Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Overlæge/afdelingslæge til neuroradiologi

Overlæger/afdelingslæger til neuroradiologi ved Billeddiagnostisk Afdeling,
Sjællands Universitetshospital.

To stillinger som overlæge, alternativt afdelingslæge, ved den
neuroradiologiske funktion er ledige til besættelse fra 01.01.2021 eller
efter aftale.

Afdelingen står for at skulle udvide sin akutte neuroradiologiske funktion
betragteligt, hvorfor der stiles imod at etablere en egentlig neurovagt.
Det er ønskeligt, at de der ansættes i stillingerne vil indgå i denne vagt.

I Region Sjælland er vi midt i en enestående udvikling.
Henover det næste årti vil vi udvikle Danmarks femte og sidste
universitetshospital, Sjællands Universitetshospital.
Der er allerede nu samlet mange funktioner i universitetshospitalets regi.
På den måde er vi i gang med at skabe et samlet og bedre
sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende
arbejdsplads for medarbejderne.

Det radiologiske speciale i Region Sjælland arbejder efter visionen om at
levere den højeste faglige kvalitet indenfor radiologisk diagnostik og
behandling med afsæt i patienternes behov.
Samtidig er der også øget fokus på medarbejdernes trivsel, udvikling og
samarbejde på tværs af specialer.

Om Billeddiagnostisk Afdeling:
Billeddiagnostisk Afdeling har afsnit i både Køge og Roskilde med fælles
afdelingsledelse.
Man vil derfor være ansat ved begge matrikler, men med
hovedarbejdssted i Roskilde, da den neuroradiologiske funktion er
placeret der.
I løbet af de næste fem år vil funktionen flytte til det nyopførte Sjællands
Universitetshospital, Køge.

Afdelingen har et tæt og godt samarbejde med de kliniske afdelinger,
hvilket er essentielt for faglig udvikling og god kvalitet i udredning og
behandling.
Neurologisk Afdeling på SUH varetager både hovedfunktioner, højt
specialiserede funktioner og en lang række regionsfunktioner, herunder
neurodegenerative lidelser, demens, epilepsi, neurofysiologi, samt den
akutte apopleksi med trombolyse, som nu udvides.
Regionens ØNH afdeling ligger i Køge og her foretages CT og MR af
hoved-hals regionen, afholdes MDT, mv.

Roskilde og Køge har fælles RIS/PACS system, og der beskrives på
tværs af matriklerne, afh af kompetencer og interesse.
Der er derfor stor mulighed for at beskæftige sig med en bred vifte at
neuroradiologiske undersøgelser, både akutte, udredninger og elektive
undersøgelser.

På begge matrikler har vi moderne apparatur.
I Roskilde forefindes 3 CT scannere, herunder dual-energy CT, to 1.5T og
en 3T MR.
Yderligere en 3 T MR vil blive installeret i slutningen af i år.

Vi er ca 210 ansatte i alt på afdelingen.
Der er p.t 25 fastansatte speciallæger, hvoraf 5 p.t er tilknyttet
neuro-teamet.
Vi har en større uddannelsesforpligtelse med introlæger og H-læger på
alle niveauer.
De uddannelsessøgende har fremmøde på begge matrikler.

Afdelingen har en forskningsenhed, med hovedinteresse inden for MR.
Der er samarbejde om projekter med flere kliniske afdelinger, og især et
tæt samarbejde med den neurologiske KFE, så har man lyst, vil der være
god mulighed for at deltage i forskningsaktiviteter.

Stillingerne:
Vi søger speciallæger i radiologi.
Interesse for og kompetencer inden for neuroradiologi er en fordel, men
ikke en forudsætning.
Afhængig af kvalifikationer vil man indgå i varetagelsen af opgaverne
på lige fod med de øvrige speciallæger, med mulighed for at veksle
imellem den akutte og den elektive funktion.
Har man behov, vil vi sikre oplæring og supervision.
Har man interesse i hoved-hals funktionen, kan deltagelse i den, med
fremmøde i Køge, også aftales.

