Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Postdoktor i kemi med inriktning mot separationsteknik

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens.
Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda.
Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet.
Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.
Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-ossBakgrund
Vid institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper finns forskningsmiljön Pro2BE (Processer och produkter för en cirkulär BioEkonomi, http://www.

kau.se/pro2be), där forskningen fokuseras på hållbara lösningar för processteknik och produkttillämpningar för skogsindustrin och samhället.

Karlstads universitet är en av deltagarna i forskningsprojektet MultiBarr finansierat av KK-stiftelsen och deltagande företag, som riktas mot funktionell bestrykning av papper, kartong och nonwoven.
Projektets mångfacetterade forskningsfrågor medför att tre ämnen vid Karlstads universitets tar del i projektet: kemiteknik, kemi samt matematik.
Avsedda funktioner är dels att ge substratet goda barriäregenskaper mot genomsläpp av vatten, syrgas och fett, dels att ge substratet antimikrobiella egenskaper.

För arbetet med antimikrobiella beläggningar inom projektet MultiBarr behöver vi förstärka forskningen med en postdoktor.
Forskningen utförs inom forskargruppen för separationsteknik (analytisk kemi), i nära samarbete med forskargruppen för ytbehandling (kemiteknik).
Båda dessa forskargrupper är kopplade till Pro2BE och är verksamma inom internationella, nationella och regionala nätverk och samarbetsprojekt.
Läs mer på https://www.kau.se/kemi/forskning/analytisk-kemi, http://www.fssg.se/ och https://www.kau.se/pro2be/forskningsomraden/funktionella-ytor-och-hallbara-material, http://www.kau.se/en/psc.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är huvudsakligen antimikrobiell modifiering av nonwoven och papper.
Modifieringen av ytorna sker genom applicering av bioaktiva fluider (suspensioner eller lösningar) på ytorna.
En central del är användandet av bärare för de antimikrobiella substanserna.
Därvid är adsorption/absorption och desorption viktiga enhetsoperationer i studier hur bärarna laddas och hur de bidrar till beläggningarnas funktion.
Karakteriseringen av de modifierade ytorna kommer att utföras med olika separationstekniker.

Du kommer att arbeta tillsammans med andra forskare i Multibarr och inom Pro2BE.

Behörighetskrav
Behörig för anställningen är den som avlagt doktorsexamen i kemi, kemiteknik eller annat närliggande ämne med relevans för anställningen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång.
Om särskilda skäl finns kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrunder
Betydande vikt läggs vid sökandes akademiska meriter avseende relevanta forskningsområden.
Det är av vikt att den sökande har dokumenterad förmåga att framgångsrikt genomföra avancerad forskning om adsorption och desorption av stora molekyler som oligomerer, polymerer och peptider samt separationsprocesser i tvåfassystemet vätska/fast fas.
Detta inkluderar erfarenhet av adsorptionsexperiment med därtill kopplad databehandling för karakterisering av termodynamik och kinetik.
Experimentell erfarenhet av analytiskt kemiska och kromatografiska separationstekniker är av betydande vikt.
Erfarenhet av modellering och programmering är meriterande.

Vi fäster också vikt vid den sökandes personliga egenskaper, så som god samarbetsförmåga, engagemang och förmåga att arbeta självständigt.
Ett positivt förhållningssätt gentemot kollegor är en självklarhet.
Utvärderingen kommer också att baseras på sökandens dokumenterade förmåga att arbeta i ett innovativt forskningsnätverk som består av universitet, institut och industriföretag av olika storlek.

Villkor
Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till 12 månader.
Planerad start är senast 15 maj 2020.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter.
Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning.
Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande handlingar:

- Personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer och forskningsintressen i förhållande till anställningens innehåll
- Detaljerad meritförteckning / CV
- Publikationslista
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg som stärker tidigare anställningar och rekommendationsbrev
- Kopia av doktorsavhandling och andra relevanta publikationer
- Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
- Uppgifter om språkkunskaper
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg.
De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK2020/3

Sista ansökningsdag: 2020-02-14

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Karlstads Universitet


Karlstad
Sverige
publicerad: 2020-01-14
Forskarassistent
6 månader eller längre
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Månadslön
referens: REK2020/3
ansök här
sista ansökningsdag: 2020-02-14
erfarenhet: Forskarassistent: Mindre än 1 års erfarenhet