Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Skolsköterska


Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad.
Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola,
vuxenutbildning, yrkeshögskola, gymnasiesärskola, särvux, studie- och yrkesvägledning,
modersmål samt skolutveckling.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett
sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser.
Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter.
Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och
verkar för varandras framgång.

Arbetsuppgifter:
Vi söker en skolsköterska till gymnasiesärskolorna i Göteborg.
Område GS är samlingsnamnet för våra sju gymnasiesärskolor som ligger geografiskt
utspridda i staden.
Gymnasiesärskolan är en egen skolform med egna kursplaner.
Här läser totalt ca 300 elever på nationella eller individuella program.
Vi arbetar utifrån varje elevs individuella utveckling, behov och förutsättningar.
Eleverna är på olika utvecklingsnivåer och har utvecklingsstörning, ibland med olika
tilläggshandikapp som t.ex autism, epilepsi, synnedsättning.

Personalen arbetar med ett tydligt elevfokus där inre motivation, medskapande och lust
att lära är viktiga ingredienser.
Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och personal är delaktiga och
verkar för varandras framgång.
I din roll som skolsköterska sätter du hälsa och lärande i ett sammanhang.
Du har förmågan att se hur elevens tidigare erfarenhet och nuvarande situation påverkar
behov av stöd och insatser.
Du kommer att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för elevernas måluppfyllelse
tillsammans med rektorer, lärare och övrig personal i elevhälsoteamet.
Genom att följa basprogrammet för Göteborgs Stad, fastställda rutiner och metoder bidrar
du till elevernas mående och deras möjlighet att nå utbildningens mål.

Elevhälsan inom Område GS är samlad i en egen enhet med en av rektorerna som
ansvarig chef.
Ditt verksamhetsuppdrag kommer att utföras ute på skolorna tillsammans med respektive
rektor och personal.

På grund av semestertider är möjligheten att svara på frågor om tjänsten begränsad.
Vi kommer att påbörja urvalsprocessen med att läsa ansökningar och kalla till intervjuer
först efter ansökningstidens slut.

Kvalifikationer:
Du ska vara legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning till barnsjuksköterska,
distriktssköterska eller skolsköterska.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med personer som har en
utvecklingsstörning och neuropsykiatriska funktionshinder (NPF).

Då tjänsten innebär många kontaktytor är det viktigt att du är en social och lyhörd person
med mycket god samarbetsförmåga.
Du har en positiv attityd till arbetet, inspirerar och engagerar dina kollegor och
kommunicerar väl med elever och vårdnadshavare.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Källa: ArbetsAnnonser.se

Göteborgs Stad

GÖTEBORG
Sverige
webbsida: goteborg.se
publicerad: 2020-07-10
Tillsvidareanställning
Heltid
Lön: Enligt avtal
ansök här
sista ansökningsdag: 2020-08-09