Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Doktorand - QUEER /TRANS studier i en global värld

Lund University was founded in 1666 and is repeatedly ranked among the world’s top 100 universities.
The University has 40 000 students and 7 600 staff based in Lund, Helsingborg and Malmö.
We are united in our efforts to understand, explain and improve our world and the human condition.

The Faculty of Social Sciences at Lund University is one of the leading education and research institutions in Sweden and operates both in Lund and Helsingborg.

The Department of Gender Studies is a small and dynamic department that has expanded and developed its research profile since 1978.
It has played a central role at Lund University in moving gender analysis from the margins in most disciplines to the centre of social and cultural analysis.


Gender Studies is a field where questions about power, resource distribution and inequality from a gender perspective is in focus.
By developing concepts and theories, Gender Studies seek explanations for people's actions and relationships in society that create and restore inequality based on gender.


Arbetsuppgifter

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand.

Doktoranden förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens och programmets verksamhet.
Viss tjänstgöring vid institutionen kan förekomma.

Genusvetenskapliga institutionen har en väletablerad tradition inom queer- och transstudier.
Utlysningen är öppen för forskningsansökningar som tar utgångspunkten i dessa vetenskapliga fält.
Vi välkomnar ansökningar som vidareutvecklar dessa traditioner och överbryggar det lokala med det nationella, regionala och transnationella.
Vi välkomnar också ansökningar som teoretiserar både statliga, institutionella, spatiala och kulturella genusregleringar och former för individuellt och kollektivt motstånd, överträdelse och subversion mot rådande genus-och sexualitetsregimer.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i genusvetenskap är fullgjorda kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom genusvetenskap på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av examensarbete på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper förvärvade inom eller utom landet.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80.
Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.
Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.
Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska innehålla:
- Forskningsskiss över det tänkta området (max 5 sidor exklusive referenser).
- Personligt brev, CV/meritförteckning samt examensbevis.
- Kontaktinformation från två referenser.
- Uppsatser/övriga publikationer ev.
övriga meriter med relevans för anställningen.

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.

Information om forskarutbildning i genusvetenskap finns på sidan:
http://www.genus.lu.se/utbildning/forskarutbildning

Lund University welcomes applicants with diverse backgrounds and experiences.
We regard gender equality and diversity as a strength and an asset.
We kindly decline all sales and marketing contacts.

To apply, please click the button "Login and apply"

Källa: ArbetsAnnonser.se

Lunds Universitet


Lund
Sverige
publicerad: 2020-01-14
Doktorand
6 månader eller längre
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Månadslön
referens: PA2020/97
ansök här
sista ansökningsdag: 2020-03-15