Stillingerne er med vagtforpligtigelse, som led i den planlagte neuro-vagt,
enten som døgnvagt, eller med lange dage.
Vi gør hvad vi kan for balancen mellem arbejdsliv og privatliv, fx ved at
man selv har mulighed for indflydelse på vagtplanlægningen i det omfang,
det er muligt.
Alle speciallæger tilbydes hjemmeopkobling.
Hjemmearbejdsdage og fleksibel arbejdstid vil i en vis udstrækning kunne
aftales under hensyn til afdelingens drift.
Der er god mulighed for kursusdeltagelse.

Ansvars- og kompetenceområder:
Som speciallæge refererer du til afdelingsledelsen i Billeddiagnostisk
Afdeling.

Som overlæge og afdelingslæge skal du kunne:
- Udføre klinisk arbejde på højt niveau.

- Træffe selvstændige beslutninger om kliniske opgaver.

- Indgå i afdelingens akutte funktion.

- Involvere dig i subspecialet.

- Rådgive og give sparring til andre læger.

- Bidrage til at udvikle en høj faglig kvalitet og sikkerhed for patienterne.

- Påtage dig ansvaret for særlige områder for at understøtte og videreudvikle
  funktioner, f.eks indenfor kliniske specialområder, kvalitet, forskning,
  uddannelse, projekter mm.

Herudover skal man som overlæge:
- Have ca 5 års ansættelse som speciallæge på CV’et.

- Have fuldt udviklede kliniske kompetencer.

- Have stor faglig indsigt og rutine.

- Forstå sin rolle - både i forhold til den enkelte patient, specialet,
  organisationen og sundhedsvæsenet.

- Forstå sit ansvar for at skabe en motiverende arbejdskultur på afdelingen.

- Varetage ledelsen af et nærmere defineret ansvarsområde med
  ledelsesindhold inden for afdelingens virksomhed, herunder have
  ansvaret for at løse beskrevne opgaver og nå beskrevne mål, sikre
  effektiv ressourceudnyttelse og sammenhængende patientforløb,
  bidrage til strategisk planlægning og implementering, tiltrække og
  udvikle talenter mm.

Afdelingen lægger vægt på et godt tværfagligt arbejdsmiljø.
Vi værdsætter derfor at man er god til at samarbejde og er indstillet på at
løfte opgaven sammen med ens team, når der er travlt.

Transport:
SUH, Roskilde ligger lige ved stationen, hvortil der er mange afgange til og
fra København hver time, en tur der tager ca 25 minutter.
Kommer du i bil, er der gode parkeringsmuligheder ved mødetid klokken 8.

Løn i henhold til overenskomst og kvalifikationer.

Yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til:
Ledende overlæge, Karina Vinum
Email: kbu@regionsjaelland.dk
Telefon: (+45) 47 32 53 01/24 98 13 43.

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende
overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering
af de 7 lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator,
Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer,
Akademiker/forsker og underviser, Professionel)
i den faglige bedømmelse.
Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde
sig konkret til de 7 lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport:
De syv lægeroller, fra maj 2013
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/05maj/De7laegeroller2udg.pdf

Som led i SUH’s strategi inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i
lederrekrutteringer.

Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i
samtaleudvalget, såfremt man søger en overlægestilling.


Kontaktperson:
Navn: Karina Vinum
Stilling: Ledende overlæge
Email: kbu@regionsjaelland.dk
Telefon: 24 98 13 43

Søg jobbet:
https://jobs.regionsjaelland.dk/?hr=show-job|18786&locale=da_DK

Ansøgningsfrist:
06.12.2020.

Om Sjællands Universitetshospital:
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og
en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan.
Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.
I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer,
der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive
sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en
organisatorisk enhed.
Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge,
som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala.
Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for
regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for
medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på:
http://www.regionsjaelland.dk/suh

Sjællands Universitetshospital - Region SjællandKälla: ArbetsAnnonser.se

Region Sjælland

Alleen 15
4180 SORØ
Danmark
webbsida: regionsjaelland.dk
publicerad: 2020-11-03