsätter huvudmannen tillkommande medel.Källa: ArbetsAnnonser.se

Theducation AB


Kungsgatan 33
58218 Linköping
Sverige
LINKÖPING
publicerad: 2020-02-14
Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Tillsvidare
Deltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
referens: Spanska
epost: sara.karlssonschoultz@theagrundskola.se
sista ansökningsdag: 2020-03-15
erfarenhet: Lärarlegitimation