Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Er du interessert i undervisning, veiledning og ønsker å være med på å utvikle fremtidens marineoffiserer?


Ved Forsvarets høgskole/Sjøkrigsskolen er det ledig en fast 100% stilling som
professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i maskinfag.

Forsvarets høgskole (FHS) er en akkreditert høgskole som tilbyr militære studier,
og har ansvar for all høyere utdanning i Forsvaret.
Kjerneområdene for FHS er undervisning, forskning, utvikling og formidling.
Sjøkrigsskolen er avdelingen ved Forsvarets høgskole som gir grunnutdanning
innen det sjømilitære domenet og innen det maritime sertifikatgivende området.
Stillingen vil være knyttet til seksjon for sjømilitær teknologi, med et særskilt
fokus på studieretningen marineingeniør maskin.
Undervisning, veiledning, forskning og utvikling internt og eksternt er viktige
satsningsområder for seksjonen.
Seksjon for sjømilitær teknologi er en av fem seksjoner som har ansvar for de 6
studieretningene ved Sjøkrigsskolen.
Seksjonen er lokalisert på Laksevåg ved Wallemsviken i Bergen.

Fagområde, ansvar og arbeidsoppgaver
:
Vi leter en person som har en interesse for opplæring av fremtidenes
marineoffiserer og som ønsker å bidra til videreutvikling av de praktiske og
teoretiske aspektene av maskinfag innenfor sjømilitær teknologi.

Arbeidsoppgaver:

- Undervisning og veiledning i maskinfag ved Sjøkrigsskolen.

- Veiledning og oppfølging av kadetter, hovedsakelig på bachelornivå.

- Sensur og vurderingsarbeid.

- Videreutvikling av emner og studieprogram, samt forskningsoppgaver tilknyttet
  aktuelle fagområder.

- Relevant FOU-arbeid internt og i samarbeid med eksterne aktører.

Maskinfagene er del av akkreditert ingeniørutdanning og utdanning til maritime
sertifikater i henhold til STCW 78 med tillegg og FOR 2011- 12-23 nr 1523
forskrift og kvalifikasjoner og sertifikater for norske sjøfolk.
Emner som maskinkonstruksjon/maskindeler, maskinerisystemer og
drift/vedlikeholdsteknikk er vektlagt for stillingen.

Kvalifikasjoner:

- Mastergrad innen maskinfag.

- Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO SECRET
  før tiltredelse.

Søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må kunne
dokumentere både muntlige og skriftlige språkferdigheter.
Undervisningsspråket er i hovedsak norsk og engelsk.

Ønskelige kvalifikasjoner
:
- Relevant doktorgrad.

- Erfaring fra design og konstruksjon av maskindeler og/eller marine
  konstruksjoner.

- Erfaring med bruk av CAD-verktøy for konstruksjon og analyse.

- Erfaring fra drift og vedlikehold av marint maskineri og maskinerisystemer.

- Erfaring som maskinoffiser- sivilt eller militært.

- God og oppdatert kjennskap til maskintekniske fagområder.

- Pedagogisk basisutdanning (kandidater uten formell pedagogisk UH-utdanning
  må ta dette etter ansettelse).

- Undervisningserfaring fra høyere utdanning.

- Interesse for og erfaring fra bruk av digitale hjelpemidler og studentaktive
  læringsformer.

- Kjennskap til Sjøforsvarets materiell.

Personlige egenskaper:
- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

- God formidlingsevne og evne til å engasjere og motivere studenter.

- Selvstendig, ryddig og systematisk.

Vi tilbyr:

- Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende
  arbeidsoppgaver og utfordringer i et godt og positivt arbeidsmiljø.

- Fleksibel arbeidstid.

- Medlemskap i Statens pensjonskasse jf lov om Statens pensjonskasse, som
  innebærer god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til
  konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

- Gode velferdsordninger, bl.a muligheter for inntil to timers trening i arbeidstiden
  pr uke, når arbeidet tillater det.

- Lønn etter Statens lønnsregulativ som 1013 Professor/1532 Dosent, ltr 74-82
  pt kr 691.400-860.300 brutto per år, eller 1011 Førsteamanuensis/1198
  Førstelektor, ltr 66-74, pt kr 594.400-691.400, eller 1008 Høgskolelektor, ltr
  56-68, pt kr 496.100-615 900 avhengig av kvalifikasjoner.

  For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
  Av lønnen trekkes 2% lovbestemt pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde:

- Søknad og CV.

- Attestert kopi av karakterutskrift og vitnemål.

- Attesterte kopier som bekrefter kvalifikasjonene som etterspørres.

- Dokumentasjon av annen erfaring som er relevant for stillingen.

Søknadsprosess:

Søknader må inneholde opplysninger om utdanning, eksamener og tidligere
praksis.
Søkere som ønsker vurdering mot førstestillingskompetanse, må be om dette.
Skriftlige arbeider som ønskes vurdert skal legges ved i tre eksemplarer med en
liste over arbeidene.
Dersom det ikke har meldt seg kvalifiserte søkere til stillingen, kan det blir aktuelt
med midlertidig ansettelse, jf universitets- og høyskoleloven § 6-5.

Kontaktinformasjon:
Gisle Strand, hovedlærer maskinfag
Tlf: 55 51 87 14/930 09 893
E-post: gstrand@mil.no

Atle Mølholm, seksjonssjef sjømilitær teknologi
Tlf: 55 51 87 02/934 12 559
E-post: amolholm@mil.no

Arbeidssted:
Sjøkrigsskoleveien 32
5165 Laksevåg

Søk på stillingen:
Klikk her


Søknadsfrist:

2021-03-15

Om Forsvaret:
En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb.
Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for
befolkningen.
Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets
interesser.
For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å
forsvare.
Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta
ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Sjøforsvaret er du med og beskytter nasjonens maritime interesser.
Norge er en maritim og arktisk nasjon og kystvakt- og marinefartøyer er til enhver
tid ute på oppdrag - både i hjemlige farvann og i utlandet.

Sjøkrigsskolen
utdanner morgendagens ledere.
En kombinasjon av lederutdanning og fagutdanning skaper gode offiserer med
høy kompetanse.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile
mangfoldet i befolkningen.
Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell
bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.
Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette.
Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli
offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling.
Attester og vitnemål legges ved søknaden.
Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og
godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer
om jobb i Forsvaret.Källa: ArbetsAnnonser.se

Forsvaret

Sjøkrigsskoleveien 32
5165 LAKSEVÅG
Norge
webbsida: forsvaret.no
publicerad: 2021-02-26
Ansettelsesform: Fast