Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Enhetschef


Enheten för elevnära insatser, avdelning barn- och elevhälsa.

Vill du var med och bygga upp framtidens barn- och elevhälsa?
Vi har en erfaren, prestigelös och ny ledningsgrupp med god samverkan.
Vi ser avdelning för barn- och elevhälsa som en helhet och verkar för det
gemensamma bästa även om respektive enhet har tydliga uppdrag och ansvar.
Hos oss är det viktigt att du kan finna trygghet och arbetsglädje.

Avdelningen för barn- och elevhälsa är en helt ny avdelning inom
utbildningsförvaltningen, med uppdrag att stötta skolformerna i deras arbete med att
ge stöd till barn och elever som har svårigheter
att nå målen för sin utbildning.
Idag är dessa uppdrag splittrade inom förvaltningen och i den nya organisationen ska
vi samla uppdragen i ett 0-20 års perspektiv.
Inom avdelningen bildas två nya enheter, centrala teamet samt enheten för elevnära
insatser.

Läs mer om vår verksamhet här:
https://centralaelevhalsan.uppsala.se/om-centrala-elevhalsan

I samband med införandet av den nya organisationen kommer informationen på
webbplatsen uppdateras.

Ditt uppdrag:
Tjänsten innebär ett uppdrag som enhetschef för enheten för elevnära insatser inom
avdelning för barn- och elevhälsa.
Enheten är en ny enhet i en ny organisering av barn- och elevhälsa.
I enhetens uppdrag ingår att ansvara för den utbildning som ges inom ramen för
sjukhusundervisningen, arbeta för ökad skolnärvaro genom skolkoordinatorer,
bevaka skolplikten, ansvara för att följa upp och samordna insatser kring elever som
är samhällsplacerade (Skolsam), stötta ungdomar i åldern 16-20 år som inte går på
gymnasiet eller inte har uppnått en gymnasieexamen (KAA) samt stödja elever i
övergången från grundskolan till gymnasiet.
I uppdraget ingår också ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö.

Du får möjlighet att utforma enheten tillsammans med ditt team som består av
lärare, specialpedagoger, socionomer, studie- och yrkesvägledare - totalt cirka 23
medarbetare.
Din roll är att se till att enheten drivs framåt med fokus på kvalitet för barn- och
elevhälsa.
Till din hjälp finns stabsfunktioner så som ekonomi, kommunikation och HR men
framförallt kompetenta medarbetare och kollegor.

Arbetet som enhetschef är spännande, varierande samt innebär stor frihet under
ansvar.
Som enhetschef planerar du dina dagar själv utifrån enhetens behov.
Du arbetar nära dina chefskollegor och ingår i ett team där man samarbetar och
stöttar varandra i olika frågor.
Utöver arbetet på enheten, är du också delaktig i avdelningens utveckling vad det
gäller kompetens, digitalisering och arbetsmetoder.
Du rapporterar till avdelningschefen och sitter med i avdelningens ledningsgrupp.

Din bakgrund:
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete som rektor eller av annat lednings- och
utvecklingsarbete som bedöms som relevant för tjänsten.
Du har rektorsutbildning samt examen från högskoleutbildning med pedagogisk
inriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
Utbildning som specialpedagog är meriterande.

Vi ser att du har erfarenhet av personal- och ekonomiansvar samt av systematiskt
arbetsmiljöarbete.
Du har arbetat med elevhälsans processer och elever med särskilt stöd.
Kunskap om skollagen och skolans övriga styrdokument är en förutsättning för
tjänsten samt god förmåga att utrycka sig i tal och skrift.
Vi ser även att du har goda IT-kunskaper.

Du har en god ledarskapsförmåga och tar ansvar och driver ditt arbete framåt för
att nå resultat.
Du har även lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter.
Vi ser att du förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv samt att
du förstår ekonomiska samband och de faktorer som leder till en verksamhet med
ekonomi i balans.

Har du frågor om tjänsten, kontakta:
Christina Stenhammar, verksamhetschef, 018-727 20 15
Birgit Mikaelsson, enhetschef centrala elevhälsan, 018-727 22 87

Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta:
Jessica Ededal, HR-specialist, 018-727 12 92

Facklig företrädare:
Johanna Wallin Skolledarförbundet, 018-727 63 21
Anders Ekegärd Lärarförbundet, 018-727 00 91

I din ansökan ska du ange medborgarskap.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna
styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att
ha arbetstillstånd.
Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt
utlänningsförordningen.

Om vår organisation:
Välkommen till utbildningsförvaltningen.
Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan
0 och 19 år.
Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.

Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom
Uppsala kommun.Källa: ArbetsAnnonser.se

Uppsala kommun

753 75 UPPSALA
Sverige
webbsida: uppsala.se
publicerad: 2020-12-17
Tillsvidareanställning
Heltid
ansök här
sista ansökningsdag: 2021-01-10