Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Seksjonssjef Forskningsadministrasjon


Om stillingen:
Vi har ledig fast stilling som seksjonssjef ved Institutt for helse og samfunn,
Seksjon for forskningsadministrasjon.

Seksjonssjefen vil være en av 3 seksjonssjefer ved Helsam og ha plass i instituttets
ledergruppe.
Nærmeste overordnede er administrasjonssjefen.

Seksjon for forskningsadministrasjon ble opprettet i januar 2017 og består av 5
ansatte som jobber med ulike former for støtte til forskningsaktiviteten ved instituttet.
Forskningsadministrasjon er et fagområde i utvikling og stillingen vil lede og
koordinere dette arbeidet i tett samarbeid med instituttledelsen og de ansatte i
seksjonen.

Instituttet har de siste årene hatt en stor vekst i omfanget av eksternfinansierte
forskingsprosjekter, og dette er også et prioritert område hos instituttledelsen.
Stillingen leder også nettverk for forskningsadministrasjon (FANE) ved instituttet og
har nært samarbeid med forskningsadministrative nettverk både ved fakultetet, UiO
og nasjonalt.

Arbeidsoppgaver:
- Faglig og administrativ ledelse av seksjonens arbeid.

- Personalansvar for seksjonen, herunder organisering, rekruttering og
  kompetanseutvikling.

- Lede, motivere og utvikle medarbeiderne i seksjonen.

- Administrativ forvaltning av instituttets forskningsstrategi, med hovedvekt på tiltak
  som styrker den eksternfinansierte forskningen og hever kompetansen blant alle
  instituttets ansatte.

- Utvikle strategier og rådgi ledelsen og forskergrupper angående mulige
  satsningsområder og prioriteringer.

- Rådgivning, utredning, formidling og kompetanseheving innenfor seksjonens
  arbeidsområder.

- Eksternfinansiering
        - Kvalitetsutvikling av søknader, herunder; pre-grant forberedelser, workshops,
          tiltak som stimulerer faglig samarbeid på tvers av instituttet, "hands on" i større
          prosjektsøknader samt utføre analyser av evalueringene i etterkant av tilslag/avslag.

        - Oppstartsmøter for innvilgede prosjekter.

        - Prosjektkoordinering av større prioriterte prosjekter

- Compliance
        - Utvikling og håndheving av internkontrollarbeid i samråd med ledelsen, samt
          rutiner og analyser knyttet til:

        - Personvern i forskning, herunder godkjenninger og tilganger.

        - UiOs kvalitetssystem for medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter.

        - Datahåndtering.

- Publisering
        - Instituttets vitenskapelig publisering i forbindelse med Cristin-registreringer
          og Open Access.

Kvalifikasjonskrav:
- Høyere utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende mastergrad.
  Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere
  utdanningskravet.

- Det legges vekt på lederegenskaper og erfaring med personalledelse og tidligere
  resultatoppnåelse.

- God kunnskap om forskningsfinansieringssystemet og erfaring med prosjektutvikling
  og søknadsprosesser.

- Innsikt i og erfaring med forskningsadministrative oppgaver enten fra egen
  forskererfaring, prosjektledererfaring fra forskningsprosjekter eller
  forskningsadministrasjon.

- God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk.

- Kjennskap til helseforskningsfeltet, herunder relevant policy og lovverk.

- Det vil legges avgjørende vekt på personlig egnethet for stillingen og det er en
  forutsetning at den som ansettes oppdaterer seg faglig.

Personlige egenskaper:
Vi ønsker en medarbeider som er strukturert og har evnen til å arbeide selvstendig
innen sitt arbeidsområde, er initiativrik og kan være i stand til å bygge relasjoner
både internt og eksternt.
Søkeren må ha god rolleforståelse og enkelt tilpasse seg ulike miljøer og situasjoner.
Du må kunne prioritere og koordinere til tider krevende prosesser over flere
organisatoriske nivåer med stramme tidsfrister.

Videre må søkeren motiveres av måloppnåelser og trives med å jobbe i team med
fokus på informasjon- og erfaringsutveksling, tillit og delegering av ansvar.

Stillingens oppgaver innebærer bred kontakt med interne forskningsmiljøer og
samarbeidspartnere.
Gode kommunikasjonsevner vil derfor bli særlig vektlagt.

Ettersom forskningsadministrasjon er et felt i utvikling må du like nybrottsarbeid og
ha et kreativt øye for nye muligheter og utbedringer.

Vi tilbyr:
- Lønn som seksjonssjef (SKO 1211) fastsettes etter individuell vurdering innenfor
  et spenn mellom kr 615.900-741.300 avhengig av kompetanse.

- Mulighet til å bidra til utvikling av et spennende fagområde i vekst.

- Nært og godt samarbeid med fagmiljøet ved instituttet.

- Fleksibel arbeidstid og gode velferdsmuligheter.

- Trening i arbeidstiden.

- God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse.

Søknaden skal inneholde:
- Søknadsbrev.

- CV.

- Relevante vitnemål og attester.

- Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer).

Søk stillingen:
https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/190879/seksjonssjef-forskningsadministrasjon

Søknadsfrist:
2020.09.06

Andre opplysninger:
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2 ledd kan opplysninger om søkeren bli
offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og
rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet
i befolkningen.
Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen.
Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon:
Administrasjonssjef Knut Tore Stokke, tlf (+47) 22 85 05 09 / (+47) 917 02 320.

Personalrådgiver Susan Rockwell (ved spørsmål om registrering av søknad)
epost: susan.rockwell@medisin.uio.no.

Om oss:
Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og
undervisningsinstitusjon med 28.000 studenter og 7.000 ansatte.

Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig
samfunnsaktør.

Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet.
Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger.
Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer.
Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte.
Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av
profesjonsstudiet i medisin.
Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består
av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og
masterstudenter er knyttet til instituttet.

Banner_ Collage for MED_Lege som undersøker barnemunnKälla: ArbetsAnnonser.se

Universitetet i Oslo

Kirkeveien 166
0450 OSLO
Norge
webbsida: uio.no
publicerad: 2020-08-10
Ansettelsesform: Fast
Heltid