Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Lärare i svenska och retorik åk 6-9

Thea Privata Grundskola på Kungsgatan 33 i hörnet S:t Larsgatan ligger mitt i staden, fem minuter från resecentrum och Stora Torget.
Det gula huset är skolans hjärtpunkt men vi har också salar samt matsal tvärsöver gatan och nyrenoverade musiksalar längre upp på Kungsgatan.
Huvudman för Thea Privata Grundskola är Theducation AB som driver tre skolor inom grundskolans högre årskurser, varav en i Linköping och två i Stockholm.
Huvudmannen för vår skola har tidigare varit huvudman för Klara Gymnasium i både Stockholm, Linköping och Karlstad och vi hette tidigare Klara Privata Grundskola.
Vi söker dig som har höga ambitioner med din lärargärning och som gärna arbetar i ett mindre sammanhang där vi gemensamt arbetar för samma vision och mål.
Våra lärare och övrig personal arbetar för en god stämning på skolan och en lugn studiemiljö med fokus på uppgiften.
Vår utgångspunkt är att en god relation till eleven är avgörande för både lärande och motivation.
Tjänstens omfattning kan variera beroende på dina behov.
Vårt behov är 60 - 100 %.
Det är även av stor vikt att du delar uppfattningen att skolans utveckling beror på din och andras förmåga att lära av och med varandra som lärare på skolan.
Vi ser även våra lärare i svenska som drivande i ämnessamarbeten och fortbildningar där elevens skriftliga och muntliga förmågor kan lyftas fram och utvecklas av oss alla i gemensamt.I det arbetet för våra elever är undervisning i retorik en del av vår profil.
Skolning i klassisk retorik stärker elevernas personliga utveckling och ger ökad träning i förmågor som krävs för högre betyg.
Som lärare i svenska är det därför av vikt att du vill utveckla din förmåga att undervisa i retorik.Stämmer beskrivningen ovan vill vi gärna träffa dig och höra mer om vad du ser som dina främsta framgångsfaktorer som lärare.Undervisning i svenska, retorik samt övriga ämnen inom din behörighet efter skolans behov och möjligheter.
Hos oss är du både ämneslärare och mentor för del av klass.
Våra lärare arbetar utifrån en helhetssyn där du förväntas dela vår värdegrund och vision och även delta i gemensamma aktiviteter för skolan som helhet, för enskilda årskurser eller för enskilda klasser.
Ansvaret som mentor innebär utöver ett individuellt elevansvar även en vilja och förmåga att skapa en god sammanhållning i den klass du och din med mentor ansvarar för.Vi som kollegium känner även ansvar för att aktivt bidra till en god utveckling av vår undervisning och vill fortsätta att utvecklas i gemensam reflektion och utveckling.
I dina arbetsuppgifter ingår därför att askultera dina kolleger och delta i ett systematiskt utvecklingsarbete för skolan.Vi arbetar även med särskilt stöd i olika former och har en väl utbyggd elevhälsa.
Om din tjänst inte omfattar undervisning fullt ut kan särskilt stöd till en eller flera elever eller ett utvidgat mentorskap för enskild elev ingå i tjänsten.Är du förstelärare eller arbetslagsledare idag är det av intresse för oss.
Behörighet i ett eller flera ämnen för årskurs 6 till 9 alternativt 7 till 9 är meriterande Vi har idag 95 % behöriga lärare på skolan och strävar efter att hålla en fortsatt hög nivå.Vi strävar även efter att kollegiet som helhet ska kunna omfattas av lärarlönelyftet, där variationen i ersättning inom lärarlyftet är 1000 till 4000 kr beroende den enskildes kompetens.
Om statsbidraget inte är tillräckligt för de lärare som ska omfattas av lärarlönelyftet avsätter huvudmannen tillkommande medel.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Thea Privata Grundskola Linköping


Sverige
Kungsgatan 33
LINKÖPING
publicerad: 2019-07-12
Lärare i grundskolan, årskurs 7-9
Tillsvidare
Heltid
Fast månads- vecko- eller timlön
referens: Svenska
epost: anne.lindblad@theducation.se
sista ansökningsdag: 2019-08-04