Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Behandlingsfamilj/ Förstärkt familjehem

VerksamhetenInom Stordala Stöd & familj fokuserar vi på individen genom att hitta lösningar för vuxna, ungdomar och barn som har behov av ett alternativ till kommunens egna jour- och familjehem, HVB eller SiS.
Beroende på uppdrag från Socialtjänst kopplas utredning, provtagning, insatser för biologisk familj, terapi och/eller ungdomscoach in.
Vi erbjuder även utsluss genom träningslägenheter där klienten får stöd av ungdomscoach eller kontaktperson i kombination med lämpliga insatser.
Majoriteten av placeringar som sker i verksamheten är ungdomar i åldrarna 11-18 år (även yngre och äldre barn och vuxna placeras samt syskon) med problematik i form av neuropsykiatriska diagnoser, psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet, självskadebeteende, PTSD, utagerande beteende, hedersrelaterat etc.
Varje månad håller vi i grupphandledning tillsammans med våra familjehem/behandlingsfamiljer som ofta integreras med utbildning.Kravbild och UppdragUnder 2016 gick vi in för att kvalitetssäkra vår verksamhet genom RFF, Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård.
Vi tycker att det är viktigt att erbjuda en kontrollerad verksamhet när det handlar om att ta hand om barn och unga i utsatta situationer och innehar tillstånd att bedriva konsulentstödd familjehemsverksamhet från IVO.
Som behandlingsfamilj vill vi att någon i familjen har erfarenhet av behandlingsarbete riktat mot barn och/eller vuxna.
Som förstärkt familjehem räcker det med att ni har erfarenhet av arbete/uppdrag med barn/egna barn.
Det är även ett krav att ni som familj är stabila och trygga i er egen situation och utifrån detta begär vi alltid under utredningsfasen in registerutdrag från polisen, kronofogden, försäkringskassan och socialnämnden.
Beroende på uppdrag ser vi att det inte bör finnas barn under 3 år i hemmet och i många fall ej under 10 år, men detta beror på matchning av specifik placering och kan variera.
Ni måste kunna erbjuda den placerade ett eget och färdigmöblerat rum.
Ni ska ha fyllt 25 år för att kunna söka tjänsten.
Som behandlingsfamilj eller förstärkt familjehem tar du emot barn eller vuxna i ditt hem för vård och boende.
Vården sker genom externa utförare enligt en behandlingsplan och du arvoderas för uppdraget i ditt hem för att kunna finnas där när du behövs i olika omfattning beroende på uppdrag, vilket kan betyda att vissa placeringar går att kombinera med ett deltidsarbete men vi ser helst inte att alla vuxna i familjen arbetar heltid under en placering.
Tillsammans med klient, familjehemskonsulent och andra inblandade i behandlingsteamet arbetar vi gemensamt för att skapa förutsättningar för en positiv förändring.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Stordala Vård & Omsorg AB


Sverige
Västra Järnvägsgatan 11B
Uppsala
webbsida: stordala.se
antal lediga platser: 4
publicerad: 2019-07-12
Behandlingsassistent/Socialpedagog
Fast månads- vecko- eller timlön
referens: Familjehem/Behandlingsfamilj
epost: jesseca@stordala.se
sista ansökningsdag: 2019-09-02